Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sơn Tây - Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Sơn Tây Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 06:00 - 17:00

19-03-2023

Thay sứ đúng tại k/c 06-38 và k/c 38/01-38/23 ĐD 22kV sau NR Sơn Liên 2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 07:00 - 09:00

08-03-2023

TNĐK TBA, CBM MBA T5 TĐ Sơn Tây
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật