Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu tái định cư Hành Thuận ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Hành Thuận 1 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Hành Thuận 3 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Hành Thuận 4 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Hành Thuận 5 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Hành Thuận 8 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-04D - XT479/E16.5 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
Công ty TNHH Thiên Phúc Thịnh ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 15:00

07-12-2023

+Thi công tháo dỡ, di dời đường dây 22kV từ cột 61 đến70 thuộc XT479/110kV Quảng Phú, bị vướng mặt bằng thi công đường Cao tốc - QN - HN + Thay hệ đo đếm tại các TBA Hành Thuận 3
TBA Nghĩa Hà 2 ĐL TP Quảng Ngãi 08:00 - 15:00

07-12-2023

Tháo lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Hà 2-XT480/QNG bằng sào chuyên dùng -Thu hồi 0,205km dây 3AV95+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x95 -Thu hồi 0,717km dây 3AV70+1AV50 bằng cáp vặn xoắn LV-ABC 4x70 đường dây hạ áp sau TBA Nghĩa Hà 2 Đấu lèo đường dây 22kV đỉnh cột TBA Nghĩa Hà 2-XT480/QNG bằng sào chuyên dùng
TBA trạm bơm Phước Thọ ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA trạm bơm Phước Thọ ĐL Bình Sơn 06:30 - 16:00

08-12-2023

+ Xử lý cột nghiêng tại cột 51/14, 51/16, 51/20, 51/21 XT 472/BNG do ảnh hưởng thiên tai + Kết hợp thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/12A đến cột 51/27 XT472/BNG chiều dài tuyến 1456m, dựng 01 cột sắt, 09 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm.
TBA Bình Phước 15 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 14 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 13 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 12 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 4 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 11 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Thới 2 ĐL Bình Sơn 06:30 - 16:00

08-12-2023

+ Xử lý cột nghiêng tại cột 51/14, 51/16, 51/20, 51/21 XT 472/BNG do ảnh hưởng thiên tai + Kết hợp thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/12A đến cột 51/27 XT472/BNG chiều dài tuyến 1456m, dựng 01 cột sắt, 09 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm.
TBA Bình Phước 7 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 7 ĐL Bình Sơn 06:30 - 16:00

08-12-2023

+ Xử lý cột nghiêng tại cột 51/14, 51/16, 51/20, 51/21 XT 472/BNG do ảnh hưởng thiên tai + Kết hợp thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/12A đến cột 51/27 XT472/BNG chiều dài tuyến 1456m, dựng 01 cột sắt, 09 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm.
TBA Bình Phước 2 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 3 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Phước 1 ĐL Bình Sơn 06:30 - 07:30

08-12-2023

Tháo lèo tại cột 51/28 XT472/BNG lèo hướng về cột 51/27
TBA Bình Thới 5 ĐL Bình Sơn 06:30 - 16:00

08-12-2023

+ Xử lý cột nghiêng tại cột 51/14, 51/16, 51/20, 51/21 XT 472/BNG do ảnh hưởng thiên tai + Kết hợp thay dây dẫn AC-95 bằng dây dẫn AC-185 từ cột 51/12A đến cột 51/27 XT472/BNG chiều dài tuyến 1456m, dựng 01 cột sắt, 09 vị trí cột BTLT và phụ kiện đi kèm.
TBA Bình Phước 7 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 11 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 14 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 15 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA trạm bơm Phước Thọ ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 13 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 1 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 2 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 3 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 12 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
TBA Bình Phước 4 ĐL Bình Sơn 15:00 - 16:00

08-12-2023

Đấu lèo tại cột 51/28 XT472/BNG trả về sơ đồ cơ bản
Lịch cúp điện Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tịnh Hiệp 4 ĐL Sơn Tịnh 08:00 - 09:30

06-12-2023

Thay cáp lực hạ áp TBA Tịnh Hiệp 4

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật