Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu đô thị An Phú Sinh 2 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

21-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA An Phú Sinh 2-XT474/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
Khu đô thị An Phú Sinh 3 Điện lực TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:00

21-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA An Phú Sinh 3-XT474/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
Nguyễn Đình Chiểu 1 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

22-05-2024

Lắp xà, hãm dây và tách XT đường dây 0,4kV sau TBA Nguyễn Đình Chiểu 2 XDM tại cột 08-XT3 TBA Nguyễn Đình Chiểu 1-XT471/QPH Tách lèo đường dây 0,4kV tại cột 01-XT3 TBA Nguyễn Đình Chiểu 1-XT471/QPH
Nghĩa Dũng 5 Điện lực TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:00

22-05-2024

Lắp xà, hãm dây và tách XT đường dây 0,4kV sau TBA Nghĩa Dũng 14 XDM tại cột 14-XT3 TBA Nghĩa Dũng 5-XT478/QNG Tách lèo đường dây 0,4kV tại cột 07-XT3 TBA Nghĩa Dũng 5-XT478/QNG
Bà Triệu 3 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

23-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA Bà Triệu 3-XT474/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
Nghĩa Lộ 1 Điện lực TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:00

23-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA Nghĩa Lộ 1-XT476/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
TT dạy nghề Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TBA Nghĩa Phú 4 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

25-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA Nghĩa Phú 4-XT478/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
Quang Trung 8 Điện lực TP Quảng Ngãi 13:30 - 17:00

25-05-2024

Thay tủ điện hạ thế, cáp lực tại TBA Quang Trung 8-XT473/QNG thuộc công trình SCL khu vực TP Quảng Ngãi năm 2024
Lịch cúp điện Quảng Ngãi - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Quảng Ngãi Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Lê Khiết 1 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

18-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Lê Khiết 1 tại cột 57-XT473/QNG bằng phương pháp hotline Thay 465 mét cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2; phụ kiện đường dây 22KV từ cột 57/4 đến 57/7 NR Lê Khiết 1-XT473/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Lê Khiết 1 tại cột 57-XT473/QNG bằng phương pháp hotline
Siêu thị Coopmart Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

18-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Lê Khiết 1 tại cột 57-XT473/QNG bằng phương pháp hotline Thay 465 mét cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2; phụ kiện đường dây 22KV từ cột 57/4 đến 57/7 NR Lê Khiết 1-XT473/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Lê Khiết 1 tại cột 57-XT473/QNG bằng phương pháp hotline
TBA Hồ Xuân Hương Tạm (Trạm ảo Công ty Trà Khúc NLMT) Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

16-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Hạ, nâng hãm dây đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Thay 987 dây nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2, phụ kiện đường dây 22KV từ cột C9/3 đến cột C9/10 NR Hồ Xuân Hương 2-XT474/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline
KĐT mới Phú Mỹ 11 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

16-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Hạ, nâng hãm dây đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Thay 987 dây nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2, phụ kiện đường dây 22KV từ cột C9/3 đến cột C9/10 NR Hồ Xuân Hương 2-XT474/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline
Bến Xe Mới Quảng Ngãi Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

16-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Hạ, nâng hãm dây đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Thay 987 dây nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2, phụ kiện đường dây 22KV từ cột C9/3 đến cột C9/10 NR Hồ Xuân Hương 2-XT474/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline
Hồ Xuân Hương 2 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

16-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Hạ, nâng hãm dây đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline Thay 987 dây nhôm bọc PVC/XLPE 12,7/24kV 3AC 95 mm2, phụ kiện đường dây 22KV từ cột C9/3 đến cột C9/10 NR Hồ Xuân Hương 2-XT474/QNG Đấu lèo đường dây 22kV nhánh rẽ Hồ Xuân Hương 2 tại cột C9-XT474/QNG bằng phương pháp hotline
TBA CN ngân hàng ĐT và PT Quảng Ngãi Điện lực Bình Sơn 11:30 - 13:00

15-05-2024

- Thay định kỳ công tơ TI TBA CN Ngân hàng ĐT và PT Quảng Ngãi
TBA Mỹ Khánh 2 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

14-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm từ đầu ra MC480QNG đến cột 01-XT480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34 đến cột 35-XT480/QNG Đấu lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG
Nghĩa Chánh 4 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:00 - 10:30

14-05-2024

Tháo lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm từ đầu ra MC480QNG đến cột 01-XT480/QNG Thí nghiệm cáp ngầm đường dây 22kV từ cột 34 đến cột 35-XT480/QNG Đấu lèo đường dây 22kV đầu ra MC480/QNG
Quảng Phú 2 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

11-05-2024

Thay 08 bộ xà đỡ ly tâm, 4 xà hãm néo ly tâm, 01 xà hãm cột sắt, 08 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột đơn , 01 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột sắt , 01 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột đơn , 02 bộ xà Xà hãm lệch 3 pha cột đôi ngang tuyến, 01 bộ Xà hãm lệch 3 pha đường dây 22kV từ cột 23/1 đến cột 23/12 NR Quảng Phú 2-XT471/QPH
Quảng Phú 8 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 15:30

11-05-2024

Thay 08 bộ xà đỡ ly tâm, 4 xà hãm néo ly tâm, 01 xà hãm cột sắt, 08 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột đơn , 01 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột sắt , 01 bộ Xà đỡ lệch 3 pha cột đơn , 02 bộ xà Xà hãm lệch 3 pha cột đôi ngang tuyến, 01 bộ Xà hãm lệch 3 pha đường dây 22kV từ cột 23/1 đến cột 23/12 NR Quảng Phú 2-XT471/QPH
Trường CD Cong Thương Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
Trương Quang Trọng 1 Điện lực TP Quảng Ngãi 05:30 - 07:00

09-05-2024

Xử lý tiếp xúc đầu ra ATM lộ XT2 TBA Trương Quang Trọng 1-XT473/QNG phát nhiệt cao có nguy cơ gây sự cố
TBA Quảng Phú 7 Điện lực TP Quảng Ngãi 07:30 - 11:00

07-05-2024

Sang dây thu hồi cột đường dây 0,4kV từ cột B5 đến cột B8 XTB TBA Quảng Phú 7-XT479/QPH Thí nghiệm CBM MBA TBA Quảng Phú 7-XT479/QPH

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật