Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Long Mai 08 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

21-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Long Mai 8
Thanh An 1 Điện lực Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

21-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Thanh An 1
Thanh An 4 Điện lực Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

21-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Thanh An 4
Thanh An 5 Điện lực Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

21-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Thanh An 5
Hành Dũng 11 Điện lực Nghĩa Hành 08:00 - 11:30

23-05-2024

Thi công dựng cột, căng hãm dây dẫn, cố định cáp ngầm và đấu nối đường dây 0,4kV từ cột AB/3 đến cột B/6 XTB và từ cột A/8 đến cột A/8/2/2 XTA TBA Hành Dũng 11 (thuộc dự án Cao tốc - QN-HN)
Long Sơn 10 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 5 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 3 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 4 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 2 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Khu dân cư Gò Tranh Giữa - XT479/E16.5 (QP) Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 7 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 8 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 1 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
TĐC triền đông núi Bé Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
TBA Hành Nhân 9 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 5 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 3 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

24-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt LBS tại cột 45 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4 +TNCBM TBA Long Sơn 5 +Thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 8 +Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Thiện 10 Điện lực Nghĩa Hành 08:00 - 11:30

28-05-2024

+Tháo hotline rẻ xuống TBA Hành Thiện 10, bằng sào chuyên dùng +Thay MBA 50kVA bằng MBA 100kVA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Thiện 10 +Đấu hotline rẻ xuống TBA Hành Thiện 10, bằng sào chuyên dùng
Hành Tín Tây 10 Điện lực Nghĩa Hành 08:00 - 11:00

28-05-2024

Thay MBA 100kVA bằng MBA 50kVA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hành Tín Tây 10
Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hành Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Hành Dũng 3 Điện lực Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

20-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Dũng 3
Hành Dũng 4 Điện lực Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

20-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Dũng 4
Hành Đức 2 Điện lực Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

20-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Đức 2
Hành Thuận 2 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

20-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Thuận 2
Hành Thịnh 3 Điện lực Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

17-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Thịnh 3
Hành Thịnh 1 Điện lực Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

17-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Thịnh 1
Hành Phước 12 Điện lực Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

17-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 12
Trạm sạc ô tô điện Vinfast Hành Phước - XT479TN Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

17-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 3
Hành Phước 3 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

17-05-2024

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Phước 3
Xưởng cưa Hưng Phát 2 - XT479/E16.3 (TN) Điện lực Nghĩa Hành 08:00 - 12:00

14-05-2024

Thi công thay MBA100kVA bằng MBA 160kVA và các thiết bị đi kèm tại TBA Hưng Phát 2
TBA Hành Nhân 9 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 3 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 4 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 2 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 10 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Khu dân cư Gò Tranh Giữa - XT479/E16.5 (QP) Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 5 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 7 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
TĐC triền đông núi Bé Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 1 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Hành Nhân 8 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 5 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2
Long Sơn 3 Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 11:30

07-05-2024

+Thi công di dời đường dây 22kV từ cột 02 đến cột 04 PĐ Long Sơn thuộc XT479/110kV Quảng Phú, do bị vướng mặt bằng thi công đường cao tốc QN-HN +Lắp đặt DCPT PĐ Long Sơn 2 tại cột 45 sau PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +Thi công tháo gỡ sứ, xà, CĐC từ cột cũ đến lắp đặt lại cột mới XD trên đường dây 22kV tại cột 46, 47 PĐ Long Sơn (XDCB 2023) +TNCBM TBA Long Sơn 4, 5 + Thi công lắp chụp đầu cột, lắp đặt dây dẫn 0,4kV thuộc TBA Hành Nhân 2

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật