Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Đức Phổ - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Đức Phổ Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phổ Nhơn 2 ĐL Đức Phổ 08:00 - 10:00

26-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH
Pho Nhon 9 ĐL Đức Phổ 08:00 - 10:00

26-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH
Phổ Nhơn 14 ĐL Đức Phổ 08:00 - 10:00

26-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH
PVThi công KM37-39 ĐL Đức Phổ 08:00 - 10:00

26-09-2023

Đấu nối ĐZ 22kV RN PVTC Cầu Trà Câu tại cột 367/16 (cột TBA Phổ Nhơn 9) - XT 477/ĐPH
Nuôi tôm P.An 1 ĐL Đức Phổ 07:00 - 16:00

26-09-2023

- Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ An 1 XDM tại cột 51/32/17 (cột TBA NT Phổ An 6) - XT 477/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
Nuôi tôm Phổ An 6 ĐL Đức Phổ 07:00 - 16:00

26-09-2023

- Giảm dung lượng MBA 630kVA NT Phổ An 1 bằng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ An 1 XDM tại cột 51/32/17 (cột TBA NT Phổ An 6) - XT 477/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
NT P. Quang 1 ĐL Đức Phổ 07:00 - 16:00

26-09-2023

- Nâng dung lượng MBA 560kVA NT Phổ Quang 1 bằng MBA 630kVA NT Phổ An 1 chuyển đến (đi kèm cáp lực tổng, tủ điện hạ thế trọn bộ hiện có, các phụ kiện đi kèm) theo GĐN số: 1123/GĐN-ĐLĐP, ngày 28/8/2023; - Đấu nối đường dây 22kV NR NT Phổ Quang 1 XDM tại cột 113/50/7 (cột TBA NT Phổ Quang 1 hiện trạng) - XT 473/MĐU thuộc công trình: Đầu tư giảm tổn thất điện năng các trạm biến áp công cộng có tổn thất cao tỉnh Quảng Ngãi năm 2023
Đức Phong 13 ĐL Mộ Đức 11:45 - 12:45

25-09-2023

CBM MBA Đức Phong 13
Đức Phong 7 ĐL Mộ Đức 10:15 - 11:15

25-09-2023

CBM MBA Đức Phong 7
Đức Phong 8 ĐL Mộ Đức 09:00 - 10:00

25-09-2023

CBM MBA Đức Phong 8
Đức Phong 1 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 2 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 3 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 4 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 6 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 7 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 8 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 9 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 10 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 11 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 12 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 13 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 15 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 16 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 17 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 18 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 19 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Đức Phong 20 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
TBA Sản xuất Đức Phong 1 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
TBA Sản xuất Đức Phong 2 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
TBA Sản xuất Đức Phong 3 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi tôm Đức Phong 1 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi Tôm Đức Phong 2 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi tôm Đức Phong 3 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi tôm Đức Phong 4 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi tôm Đức Phong 5 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi Tôn Đức Phong 6 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi tôm Đức Phong 7 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi Tôm Đức Phong 8 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Nuôi Tôm Đức Phong 9 ĐL Mộ Đức 01:35 - 03:00

25-09-2023

Thay sứ vị trí cột 115 đường dây trục chính XT 474/MDU
Phổ Ninh 2. ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 9 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 10 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 11 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 12 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 14 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 15 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 16 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 17 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Ninh 21 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 1 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 2 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 7 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 8 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 16 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 17 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Thuận 18 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Văn 9 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Văn 16 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Văn 18 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Văn 19 ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Công ty TNHH KDTM&DV VINFAST ĐL Đức Phổ 14:00 - 14:10

24-09-2023

Đóng LTĐ PĐ 80 - XT 478/MĐU để trả về sơ đồ KDCB
Phổ Minh 1 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 2 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 4 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 6 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 07 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 8 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 14 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 15 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 16 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Minh 17 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 1. ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 7 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 8 ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Chiếu sáng Mỹ Á ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Nuôi Tôm Gò Giữa Phổ Minh ĐL Đức Phổ 07:00 - 14:10

24-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 84A đến cột 115 TC XT 478/MĐU (2,8km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Ba Liên 1 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
TBA BA LIEN 2. ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Nhơn 16 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 2. ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 9 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 10 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 11 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 12 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 14 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 15 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 16 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 17 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Ninh 21 ĐL Đức Phổ 06:30 - 15:00

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2, 3AC/XLPE-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 47A đến cột 70A TC XT 478/MĐU (2,77km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Pho Phong 1 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Pho Phong 2. ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Pho Phong 3. ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 4. ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 5 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 6 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 7 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 8 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023
Phổ Phong 9 ĐL Đức Phổ 06:30 - 09:30

23-09-2023

Cải tạo nâng tiết diện ĐZ 22kV từ 3AC-95 lên 3ACKII-240mm2; lắp xà, cách điện và phụ kiện đi kèm từ cột 43 đến cột 47A TC XT 478/MĐU (0,58km chiều dài tuyến) thuộc Công trình: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực Điện lực Đức Phổ năm 2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật