123 Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
NM gỗ Trường Kỳ (Khánh Duy Ba Tơ) Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
Công ty TNHH lâm sản Khánh Duy Ba Tơ Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
TBA Hoàng Phú Sơn 1 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
TBA Hoàng Phú Sơn 2 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
Hoàng Lâm Phú Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
Giấy Thượng Hải 2 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
Giấy Thượng Hải Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

13-07-2024

Căt điện các TBA Hoàng Phú Sơn 1,2; Thượng Hải 1,2; Hoàng Lâm Phú; Khánh Duy 1, 2 để khách hàng công tác bảo dưỡng lưới điện.
TBA Ba Tơ 13 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 09:30

15-07-2024

Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Tơ 13
TBA Ba Động 8 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 09:30

16-07-2024

Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Động 8
Công ty cổ phần đầu tư điện năng Ba Vì Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 3 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 1 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 5 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 2 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 4 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Ngạc 6 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 10:00

17-07-2024

Lắp LBS LL Sơn Ba-Ba Ngạc
TBA Ba Vì 6 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 09:30

19-07-2024

Thay MBA Ba Vì 6
Lịch cúp điện Ba Tơ - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Ba Tơ Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) Điện lực Ba Tơ 08:00 - 09:30

12-07-2024

Thay MBA Ba Giang 5 (TN CBM không đạt yêu cầu)
Kho Bạc Điện lực Ba Tơ 08:00 - 08:40

11-07-2024

Thay công tơ TBA Kho bạc Nhà nước huyện Ba Tơ
TBA Ba Dinh 3 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 10:30

10-07-2024

Thay TI hệ đo đếm TBA Ba Dinh 3
TBA Ba Vinh 2 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 16:00

23-06-2024

Thay dây dẫn ĐD hạ áp TBA Ba Vinh 2, chiều dài tuyến 1536 mét
TBA Ba Tơ 14 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

22-06-2024

CBM TBA Ba Tơ 14
TBA Ba Tơ 6 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

22-06-2024

CBM TBA Ba Tơ 6
TBA Ba Thành 5 (Gò Ôn) Điện lực Ba Tơ 13:00 - 14:30

21-06-2024

CBM TBA Ba Thành 5
TBA Ba Thành 3 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

21-06-2024

CBM TBA Ba Thành 3
TBA Năng Lượng Ba Tơ Điện lực Sơn Hà 08:00 - 10:00

21-06-2024

Chèn cột để nâng cao khoảng cách pha - đất k/c 186-187 - XT 471/T2.SHA TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Thủy 2 TNĐK TBA, CBM MBA Sơn Thủy 3
TBA Ba Thành 2 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

21-06-2024

CBM TBA Ba Thành 2
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) Điện lực Ba Tơ 15:00 - 16:30

20-06-2024

CBM TBA Ba Giang 6
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) Điện lực Ba Tơ 13:00 - 14:30

20-06-2024

CBM TBA Ba Giang 5
TBA Ba Giang 2 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

20-06-2024

CBM TBA Ba Giang 2
TBA Ba Giang 1 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

20-06-2024

CBM TBA Ba Giang 1
TBA Ba Động 10 (chợ Ba Động) Điện lực Ba Tơ 15:00 - 16:30

19-06-2024

CBM TBA Ba Động 10
TBA Ba Động 9 Điện lực Ba Tơ 13:00 - 14:30

19-06-2024

CBM TBA Ba Động 9
TBA Ba Động 8 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

19-06-2024

CBM TBA Ba Động 8
TBA Ba Động 7 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

19-06-2024

CBM TBA Ba Động 7
TBA Ba Động 5 Điện lực Ba Tơ 13:00 - 14:30

18-06-2024

CBM TBA Ba Động 5
TBA Ba Tô 17 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

18-06-2024

CBM TBA Ba Tô 17
TBA Ba Tô 16 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

18-06-2024

CBM TBA Ba Tô 16
TBA Ba Tô 15 Điện lực Ba Tơ 15:00 - 16:30

17-06-2024

CBM TBA Ba Tô 15
TBA Ba Tô 14 Điện lực Ba Tơ 13:00 - 14:30

17-06-2024

CBM TBA Ba Tô 14
TBA Ba Tô 13 Điện lực Ba Tơ 09:30 - 11:00

17-06-2024

CBM TBA Ba Tô 13
TBA Ba Tô 11 Điện lực Ba Tơ 07:30 - 09:00

17-06-2024

CBM TBA Ba Tô 11
TBA Ba Xa 3 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 12:00

16-06-2024

Thay dây dẫn XT ĐD hạ áp TBA Ba xa 3
TBA Ba Xa 1 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 11:00

15-06-2024

Thay tủ điện TBA Ba Xa 1
TBA Ba Tơ 1 Điện lực Ba Tơ 08:00 - 12:00

15-06-2024

- Thay tủ điện TBA Ba Tơ 1. - Công ty Cảnh Quang: Căng dây đấu nối lưới điện hạ thế sau TBA Ba Tơ 1
TBA Ba Chùa 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Cung 6 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Cung 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Cung 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Cung 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Cung 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Cung 1 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Bích 9 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Bích 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 17 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 16 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 14 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 13 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 12 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 10 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 9 (Nước Như) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 11 (Nước Chạch 2) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 10 (Nước Chạch 1) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Lế 5 (Mang KRúi) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Bích 10 (Làng TNLN) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 4 (Làng Chay) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Thành 5 (Gò Ôn) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Giang 6 (Gò Khôn 2) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 5 (Gò Khôn 1) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 14 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 13 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vì 7 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Xa 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vì 6 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vì 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vì 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vì 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Vinh 14 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 13 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 10 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 11 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 6 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 7 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 8 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Vinh 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Tô 9 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 6 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tô 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 9 (Làng Trui) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 6 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 7 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 8 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Nam 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Tiêu 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Nam 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Lế 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 3 (Ba Nhà) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Nam Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 7 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Lế 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Lế 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Giang 1 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Điền 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Điền 5 (Làng Rêu) Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Điền 3 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA Ba Điền 2 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 471/T6 qua MLL Ba Điền-Thanh An
TBA BA DINH 5 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA Ba Dinh 1 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà
TBA BA DINH 4 Điện lực Ba Tơ 07:54 - 08:00

11-06-2024

Chuyển PTVH: Cấp điện XT 472, 473/T6 từ XT471/220kV Sơn Hà

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật