Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Long Sơn 2 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Long Sơn 6 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Long Sơn 8 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Long Sơn 09 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Long Mai 2 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Long Mai 3 ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
CÔNG TY TNHHNN SẠCH PHÚ HIỆP ĐL Nghĩa Hành 08:30 - 10:00

06-04-2023

Thi công lắp xà, phụ kiện, căng dây và đấu nối ĐD22kV& TBA PVTC Cầu Phước Giang XDM, tại cột 01 NR Long Sơn 2
Lịch cúp điện Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Nghĩa Hành Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Tiểu Đoàn 48 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

17-03-2023

TN CBM TBA Tiểu đoàn 48
Hành Minh 09 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

17-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Minh 9
Hành Đức 9 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

17-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Đức 9
Hành Đức 1 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

17-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Đức1
Hành Trung 7 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

16-03-2023

TN CBM TBA Hành Trung 7
Hành Trung 8 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

16-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 8
Hành Đức 7 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

16-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Đức 7
Chợ Chùa 12 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

16-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Chợ Chùa 12
Hành Trung 5 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

15-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 5
Hành Trung 6 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

15-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 6
Hành Trung 3 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

15-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 3
Long Môn 4 ĐL Nghĩa Hành 09:30 - 12:30

15-03-2023

Thay bulon xà và phụ kiện đường dây NR Long Môn 4
Long Môn 3 ĐL Nghĩa Hành 09:30 - 12:30

15-03-2023

Thay bulon xà và phụ kiện đường dây NR Long Môn 4
Long Môn 8 ĐL Nghĩa Hành 09:30 - 12:30

15-03-2023

Thay bulon xà và phụ kiện đường dây NR Long Môn 4
Hành Trung 4 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

15-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Trung 4
Chợ Chùa 5 ĐL Nghĩa Hành 08:00 - 14:00

07-03-2023

Tháo gỡ và lắp đặt lại dây dẫn, công tơ, đào móng cột, dịch chuyển cột II/9 đến vị trí mới; lắp xà đỡ lệch, chuyển dây dẫn sang xà mới tại cột II/8, II/10 - XTII thuộc TBA Chợ Chùa 5 (cột điện nằm trong vườn nhà ông Tấn)
Chợ Chùa 4 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

04-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Chợ Chùa 4
Chợ Chùa 1 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

04-03-2023

TN CBM TBA Chợ Chùa 1
TĐC triền đông núi Bé ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

03-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Triền Đông Núi Bé
Hành Dũng 10 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

03-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Dũng 10
Hành Dũng 11 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

03-03-2023

TN CBM TBA Hành Dũng 11
Hành Dũng 12 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

03-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Dũng 12
Bơm Hành Nhân ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

02-03-2023

TN CBM TBA Bơm Hành Nhân
Hành Minh 8 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

02-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Minh 8
Hành Nhân 10 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

02-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Nhân 10
Hành Minh 10 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

02-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Minh 10
Chợ Chùa 9 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

01-03-2023

TN CBM TBA Chợ Chùa 9
Công ty TNHH Hoàng Phú Sơn ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

01-03-2023

TN CBM TBA Hoàng Phú Sơn
CCN-LN Đồng Dinh ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

01-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Cụm CN LN Đồng Dinh
Chợ Chùa 8 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

01-03-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Chợ Chùa 8
TT YT huyện Minh Long ĐL Nghĩa Hành 15:30 - 17:00

26-02-2023

Thay hệ đo đếm TBA TT Y tế Minh Long
CÔNG TY TNHHNN SẠCH PHÚ HIỆP ĐL Nghĩa Hành 13:30 - 15:00

26-02-2023

Thay hệ đo đếm TBA NNS Phú Hiệp
Hành Thiện 2 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

26-02-2023

TN CBM TBA Hành Thiện 2
Hành Thiện 10 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

26-02-2023

TN CBM TBA Hành Thiện 10
Chi cục thuế huyện Minh Long ĐL Nghĩa Hành 09:00 - 10:30

26-02-2023

Thay hệ đo đếm TBA Chi cục thuế Minh Long
Hành Thiện 1 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

26-02-2023

TN CBM TBA Hành Thiện 1
TBA Hóa Chất ĐL Nghĩa Hành 15:00 - 16:30

25-02-2023

Thay hệ đo đếm TBA Công ty CN Hóa chất Quảng Ngãi
Xử lý rác thải Y tế - XT479/E16.5 ĐL Nghĩa Hành 14:00 - 15:30

23-02-2023

Thay hệ đo đếm TBA Chất thải rắn y tế
Hành Thuận 6 ĐL Nghĩa Hành 08:00 - 09:30

23-02-2023

Lắp đăt, đấu nối PTM công tơ KH Hồ Văn Vũ và Thay hệ đo đếm Công ty Tiến Thắng
Hành Thuận 8 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

21-02-2023

TN CBM TBA Hành Thuận 8
Hành Thuận 9 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

21-02-2023

TN CBM TBA Hành Thuận 9
Hành Thuận 10 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

21-02-2023

TN CBM TBA Hành Thuận 10
Hành Thịnh 12 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

21-02-2023

TN CBM TBA Hành Thịnh 12
Hành Tín Đông 8 ĐL Nghĩa Hành 15:15 - 17:15

20-02-2023

TN CBM TBA Hành Tín Đông 8
Hành Tín Tây 7 ĐL Nghĩa Hành 13:00 - 15:00

20-02-2023

TN CBM TBA Hành Tín Tây 7
Hành Tín Tây 6 ĐL Nghĩa Hành 09:45 - 11:45

20-02-2023

TN CBM, thay hệ đo đếm tại TBA Hành Tín Tây 6
Hành Tín Tây 5 ĐL Nghĩa Hành 07:30 - 09:30

20-02-2023

TN CBM TBA Hành Tín Tây 5

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật