Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Trà Bồng - Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trà Thọ 13 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

19-05-2024

Dựng 01 cột sắt 9,5m VT 70A, NR Trà Thọ 9-XT 472/T11
Trà Thọ 8 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

19-05-2024

Dựng 01 cột sắt 9,5m VT 70A, NR Trà Thọ 9-XT 472/T11
Trà Thọ 9 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

19-05-2024

Dựng 01 cột sắt 9,5m VT 70A, NR Trà Thọ 9-XT 472/T11
Trà Trung 6 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

19-05-2024

Dựng 01 cột sắt 9,5m VT 70A, NR Trà Thọ 9-XT 472/T11
Trà Trung 5 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

19-05-2024

Dựng 01 cột sắt 9,5m VT 70A, NR Trà Thọ 9-XT 472/T11
TBA Trà Xuân 13 Điện lực Trà Bồng 07:00 - 14:00

21-05-2024

Thay 201m dây mới LV ABC 4x95mm và 295m dây LV- ABC 4x70mm đấu nối công tơ đến khách hàng TBA Trà Xuân 13- XT474/T11
Trà Thủy 1 Điện lực Trà Bồng 08:30 - 11:30

22-05-2024

- Cắt điện để xử lý phát nhiệt tại FCO TBA Khách hàng ĐLTB kết hợp công tác - Hoán chuyển MBA Trà Thủy 2 đến TBA Trà Thanh 2 và ngược lại- XT471/T11, theoQĐ số 2964/QĐ-QNPC, ngày 14/5/2024
Trà Thủy 2 Điện lực Trà Bồng 08:30 - 11:30

22-05-2024

- Cắt điện để xử lý phát nhiệt tại FCO TBA Khách hàng ĐLTB kết hợp công tác - Hoán chuyển MBA Trà Thủy 2 đến TBA Trà Thanh 2 và ngược lại- XT471/T11, theoQĐ số 2964/QĐ-QNPC, ngày 14/5/2024
Trà Thủy 13 Điện lực Trà Bồng 08:30 - 11:30

22-05-2024

- Cắt điện để xử lý phát nhiệt tại FCO TBA Khách hàng ĐLTB kết hợp công tác - Hoán chuyển MBA Trà Thủy 2 đến TBA Trà Thanh 2 và ngược lại- XT471/T11, theoQĐ số 2964/QĐ-QNPC, ngày 14/5/2024
Trà Thanh 2 Điện lực Trà Bồng 08:30 - 11:30

22-05-2024

- Cắt điện để xử lý phát nhiệt tại FCO TBA Khách hàng ĐLTB kết hợp công tác - Hoán chuyển MBA Trà Thủy 2 đến TBA Trà Thanh 2 và ngược lại- XT471/T11, theoQĐ số 2964/QĐ-QNPC, ngày 14/5/2024
TBA Trà Xuân 1. Điện lực Trà Bồng 07:00 - 13:00

25-05-2024

Thay 696m LV ABC-4x95mm và 331m LV ABC 4x70mm thay 8m cáp lực bằng cáp voặn xoắn LV ABC 3x95mm, đấu nối công tơ đến khách hàng TBA Trà Xuân 1- XT474/T11
Trà Thanh 12 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 13 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 14 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 2 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 3 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 6 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Sơn 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Quân 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Quân 4. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Quân 3. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Quân 1. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Quân 2. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Phong 14 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Phong 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Nham 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Nham 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Nham 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 1 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lâm 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lâm 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lâm 6 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lâm 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Lâm 2. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Lâm 4. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 11 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Khê 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Khê 6 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Khê 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Khê 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Khê 2. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Khê 1. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Hiệp 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Khê 11 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Hiệp 6 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Hiệp 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Hiệp 3. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Hiệp 1 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Bùi 1 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA MĐ Trà Thủy Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Sơn 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Viettel-Eo Chim Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Sơn 3 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thanh 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thủy 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 11 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Trung 4 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Trung 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà phong 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Phong 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Xuân 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 2 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Nham 3 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 12 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Xinh 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Xinh 1 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Xinh 9 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Sơn 2 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Xuân 4. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
T4_thủy điện Trà Phong Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Quân 6. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thủy 8 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thủy 12 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà phong 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Xuân 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Bùi 2 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Lãnh 6 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Nham 5 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Phong 13 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thọ 3 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Thủy 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Trà Phong 7 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Xuân 10 Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Bệnh viện Tây Trà Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Hiệp 2. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Hiệp 5. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
TBA Trà Lâm 1. Điện lực Trà Bồng 06:55 - 07:00

26-05-2024

Chuyển PT cấp điện cho phụ tải XT 471/T11 qua RC LL Trà Bình- Bình Mỹ
Lịch cúp điện Trà Bồng - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Trà Bồng Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trà Xinh 2 Điện lực Trà Bồng 07:00 - 15:00

18-05-2024

Thay 762m dây cáp vặn xoắn LV-ABC-50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 2x50m - Lắp đặt dây néo TK50-12 B-5, TBA Trà Xinh 2- XT472/T11 - Lắp đặt aptomat 1 pha, thay 8 mét dây cáp LV ABC 3x50mm, và 3 đầu cốt tách lộ B TBA Trà Xinh 2 ra riêng biệt, TBA Trà Xinh 2- XT472/T11 - Thay 2 cột BTLT 8,5m tại VT B-3, B-6 TBA Trà Xinh 2 -XT472/T11
Trà Xinh 5 Điện lực Trà Bồng 11:00 - 16:00

16-05-2024

Thay 0,5km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, tách lộ B TBA Trà Xinh 5 thành 1 tuyến riêng biệt- XT472/T11
T4_thủy điện Trà Phong Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
Trà Xinh 4 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
T1_thủy điện Trà Phong Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
Nhà làm việc thủy điện Trà Phong Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
Trà Xinh 5 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
Trà Xinh 10 Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
T2_thủy điện Trà Phong Điện lực Trà Bồng 08:00 - 11:00

16-05-2024

Lắp chụp đầu cột; lắp xà, cách điện và hãm dây VT 03-04, NR Trà Xinh 5-XT 472/T11 Thay 0,791km dây cáp vặn xoắn LV-ABC-3x50mm, thay 8 mét dây cáp lực LV-ABC 3x50m, và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Xinh 5
TBA NVH Trà Bồng Điện lực Trà Bồng 07:00 - 14:00

14-05-2024

Thay 294m dây mới LV ABC 4x95mm và 360m dây LV- ABC 4x70mm thay 8m cáp lực bằng cáp voặn xoắn LV ABC 3x95mm đấu nối công tơ đến khách hàng TBA NVH Trà Bồng- XT474/T11
Trà Bình 6 Điện lực Trà Bồng 13:30 - 14:45

10-05-2024

TN CBM TBA Trà Bình 6- XT474/TPH
Trà Bình 9 Điện lực Trà Bồng 10:40 - 11:55

10-05-2024

TN CBM TBA Trà Bình 9- XT471/T11
TBA Trà Phú 7 Điện lực Trà Bồng 09:10 - 10:25

10-05-2024

TN CBM TBA Trà Phú 7- XT471/T11
TBA Trà Giang 2 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

10-05-2024

Thay 1,05km dây AC/XLPE 50 VT 10-11, 27-29, 32-42, 44-47 và 92 cách điện đi kèm Thay 52 dây néo không có sứ phân cách Lắp đặt 6 bộ thoát sét tại VT 4, 15, 20, 25 Thay 2 chụp đầu cột VT 21, 22 Thay 06 cột BTLT bằng thủ công VT 10, 14, 22, 44, NR Trà Giang- XT471/T11 TN CBM TBA Trà Giang 2- XT471/T11
TBA Trà Giang 1 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

10-05-2024

Thay 1,05km dây AC/XLPE 50 VT 10-11, 27-29, 32-42, 44-47 và 92 cách điện đi kèm Thay 52 dây néo không có sứ phân cách Lắp đặt 6 bộ thoát sét tại VT 4, 15, 20, 25 Thay 2 chụp đầu cột VT 21, 22 Thay 06 cột BTLT bằng thủ công VT 10, 14, 22, 44, NR Trà Giang- XT471/T11 TN CBM TBA Trà Giang 2- XT471/T11
Trà Giang 3 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

10-05-2024

Thay 1,05km dây AC/XLPE 50 VT 10-11, 27-29, 32-42, 44-47 và 92 cách điện đi kèm Thay 52 dây néo không có sứ phân cách Lắp đặt 6 bộ thoát sét tại VT 4, 15, 20, 25 Thay 2 chụp đầu cột VT 21, 22 Thay 06 cột BTLT bằng thủ công VT 10, 14, 22, 44, NR Trà Giang- XT471/T11 TN CBM TBA Trà Giang 2- XT471/T11
Trà Sơn 5 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

09-05-2024

Thay 3,5km dây bọc 2AC/XLPE-70 VT 2-36, 76 khóa néo các phụ kiện đi kèm NR Trà Sơn 5- XT 474/T11; thay tủ điện, cáp lực, thay mới 2 CSV, 2 FCO, tủ điện và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Sơn 5 và 6
Trà Sơn 6 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

09-05-2024

Thay 3,5km dây bọc 2AC/XLPE-70 VT 2-36, 76 khóa néo các phụ kiện đi kèm NR Trà Sơn 5- XT 474/T11; thay tủ điện, cáp lực, thay mới 2 CSV, 2 FCO, tủ điện và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Sơn 5 và 6
Trà Sơn 7 Điện lực Trà Bồng 07:30 - 16:00

09-05-2024

Thay 3,5km dây bọc 2AC/XLPE-70 VT 2-36, 76 khóa néo các phụ kiện đi kèm NR Trà Sơn 5- XT 474/T11; thay tủ điện, cáp lực, thay mới 2 CSV, 2 FCO, tủ điện và các phụ kiện đi kèm TBA Trà Sơn 5 và 6

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật