Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Cty TNHH XNK TM Thuyên Nguyên Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

19-05-2024

Thay thế AB tổng TBA May Thuyên Nguyên 1 - XT 472TPH
NM Giấy Tihên Long Điện lực Sơn Tịnh 07:30 - 10:30

19-05-2024

- Tháo lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5 - Thay MBA 400kVA kém chất lượng bằng MBA mới 400kVA tại TBA Bao Bì Thiên Long - XT 471/T5 (CT XDCB 2024) - Đấu lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5
Chế biến lâm sản Kim Sơn Điện lực Sơn Tịnh 07:30 - 10:30

19-05-2024

- Tháo lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5 - Thay MBA 400kVA kém chất lượng bằng MBA mới 400kVA tại TBA Bao Bì Thiên Long - XT 471/T5 (CT XDCB 2024) - Đấu lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5
Nhà máy cấu kiện bê tông Điện lực Sơn Tịnh 07:30 - 10:30

19-05-2024

- Tháo lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5 - Thay MBA 400kVA kém chất lượng bằng MBA mới 400kVA tại TBA Bao Bì Thiên Long - XT 471/T5 (CT XDCB 2024) - Đấu lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5
Giấy Thiên Long 2 Điện lực Sơn Tịnh 07:30 - 10:30

19-05-2024

- Tháo lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5 - Thay MBA 400kVA kém chất lượng bằng MBA mới 400kVA tại TBA Bao Bì Thiên Long - XT 471/T5 (CT XDCB 2024) - Đấu lèo hotline đường dây 22kV NR Bao bì Thiên Long tại cột 39/16 NR Tịnh Ấn Tây - XT 471/T5
TBA Tịnh Ấn Đông 5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

21-05-2024

Thay thế toàn bộ cùm xà, bulon, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh Ấn Đông 5 từ cột 07 đến TBA Tịnh Ấn Đông 5 - XT 475/TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 13 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TT Sơn Tịnh 15 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 6 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Khu Dân cư 577 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TT Sơn Tịnh 18 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Khu dân cư Sơn Tịnh - TBA T5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Khu dân cư Sơn Tịnh - TBA T6 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TBA TA2 Vsip PTQT Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TBA TT Sơn Tịnh 19 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Khách sạn và Dịch vụ căn hộ Tân CC Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TT dạy nghề Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 7 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 11 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 10 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Khu Du Lịch Sinh Thái Đại Dương Xanh Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 3 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
KDC Đồng Quán Dưới Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Núi Sứa Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TBA TT Sơn Tịnh 20 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
TBA khu DV Hổn hợp Vsip Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Thị trấn Sơn Tịnh 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

25-05-2024

- Hoàn thiện đấu nối 06 lèo vào LBS XDM PĐ Cầu Bầu Sắt tại cột 92 - XT 476/TPH - Hãm dây dẫn, đấu nối đường dây 22kV XDM NR TT Sơn Tịnh 22 tại xà hãm TBA TT Sơn Tịnh 11 - XT 476/TPH (CT XDCB 2022) - Thay thế 03 FCO, CSV, 03 Chuỗi cách điện, 03 Sứ đứng, thay bulon xà FCO tại TBA Bơm Núi Sứa - XT 476TPH
Trường dạy nghề kiểu mẫu-Tịnh Phong Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:30

26-05-2024

Thay 2737 mét dây dẫn NR Tịnh Phong 12 AC 50 thành dây bọc XLPE/AC-50 và toàn dây néo, phụ kiện đường dây đi kèm và thay 01 bộ xà đở thành xà hãm néo, Từ cột C31 mạch kép XT 372TPH - 476TPH đến TBA Tịnh Phong 12 - XT 476TPH
TBA Tịnh Phong 12 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:30

26-05-2024

Thay 2737 mét dây dẫn NR Tịnh Phong 12 AC 50 thành dây bọc XLPE/AC-50 và toàn dây néo, phụ kiện đường dây đi kèm và thay 01 bộ xà đở thành xà hãm néo, Từ cột C31 mạch kép XT 372TPH - 476TPH đến TBA Tịnh Phong 12 - XT 476TPH
Thi công đập dân Sông Trà Khúc 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
TBA Tịnh Phong 13 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

29-05-2024

- Tháo 03 lèo tại TBA Tịnh Phong 13 bằng phương pháp hotline - Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 13: Thay 1,8km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo - Đấu 03 lèo tại TBA Tịnh Phong 13 bằng phương pháp hotline
Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 7 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
Chiếu Sáng Mỹ Khê - Trà Khúc 8 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
Thi công Đập dân sông Trà Khúc 2 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
TBA Tịnh An 5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
TBA Tịnh An 6 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 13:30

29-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5 - Thay toàn bộ, sứ, cùm, phụ kiện đường dây 22kV NR Tịnh An 5,6 - XT 474/T5 - Đấu lèo hotline ĐZ 22kV NR Tịnh An 5-6 tại cột 40/13 NR Tịnh An 1 - XT 474/T5
TBA Tịnh Phong 12 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:00

02-06-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
TBA Tịnh Phong 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:00

02-06-2024

- Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 1: Thay 0,336km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
Trường dạy nghề kiểu mẫu-Tịnh Phong Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:00

02-06-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
Lịch cúp điện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Sơn Tịnh Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KDC KHÊ NAM Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

18-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
Tịnh Khê 17 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

18-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
Chiếu sáng Trà Khúc Mỹ Khê 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

18-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
Chùa Minh Đức Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

18-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
TBA Thôn Xà Riêng Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 6 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 7 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 8 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
TBA Tịnh Giang 7 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 3 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
Sơn Nham 2 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
KDC Bầu Mi Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:30

12-05-2024

Lắp đặt 01 LBS mới NR Sơn Nham 1 tại cột 2/4 NR Sơn Nham 1 XT 472/SHA. (CT XDCB 2023)
MTMT Công ty TNHH Năng lượng sạch Ánh Dương Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Hiệp 16 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty TNHH HPF Việt Nam Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 2 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 3 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty CP Đầu tư và TM Sông Đà Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 8 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty CP Cơ điện Sông Đà SODIC Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 6 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Hưng Phú Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Trà 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Phúc Hưng Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
MTMN Công ty TNHH Năng lượng sạch Nam Phát Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Bình 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 15:30

12-05-2024

- Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ từ cột 162 -198 XT 474/TPH - Chèn mới 14 cột BTLT 12 mét, lắp xà, sứ NR Tịnh Trà 5 - XT 474/TPH
TBA Tịnh Ấn Tây 4 Điện lực Sơn Tịnh 08:00 - 10:00

11-05-2024

Giá cố móng chỉnh lại cột nghiêng tại cột 12 NR Tịnh Ấn Tây 4 - XT 471/T5
Tịnh Ấn Tây 7 Điện lực Sơn Tịnh 08:00 - 10:00

11-05-2024

Giá cố móng chỉnh lại cột nghiêng tại cột 12 NR Tịnh Ấn Tây 4 - XT 471/T5
Thị trấn Sơn Tịnh 9 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
Trạm sạc Vinfas Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
Trường CD Cong Thương Quảng Ngãi Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
TBA Tịnh Châu 5 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:55

11-05-2024

- Tháo lèo hotline NR Tịnh Châu 5 tại cột 32/21 NR Tịnh Châu 2- XT 474/T5 - Bằng SDC - Hoán đổi MBA 75kVA và AB tổng tại TBA Tịnh Châu 5 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline NR Tịnh Châu 5 tại cột 32/21 NR Tịnh Châu 2- XT 474/T5 - Bằng SDC
CS Trà Khúc 4 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
TT Sơn tịnh 8 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
NMSX nước đá Tinh Khiết Ngọc Khanh Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
CS Trà Khúc 2 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
Thị trấn Sơn Tịnh 8 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
TBA Thị trấn Sơn Tịnh 21 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 10:40

11-05-2024

- Tháo lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD - Lắp đặt 01 LBS mới NR CS Trà Khúc 4 XT 474/T5, tại cột 18/1 NR CS Trà Khúc 4. (CT XDCB 2023) - Hoán đổi MBA 100kVA TBA CS Trà Khúc 2 - XT 474/T5 ( QĐ ĐĐTS: 2133/QĐ-QNPC) - Đấu lèo hotline tại cột 18 hướng về cột 18/1 ĐZ NR CS Trà Khúc 4 - XT 474/T5. Bằng SCD
TBA Tịnh Giang 1 Điện lực Sơn Tịnh 08:00 - 14:00

10-05-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Giang 1: Thay 3770km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
TBA Tịnh Phong 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 11:00

10-05-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 1: Thay 0,336km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
Chiếu sáng Trà Khúc Mỹ Khê 1 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

07-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
Chùa Minh Đức Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

07-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
Trường dạy nghề kiểu mẫu-Tịnh Phong Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:00

07-05-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo
Tịnh Khê 17 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

07-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
KDC KHÊ NAM Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 08:30

07-05-2024

Lắp hoàn trả lại MBA 50kVA và thu hồi MBA 160kVA tại TBA CS Mỹ Khê - Trà Khúc 3
TBA Tịnh Phong 12 Điện lực Sơn Tịnh 07:00 - 16:00

07-05-2024

Đường dây hạ áp sau TBA Tịnh Phong 12: Thay 2,035km dây nhôm bọc 3AV70+1AV50 XT 1 - XT 2 bằng dây cáp vặn xoắn ABC 4x70, Thay toàn bộ dây néo

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật