Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Sơn Tây - Quảng Ngãi

Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Sơn Tây - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Sơn Tây Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 07:00 - 16:00

22-07-2023

- Công tác PTC2: XT 473T2.SHA - TN CBM MC 476 NR Sơn Tinh; - Dựng cột 03A chen giữa khoảng cột 03-04 NR Sơn Thượng 1 - Dựng cột 36A chen giữa khoảng cột 36-37 XT 473T2.SHA; - Lắp FCO NR Sơn Thượng 11 tại cột 52 - XT 473T2.SHA - TN CBM LBS 477 PĐ Sơn Dung - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư Alu, Mố Gốc tại cột 136/29 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Mùa 7) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư và chiếu sáng tại cột 140/02 - XT473/SHA (XDM TBA Sơn Dung 13) - Đấu nối đường dây 22kV cấp điện khu tái định cư xã Sơn Bua tại cột 136/126 NR Sơn Bua - XT473/SHA - Đấu nối đường điện 0,4kV tuyến Đài Truyền Thanh - Nghĩa Trang tại cột 133 sau PĐ Sơn Dung - XT 473T2.SHA - Nâng cao kc pha đất: - Lắp đặt 02 móng cột MT-3, 02 móng néo MN 15-5; 02 cột BTLT-12m, xà néo hình II, tháo gỡ lắp đặt lại cách điện, phụ kiện vị trí 195 Đ.D 22kV sau NR Sơn Dung XT 473T2.SHA; - Thay xà không đảm bảo vận hành cột 158a; hãm lại dây buộc cổ sứ cột 172; 181 sau NR Sơn Dung - XT473T2,SHA - Nâng cao kc pha đất: - Đường dây 22kV xã Sơn Tân, Sơn Tinh : 01 cột NPCI.12-190-7.2, 01 móng cột MT-3, 01 móng néo MN 15-5, 01 bộ dây néo TK50-12, 01 bộ xà và 06 quả sứ đứng 24kV để dựng cột 31A sau NR Sơn Tinh - XT 473T2.SHA;
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 09:15 - 09:30

27-04-2023

Sa thải MBA T1 TĐ Thượng Sơn Tây sau NR TĐ Thượng Sơn Tây - XT 473 T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 08:30 - 09:15

27-04-2023

Chuyển nấc phân áp MBA tại TBA T2 TĐ Thượng Sơn Tây - XT 473 T2.SHA.
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 14:00 - 15:00

22-04-2023

Chuyển nấc phân áp MBA tại TBA T2 TĐ Thượng Sơn Tây - XT 473 T2.SHA.
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 06:00 - 17:00

19-03-2023

Thay sứ đúng tại k/c 06-38 và k/c 38/01-38/23 ĐD 22kV sau NR Sơn Liên 2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 07:00 - 09:00

08-03-2023

TNĐK TBA, CBM MBA T5 TĐ Sơn Tây
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 00:59

27-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

25-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 23:00 - 23:59

19-02-2023

Công tác PTC2 - XT473T2.SHA
Bệnh viện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thủy điện Sơn Tây T5 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T1 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T2 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây 3 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Thượng Sơn Tây T4 ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA ảo- UBND huyện Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA
TBA Công an Sơn Tây ĐL Sơn Hà 20:00 - 22:00

18-02-2023

Công tác PTC2 - XT 473/T2.SHA

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật