Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đồng Nai hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 05:00 - 05:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 05:00 - 05:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP7 P. Long Bình. Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 17:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KCN Suối Tre phường Suối Tre thành phố Long Khánh Điện lực Thành phố Long Khánh 07:30 - 16:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Quảng Biên, ấp Quảng Phát, ấp Quảng Hòa, ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; một phần Khu phố 5 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bàu Sen, một phần ấp 3 -xã Phú Thạnh. Điện lực Huyện Nhơn Trạch 08:00 - 11:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh Teakwang 3 Có BB thoả thuận KH (PK11000094219; PK11000093616) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 14:00

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình ông Huỳnh Ngọc Sơn (toàn bộ trạm 75kVA-Huỳnh Ngọc Sơn) - xã Xuân Phú - Cơ sở Tân Hoàng Mỹ (toàn bộ trạm 400kVA-Tân hoàng Mỹ) - xã Xuân Phú - Công ty TNHH MTV kinh doanh phát triển đô thị và hạ tầng Hà Nội (toàn bộ trạm 160kVA-Trại gà Lâm Thanh Đức) - xã Xuân Phú Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 15:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Lợi Hà, ấp Trường An, Ấp Tân Thành, ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 12:00 - 12:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Điệp, ấp Tân Lập, ấp Tân Lập 1, 2, xã Cây Gáo; một phần ấp Tân Thành, ấp Lợi Hà, ấp Trung Tâm, ấp Trường An, xã Thanh Bình; một phần ấp Tân Hòa, ấp Tân Hợp, ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 12:00 - 12:30

16-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 05:00 - 05:05

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 13:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Việt, ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 13:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phan Bội Châu - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 11:45

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 09:45

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA đèn đường Ngộ Quyền (TT DV công ích H. Trảng Bom (PK10000059754)) Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 12:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 10:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc Điện lực Huyện Thống Nhất 08:15 - 11:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 6, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 08:30 - 09:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Tam Hiệp - xã Xuân Hiệp. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:45 - 11:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cắt MCCB+FCO Trạm Lâm San 20A. - Tháo hotline TBA Lâm san 20A Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 09:15 - 10:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất 09:45 - 12:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 7 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 10:30 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Phú An (KDL Giang Điền) Điện lực Huyện Tân Phú 12:00 - 14:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất 12:45 - 16:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 13:00 - 14:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:00 - 15:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Lê Lợi 1 - xã Bàu Hàm 2 Điện lực Huyện Thống Nhất 13:15 - 15:45

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1 Điện lực Huyện Thống Nhất 13:30 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Phú Tân huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1 - xã Xuân Phú. Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:00 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 14:15 - 15:15

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Điền, Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân và khu phố 7, 8, 9 Thị trấn Tân Phú - huyện Tân Phú. Điện lực Huyện Định Quán 15:00 - 15:05

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 5, Xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ Điện lực Huyện Cẩm Mỹ 15:30 - 16:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Trường, ấp Thuận An, ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao; một phần ấp Tân Hoa, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 13:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 07:30 - 13:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng Phạm Văn Nhi, Nguyễn Văn Mảnh, Ngô Thành Trung. Điện lực Thành phố Long Khánh 07:30 - 13:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 09:45

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 Xã Phú Lợi huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 13:15

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP5, TT Vĩnh An Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:50 - 09:40

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Trường THCS Võ Nguyên Giáp (PK10000092869), KP 3, thị trấn Trảwng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 10:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã Bình Sơn, một phần Ấp Bàu Tre - Xã Bình An. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành, một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành. Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 10:05

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP3, TT Vĩnh An; Một phần ấp 1, xã Mã Đà; Một phần ấp 1, xã Hiếu Liêm Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 10:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 3 Xã Suối Nho huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:30 - 12:15

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất 09:45 - 12:15

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Doanh nghiệp tư nhân Giấy Thiên An, xã Mã Đà Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:50 - 11:40

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Hộ Sú Chí Và Điện lực Huyện Tân Phú 10:00 - 12:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH Hoàng Thịnh (toàn bộ trạm 250kVA-Trại CN Hoàng Thịnh) - xã Xuân Trường Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:30 - 11:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Nguyễn Tấn Đạt Điện lực Huyện Tân Phú 12:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 -Xã Lộ 25 Điện lực Huyện Thống Nhất 13:15 - 15:45

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 4 Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Hòa Thuận Xã Ngọc Định, Ấp 5 Xã Phú Ngọc và KP Hiệp Lực Thị trấn Định Quán - huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:20 - 16:35

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc Điện lực Huyện Thống Nhất 07:30 - 12:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 09:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Thanh Trung Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 1 - Xã Long An Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Suối Duôi Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 09:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP2 – P.Bình Đa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang, một phần Khu phố Tân Lập - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tây Kim -xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất 08:15 - 11:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn các khu 3, 5 - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng BỆNH VIỆN ĐK LONG KHÁNH Điện lực Thành phố Long Khánh 08:30 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Qúy Xã La Ngà huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 09:30 - 10:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất 09:45 - 12:15

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng CSGT LONG KHÁNH Điện lực Thành phố Long Khánh 10:00 - 11:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Dầu Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:50

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 94 Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:45 - 11:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất 13:15 - 15:45

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp đồn điền Xã Túc Trưng huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 14:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Suối Đá Xã Thanh Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:45 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:30

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình - Phường Tam Phước. Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 4 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 08:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất 07:30 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 14:15

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 1 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Huyện Long Thành: Một phần Ấp 5, một phần ấp 7 - Xã An Phước. Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 08:30 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bầu Cối - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng HOÀNG HUY HOÀNG 2 Điện lực Thành phố Long Khánh 08:30 - 10:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:45 - 10:15

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khách hàng CTY CAO PHONG Điện lực Thành phố Long Khánh 10:00 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:15

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3 và một phần Ấp 6 - xã Vĩnh Tân Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp Tam Hiệp, Tân Tiến - xã Xuân Hiệp và một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:30 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 5 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 14:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 6 Xã Trà Cổ huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Biên Hòa: Một phần khu phố Hương Phước - Phường Phước Tân. Điện lực Huyện Long Thành 14:05 - 16:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nam Sơn - xã Quag Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 14:15 - 16:45

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Võ Dõng 3 - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 14:15 - 16:45

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đồng Nai

Lịch Cúp Điện Đồng Nai những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nhánh Bibica 1 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 12:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 11:00 - 11:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Suối Soon, Ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc và Ấp 94, Ấp Đồn Điền 1 - Xã Túc Trưng - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 11:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 09:20

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 3, Ấp 4, Ấp 5, Ấp Phú Quý 1, Ấp Phú Quý 2, Ấp Bằng Lăng, Ấp Mít Nài, Ấp Vĩnh An - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Điện lực Huyện Định Quán 08:55 - 09:15

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nhánh TBA Bibica 2 (Đang nhận nguồn MC 473 Long Bình 1) (Mất điện một phần Nhà máy Bibica Biên Hòa – P.An Bình) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần KP3, 4 P. Tân Hiệp Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 16:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 17:00 - 17:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP6, 6A – P.Tam Hiệp) Điện lực Thành phố Biên Hòa 13:00 - 16:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:00 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:15 - 12:15

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:30 - 10:45

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:45 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tám Đáng Có BB thoả thuận KH (PK11000034602) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:30 - 10:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:30 - 10:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2A, 2B, 7-xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Quảng Đà, ấp Hòa Bình, xã Đông Hoà, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP1, 2, 3 - P.Hòa Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11, 11A – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp 8 -Xã Thanh Sơn -huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:00 - 10:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Hiếu Liêm - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:10 - 05:40

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:00 - 17:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường Tân Phong và Trung Đoàn 935. Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:00 - 05:30

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa 17:00 - 17:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa 16:30 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lợi -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Mai -Xã Phú Lâm-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Phúc Nhạc 2 - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất 13:15 - 16:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Yên -Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 10:30 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Yên - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 và một phần ấp 5, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 09:30 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 3, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:45 - 10:15

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Yên - xã Gia Tân 3 Điện lực Huyện Thống Nhất 08:30 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thọ Lộc, Thọ Phước xã Xuân Thọ Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thạch-Xã Phú Trung-huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp ấp Lộ Đức, ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phú Sơn, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bình, Tân Bắc, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 12:15

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 11:15

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thạch - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP 11 Phường An Bình Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 và một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:30 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần KP1 P. Long Bình Tân Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 09:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP2, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 07:00 - 08:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Bửu Hòa, P.Hóa An) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:00 - 07:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Tân Hạnh và một phần phụ tải ĐL Tân Uyên) Điện lực Thành phố Biên Hòa 06:30 - 07:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Một phần P.Hóa An, P.Bửu Hòa) Điện lực Thành phố Biên Hòa 05:10 - 05:40

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cây Xăng - Xã Phú Túc - huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:40 - 12:40

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Hợp - xã Bảo Hòa. Điện lực Huyện Xuân Lộc 10:30 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chợ Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 09:00 - 10:15

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6 - xã Xuân Bắc. Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:30 - 09:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván - Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Long Khánh 3 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:10 - 10:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 7 xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:05 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Độc Lập, ấp Bảo Vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hưng Long, ấp Hưng Phát, xã Hưng Thịnh; một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm; một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao; Một phần ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Cư Xá Công ty Thủy Điện Trị An - KP8, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 7,8 xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện Khách sạn Hòa Bình 2 - P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 14:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp Thanh Bình xã Lộc An Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP2, 3 - P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP3 -P.Quyết Thắng) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Cầu Ván Xã Phú Túc huyện Định Quán Điện lực Huyện Định Quán 07:45 - 09:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện một phần KP11 – P.Tân Phong) Điện lực Thành phố Biên Hòa 07:30 - 08:45

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 07:30 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 07:30 - 13:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Bắc Sơn - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 07:30 - 12:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Mầm non Xuân Bắc (toàn bộ trạm 50kVA-Trường MN Thọ Vực) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 16:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ Kinh doanh Trần Quang Hợp (toàn bộ trạm 112.5kVA-Trần Quang Hợp) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 14:30 - 15:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Mai Xã Phú Lâm huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 14:30 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phương Lâm Xã Phú Lâm huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 13:30 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung Điện lực Huyện Thống Nhất 13:15 - 16:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 100kVA-Công ty Thọ Vực 2 (Nông Trường Thọ Vực 5) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 13:00 - 14:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 Điện lực Huyện Thống Nhất 12:45 - 16:45

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ gia đình ông Kiều Như Khiêm (toàn bộ trạm 50kVA-Kiều Như Khiêm) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 11:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lâm Xã Phú Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:45 - 12:35

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Lâm Xã Phú Sơn huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 10:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực (toàn bộ trạm 100kVA-Công ty Thọ Vực 1 (Nông Trường Thọ Vực 4)) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 09:30 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Phú Thắng - Xã Phú Trung - huyện Tân Phú Điện lực Huyện Định Quán 08:15 - 10:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Long Khánh 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:10 - 15:10

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom; Một phần ấp Võ Dõng, xã Gia Kiệm, H. Thống Nhất Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 15:30

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình, Tân Bắc, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Điện lực Huyện Tân Phú 08:00 - 16:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 7 - Xã An Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Long Khánh 1 - Phường Tam Phước Điện lực Huyện Long Thành 08:00 - 15:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (toàn bộ trạm 50kVA-Trường TH Nguyễn Viết Xuân) - xã Xuân Bắc Điện lực Huyện Xuân Lộc 08:00 - 09:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP6, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2 xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu Điện lực Huyện Vĩnh Cửu 08:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TBA Tam Hiệp 20B (Đang nhận nguồn MC 476 Vincom) (Mất điện một phần KP1, 2 – P.Tân Mai) Điện lực Thành phố Biên Hòa 08:00 - 09:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Dốc Mơ 1- xã Gia Tân 1 Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 12:15

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2 Điện lực Huyện Thống Nhất 07:45 - 11:15

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật