Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NM Cơ Khí Quảng Ngãi 1 ĐL Sơn Tịnh 13:30 - 17:30

03-10-2023

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 10: Kéo 597 mét dây cáp vặn xoắn ABC-A(4x95) từ cột III/1 đến III/16 và Kéo 129 mét dây cáp vặn xoắn ABC-A(4x95)Nhánh rẽ tại cột số III/6: Từ III/6 đến III/6/3
NM Cơ Khí Quảng Ngãi 2 ĐL Sơn Tịnh 13:30 - 17:30

03-10-2023

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 10: Kéo 597 mét dây cáp vặn xoắn ABC-A(4x95) từ cột III/1 đến III/16 và Kéo 129 mét dây cáp vặn xoắn ABC-A(4x95)Nhánh rẽ tại cột số III/6: Từ III/6 đến III/6/3
Nhựa Minh Tiến - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

04-10-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Việt Vương-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Nhà máy chế biến thủy sản DNTN Bảo Nguyên - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

04-10-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Việt Vương-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
TBA Chế Biến thủy sản Việt Vương ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

04-10-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Việt Vương-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
C.ty TNHH MTV thủy sản Phương Thảo - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:30

04-10-2023

Tháo lèo và bọc cách điện đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 630kVA CBTS Phương Thảo-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Tháo bọc và đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Thủy sản Hải Anh - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:30

04-10-2023

Tháo lèo và bọc cách điện đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 630kVA CBTS Phương Thảo-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Tháo bọc và đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
TBA Nghĩa Hà 10 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 16:00

07-10-2023

-Thu hồi 0,697km dây 3AV70+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70Đường dây hạ áp sau TBA Nghĩa Hà 10-XT478/QNG
KDC Bắc Trường Đại Học Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:30 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 6 ĐL TP Quảng Ngãi 06:30 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 7 ĐL TP Quảng Ngãi 06:30 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG
TBA Võ Thị Sáu 4 ĐL TP Quảng Ngãi 06:30 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG
Cấp điện khu A Trường Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:30 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG
TBA Khu Dân Cư Đông Phương ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Khu Tái Định Cư Vĩnh Thọ ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 10 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 11 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 17 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
Nghĩa Hà 19 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 3 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 4 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 9 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
Nghĩa Phú 10 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 1 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 3 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 4 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 5 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 6 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 7 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Cầu Cổ Lũy (Cửa Đại) ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
Trạm ảo Nghĩa Hà 4 Khách hàng Võ Thái Tây ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay bulon xà tại cột 140/5 NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay CSV pha A kết hợp chụp cao su CSV, MBA cấp nguồn đường dây 22kV tại cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 10 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 11 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 13 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 15 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 1 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 8 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

08-10-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG Thay bulon xà tại TBA Nghĩa An 2-XT478/QNG
Khu dân cư Yên Phú - XT471/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:30

09-10-2023

Tháo lèo đường dây 22kV đình cột TBA KDC Yên phú- XT471/QPH Chụp cao su FCO, CSV,MBA tại TBA KDC Yên phú- XT471/QPH Đấu lèo đường dây 22kV đình cột TBA KDC Yên phú-XT471/QPH
Bùi Thị Xuân 3 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:00

09-10-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR Bùi Thị Xuân 3 tại cột 73/14/18-XT471/QPH Thay bulong xà; chụp cao su FCO, CSV,MBA tại TBA Bùi Thị Xuân 3- XT471/QPH Đấu lèo đường dây 22kV NR Bùi Thị Xuân 3 tại cột 73/14/18- XT471/QPH
Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Quảng Ngãi Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Nghĩa Hà 8 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 16:00

01-10-2023

Thu hồi: -0,205km dây 3AV95+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95 -0,717km dây 3AV70+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70 - 0,363km dây dẫn 4AV-50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x50 Đường dây hạ áp sau TBA Nghĩa Hà 8-XT478/QNG
Nguyễn Công Phương 2 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 07:30

30-09-2023

Xử lý chảy dầu tại TBA Nguyễn Công Phương 2-XT471/QPH
Phạm Văn Đồng 6 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 07:30

30-09-2023

Xử lý tiếp xúc cọc bình pha A MBA tại TBA Phạm Văn Đồng 6-XT471/1QNG phát nhiệt cao
TBA Trương Định 3 ĐL TP Quảng Ngãi 05:30 - 07:00

28-09-2023

Xử lý tiếp xúc cực hạ áp pha C TBA Trương Định 3-XT474/110kV Quảng Ngãi
Nhà máy chế biến Thủy sản Hưng Phong - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 12:00

27-09-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Hưng Phong tại cột 56-2/1-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Hưng Phong M2-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Hưng Phong tại cột 56-2/1-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Nhà máy chế biến thủy sản Hưng Phong 2 - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 12:00

27-09-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Hưng Phong tại cột 56-2/1-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Hưng Phong M2-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Hưng Phong tại cột 56-2/1-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
TBA Nghĩa Hà 18 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

26-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa hà 23 tại cột 79/11 NR Nghĩa Hà 2-XT480/QNG
TBA Nghĩa Hà 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

26-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa hà 23 tại cột 79/11 NR Nghĩa Hà 2-XT480/QNG
TBA Nghĩa Hà 6 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

26-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa hà 23 tại cột 79/11 NR Nghĩa Hà 2-XT480/QNG
Trạm ảo Bảo Lê ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

26-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa hà 23 tại cột 79/11 NR Nghĩa Hà 2-XT480/QNG
C.ty TNHH MTV thủy sản Phương Thảo - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:30

25-09-2023

Tháo lèo và bọc cách điện đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 630kVA CBTS Phương Thảo-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Tháo bọc và đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Thủy sản Hải Anh - 477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:30

25-09-2023

Tháo lèo và bọc cách điện đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 630kVA CBTS Phương Thảo-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Tháo bọc và đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA CBTS Phương Thảo; CBTS Hải Anh-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Nhựa Minh Tiến - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

25-09-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Việt Vương-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
Nhà máy chế biến thủy sản DNTN Bảo Nguyên - XT477/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

25-09-2023

Tháo lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline Thay MBA 320kVA CBTS Việt Vương-XT477/QPH thuộc công trình:XDCB năm 2023 Đấu lèo đường dây 22kV NR CBTS Việt Vương tại cột 59-XT477/QPH bằng phương pháp hotline
TBA Nghĩa An 12 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 14 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 2 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 6 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 7 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Nghĩa An 9 ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
Trạm ảo Lê Văn Bé ĐL TP Quảng Ngãi 13:30 - 16:30

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa An 3 tại cột 171-XT478/QNG
TBA Khu Dân Cư Đông Phương ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Khu Tái Định Cư Vĩnh Thọ ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 10 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 11 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 17 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
Nghĩa Hà 19 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 3 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 4 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Hà 9 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
Nghĩa Phú 10 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 1 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 3 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 4 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 5 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 6 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 7 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
TBA Cầu Cổ Lũy (Cửa Đại) ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
Trạm ảo Nghĩa Hà 4 Khách hàng Võ Thái Tây ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 11:00

24-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, đường dây 22kV Nghĩa Hà 22 tại cột 126-XT478/QNG Thay CSV đường dây 22kV tại cột 141/2( cột gắn DCPT NR Nghĩa Phú 2)-XT478/QNG
NM Cơ Khí Quảng Ngãi 1 ĐL Sơn Tịnh 05:00 - 16:05

24-09-2023

-Thay dây dẫn AC-120 bằng dây dẫn AC/XLPE-240 từ cột 17B/XT476/TPH đến cột C28A mạch kép XT 372/TPH-XT476/TPH chiều dài tuyến 4170m, dựng 16 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm (Cắt điện lần 1) -Thay thế MBA 22/0,4kV từ 50kVA suy giảm cách điện thành MBA 100kVA tại TBA Tịnh Phong 9, thuộc công trình XDCB 2023
NM Cơ Khí Quảng Ngãi 2 ĐL Sơn Tịnh 05:00 - 16:05

24-09-2023

-Thay dây dẫn AC-120 bằng dây dẫn AC/XLPE-240 từ cột 17B/XT476/TPH đến cột C28A mạch kép XT 372/TPH-XT476/TPH chiều dài tuyến 4170m, dựng 16 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm (Cắt điện lần 1) -Thay thế MBA 22/0,4kV từ 50kVA suy giảm cách điện thành MBA 100kVA tại TBA Tịnh Phong 9, thuộc công trình XDCB 2023
XN Bê Tông Quảng Ngãi ĐL Sơn Tịnh 05:00 - 16:05

24-09-2023

-Thay dây dẫn AC-120 bằng dây dẫn AC/XLPE-240 từ cột 17B/XT476/TPH đến cột C28A mạch kép XT 372/TPH-XT476/TPH chiều dài tuyến 4170m, dựng 16 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm (Cắt điện lần 1) -Thay thế MBA 22/0,4kV từ 50kVA suy giảm cách điện thành MBA 100kVA tại TBA Tịnh Phong 9, thuộc công trình XDCB 2023
Trường CD Cong Thương Quảng Ngãi ĐL Sơn Tịnh 07:00 - 13:00

23-09-2023

Xử lý tồn tại cột nghiêng tại cột 14, 15, 22A, 27 và thay thế 01 bộ xà đở thẳng A thành xà đở lệch 3 pha tại cột 15 XT 474/T5
Cong ty CP ô tô Quảng Ngãi ĐL Sơn Tịnh 07:00 - 13:00

23-09-2023

Xử lý tồn tại cột nghiêng tại cột 14, 15, 22A, 27 và thay thế 01 bộ xà đở thẳng A thành xà đở lệch 3 pha tại cột 15 XT 474/T5
TBA CN vật liệu nổ Công Nghiệp Quảng Ngãi ĐL Bình Sơn 06:30 - 16:00

23-09-2023

- Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC/XLPE-185 từ cột 60 đến cột 80 XT472/BNG chiều dài tuyến 1250m và phụ kiện đi kèm. - Thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC/XLPE-185 từ cột 89 đến cột 105 XT472/BNG chiều dài tuyến 1050m và phụ kiện đi kèm. - Thay 01 bộ xà đỡ thẳng, 03 bộ xà néo, 12 khóa néo hợp kim nhôm, 15 sứ chuỗi, 6 sứ đứng, 02 bộ cổ dề cuối, 06 kẹp cáp nhôm từ cột 64 đên cột 64/3. - Thay hệ đo đếm TBA Bình Long 2
Cao tốc Quảng Ngãi ĐL Đức Phổ 18:00 - 06:00

22-09-2023

- Cắt điện để thi công ĐZ 220kV 275/Quảng Ngãi - 273 Phù Mỹ giao chéo tại: + ĐZ 22kV NR Phổ Cường 12 tại k/c 151/20/12 ÷ 151/20/13 - XT 471/ĐPH + ĐZ 22kV NR cao tốc QN - HN tại k/c 10-11, 32-33, 35-36 - XT 471/ĐPH. + ĐZ 22kV NR Trạm nghiền Bắc hầm số 2 tại k/c 39/01 – 39/02 – 39/03 - XT 471/ĐPH thuộc Công trình di dời công trình công cộng đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi thuộc tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn QN-HN, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi
TBA Trương Định 3 ĐL TP Quảng Ngãi 14:00 - 15:30

16-09-2023

Xử lý tiếp xúc cực hạ áp pha C TBA Trương Định 3-XT474/QNG phát nhiệt
Hùng Vương 3 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 10:30

16-09-2023

Tháo lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Hùng Vương 3-XT473/110kV Quảng Ngãi bằng sào chuyên dùng Xử lý chảy dầu và xử lý tiếp xúc cụm đấu rẽ tại TBA Hùng Vương 3-XT473/110kV Quảng Ngãi Đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TTBA Hùng Vương 3-XT473/110kV Quảng Ngãi bằng sào chuyên dùng
TBA Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Khu Tái Định Cư Vĩnh Thọ ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
Nghĩa Phú 10 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 3 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 6 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 7 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Cầu Cổ Lũy (Cửa Đại) ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 11:00

16-09-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 2-XT478/QNG Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2TBA Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
Công ty T & A ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 17:00

10-09-2023

Thay thế thiết bị, phụ kiện đường dây 22kV từ cột 25/1 đến cột 25/6 NR Công ty T&A-XT471/QNG theo yêu cầu khách hàng
KDC Bắc Trường Đại Học Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

10-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 6 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

10-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 7 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

10-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
TBA Võ Thị Sáu 4 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

10-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Cấp điện khu A Trường Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

10-09-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Hoàng Văn Thụ 3 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
TBA Hoàng Văn Thụ 5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
KDC Lõm Lê Quí Đôn ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
Lê Trung Đình 5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Thay MBA Lê Trung Đình 5-XT471/QNG từ 160kVA lên 250kVA chống quá tải theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
Nguyễn Công Phương 7 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
Quảng Phú 1 - 473/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
Bệnh viện Lao & Phổi ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
Trường Công Kỹ Nghệ (Đào tạo Việt Hàn) - 473/E16.5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

09-09-2023

Dựng cột lắp xà FCO đường dây 22kV NR Hoàng Văn Thụ 6 tại khoảng cột 29÷30-XT474/QPH Thí nghiệm CBM cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34-1/1 đến ột 34-2/1-XT474/QPH Thay MBA Nguyễn Công Phương 7-XT474/QPh từ 250kVA xuống 160kVA theo Quyết định số 6428/QĐ-QNPC ngày 16/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành
TBA Gallant Dachan Seafood 2 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 17:00

02-09-2023

Thí nghiệm bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại TBA Gallant Dachan Seafood 2 M1, M2; Gallant Dachan Seafood 3-XT477/QPH
TBA Gallant Dachan Seafood 1 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 17:00

02-09-2023

Thí nghiệm bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại TBA Gallant Dachan Seafood 2 M1, M2; Gallant Dachan Seafood 3-XT477/QPH
TBA Gallant Dachan Seafood 3 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 17:00

02-09-2023

Thí nghiệm bảo trì bảo dưỡng thiết bị tại TBA Gallant Dachan Seafood 2 M1, M2; Gallant Dachan Seafood 3-XT477/QPH
Nghĩa Dõng 13 ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

29-08-2023

Tháo lèo và bọc cách điện đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Dõng 13-XT480/QNG bằng phương pháp hotline Thay MBA Nghĩa Dõng 13-XT480/QNG từ 160kVA xuống 100kVA theo Quyết định số 6212/QĐ-QNPC ngày 8/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành Tháo bọc cách điện và đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Dõng 13-XT480/QNG bằng phương pháp hotline
Trần Toại 1 (Trường Chính Trị Q.Ngãi) ĐL TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

29-08-2023

Tháo lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Trần Toại 1-XT473/QNG bằng sào chuyên dùng Thay MBA Trần Toại 1-XT473/QNG từ 100kVA lên 160kVA chống quá tải theo Quyết định số 6212/QĐ-QNPC ngày 8/8/2023 về việc hoán đổi TSCĐ khu vực ĐLTP quản lý vận hành Đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Trần Toại 1-XT473/QNG bằng sào chuyên dùng
KDC Bắc Trường Đại Học Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

27-08-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 6 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

27-08-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Trường ĐH Phạm Văn Đồng 7 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

27-08-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
TBA Võ Thị Sáu 4 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

27-08-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
Cấp điện khu A Trường Phạm Văn Đồng ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 10:30

27-08-2023

Dựng cột, lắp xà, hãm dây, nâng độ cao đường dây 22kV các vị trí cột 20-1/36; 20-1/37 NR LL Võ Thị Sáu-XT476/QNG Lắp chụp cao su FCO TBA Trường Đại học Phạm Văn Đồng 6, 7; FCO NR Trường Đại học Phạm Văn Đồng 7; xử lý cáp quang TBA Võ Thị Sáu 4-XT476/QNG
TBA Khu Dân Cư Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Khu Tái Định Cư Vĩnh Thọ ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
Nghĩa Phú 10 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 2 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 3 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 5 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 6 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Nghĩa Phú 7 ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
TBA Cầu Cổ Lũy (Cửa Đại) ĐL TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

26-08-2023

Dựng cột , lắp xà hãm dây đường dây 22kV cột 140/6 NR Nghĩa Phú 5-XT478/QNG
Khu Dân cư Bắc Lê Lợi - TBA số 3 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
KDC Bắc Lê Lợi ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Lê Lợi 3 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Lê Lợi 4 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Lê Lợi 5 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Lê Quý Đôn 1 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Nguyễn Công Phương 1 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3
Nguyễn Công Phương 2 ĐL TP Quảng Ngãi 06:00 - 12:00

26-08-2023

Di dời TBA Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH xử lý thoát nước đường Nguyễn Công Phương Lắp xà, hãm néo lắp đặt LBS tại cột 76-XT471/QPH Thí nghiệm CBM các TBA Lê Lợi 3,4; TBA Nguyễn Trãi 4; TBA Nguyễn Công Phương 4; TBA XN Hóa phẩm dầu khí-Xt471/8QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75 đến cột 95 -XT471/QPH Thay bu lon cùm xà đường dây 22kV từ cột 75/2 đến cột 75/19 NR Nguyễn Công Phương 3-XT471/QPH Thay vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện bằng vỏ tủ điện composit kích thước 1050x1150x400mm2 TBA Nguyễn Công Phương 3

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật