Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Bình Thạnh 1 ĐL Bình Sơn 07:00 - 14:00

01-06-2023

Thay 9 cột BTLT 8,5 mét, 116 sứ trục chỉ, 20 bộ xà các loại, 5 dây néo và phụ kiện ĐD 0,4kV sau TBA Bình Thạnh 1
TBA Bình Hiệp 8 ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 1 ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 2 ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 3. ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 4. ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 5. ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 7 ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 9 ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA KDC Đồng Cũ ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TĐC Cây Trâm ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bơm Bình Hiệp ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA trạm trộn bê tông Lộc Thịnh ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Sơn Viên Lạc Cảnh ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TT bê tông Công ty CP Visaco ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Công ty TNHH Hiệp Sơn ĐL Bình Sơn 07:24 - 07:30

01-06-2023

Chuyển PT cấp điện sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Long 1 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Long 2 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Long 4 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Long 5 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Long 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Long 8 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Hiệp 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA KDC Long Bình ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA nhà máy nhựa ĐL Bình Sơn 07:30 - 13:00

01-06-2023

- Bọc cách điện 03 cái FCO tại TBA NM Nhựa - XT 472/BCH bằng PP Hot line. - Giảm dung lượng TBA NM Nhựa từ 100kVA xuống còn 50kVA, XT 472/BCH. - Tháo bọc cách điện 03 cái FCO tại TBA NM Nhựa - XT 472/BCH bằng PP Hot line
TBA trạm bơm liên xã Bình Hiệp-Bình Long ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Kho dự trữ Dung Quất ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA CN vật liệu nổ Công Nghiệp Quảng Ngãi ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Xăng dầu Bình Phước ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Chiếu Sáng Bình Long 1 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Chiếu Sáng Bình Long 2 ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA cơ sở sản xuất ván lạng Hưng Sơn ĐL Bình Sơn 07:30 - 11:30

01-06-2023

1. Cty Phương Đông: - Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73 - XT 472/BNG. 2. Cty Lộc Phát: - Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105 - XT 472/BNG. 3. ĐL Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. 4. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TN CBM TBA Bình Long 2, 5.
TBA Bình Hiệp 8 ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 1 ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 2 ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 3. ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 4. ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 5. ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 7 ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 9 ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA KDC Đồng Cũ ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TĐC Cây Trâm ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bơm Bình Hiệp ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA trạm trộn bê tông Lộc Thịnh ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Sơn Viên Lạc Cảnh ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TT bê tông Công ty CP Visaco ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Công ty TNHH Hiệp Sơn ĐL Bình Sơn 11:30 - 11:36

01-06-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA KDC Đồng Cũ ĐL Bình Sơn 13:30 - 15:00

01-06-2023

TN CBM TBA KDC Đồng Củ
TBA Bình Thạnh 1 ĐL Bình Sơn 07:00 - 14:00

02-06-2023

Thay 7 cột BTLT 8,5 mét, 1 cột BTLT 12 mét 116 sứ trục chỉ, 21 bộ xà các loại, 4 dây néo và phụ kiện ĐD 0,4kV sau TBA Bình Thạnh 1
TBA Bình Thạnh 2 ĐL Bình Sơn 07:00 - 14:00

06-06-2023

- Thay 5 cột BTV 8, 4 bằng cột BTLT 8, 5 mét, 37 bộ xà hạ áp, 02 bộ dây néo, 208 quả sứ trục chỉ, 228 bộ bu lon các loại, 40 cái cùm xà hạ áp, 36 cái ốc siết cáp đồng 2/0, Đường dây hạ áp sau TBA Bình Thạnh 2. - Lắp 03 chụp đầu cột tại cột II/8, II/9, II/11 sau TBA Bình Thạnh 2.
TBA Bình Thạnh 3 ĐL Bình Sơn 07:00 - 14:00

07-06-2023

Thay 04 cột BTV 8, 4 bằng cột BTLT 8, 5 mét, 28 bộ xà hạ áp, 04 cái chụp đầu cột 2 mét, 02 bộ dây néo, 184 quả sứ trục chỉ, 225 bộ bu lon các loại, 56 cái cùm xà hạ áp, 24 cái ốc siết cáp đồng 2/0, Đường dây hạ áp sau TBA Bình Thạnh 3
TBA Bình Mỹ 2 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:45

08-06-2023

-Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Mỹ 2 bằng PP hot line. - TN CBM TBA Bình Mỹ 2. - Lắp khóa néo và hãm dây tại cột TBA Bình Mỹ 2 . - Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Mỹ 2 bằng PP hot line
TBA Bình Minh 4 ĐL Bình Sơn 13:30 - 14:45

08-06-2023

TN CBM TBA Bình Minh 4
TBA Bình Minh 9 ĐL Bình Sơn 15:15 - 16:30

08-06-2023

TN CBM TBA Bình Minh 9
Lịch cúp điện Bình Sơn - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Bình Sơn Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
TBA Bình Hiệp 9 ĐL Bình Sơn 11:00 - 12:00

27-05-2023

Thay TI hỏng tại TBA Bình Hiệp 9
TBA Bình Hiệp 2 ĐL Bình Sơn 09:30 - 10:30

27-05-2023

Thay TI hỏng tại TBA Bình Hiệp 2
TBA trụ sở BQLKKT Dung Quất ĐL Bình Sơn 09:30 - 10:30

27-05-2023

Xử lý phát nhiệt tại ngàm dưới FCO TBA Trụ sở BQL KKT Dung Quất
TBA Bình Đông 7 ĐL Bình Sơn 07:30 - 08:30

27-05-2023

Xử lý phát nhiệt tại cực bình phía hạ áp MBA Bình Đông 7
TBA Bình Dương 8 ĐL Bình Sơn 07:30 - 08:30

27-05-2023

Thay TI hỏng tại TBA Bình Dương 8
TBA TĐC Đồng Dưới Lộ ĐL Bình Sơn 15:15 - 16:30

20-05-2023

TN CBM TBA KDC Đồng Dưới Lộ
TBA khách sạn Đức Long ĐL Bình Sơn 13:30 - 14:45

20-05-2023

TN CBM TBA khách sạn Đức Long
TBA Bình Hải 3 ĐL Bình Sơn 07:30 - 10:30

20-05-2023

- Lắp xà, tăng dây đấu nối NR Bình Hải 10, vào cột 136/10A, XT 472/DQU. - Di dời đường dây hạ áp và công tơ từ cột II/5 đến cột II/8 sau TBA Bình Hải 3
TBA Bình Nguyên 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 15:00

20-05-2023

- Dựng 25 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 116 ĐD 22kV - XT 474/BCH - TN CBM TBA Bình Nguyên 6. - TN CBM cáp ngầm đoạn từ cột 96 đến cột 97 - XT 474/BCH
TBA Bình Nguyên 7 ĐL Bình Sơn 07:30 - 15:00

20-05-2023

- Dựng 25 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 116 ĐD 22kV - XT 474/BCH - TN CBM TBA Bình Nguyên 6. - TN CBM cáp ngầm đoạn từ cột 96 đến cột 97 - XT 474/BCH
TBA Bình Dương 5 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Châu Ổ 3 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Châu ổ 5. ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Binh Dương 7 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 8 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA chiếu sáng Cầu Trà Bồng (đường cao tốc) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Châu Ổ 13 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA KDC Vườn Quang ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Trung 14 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 4 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA 2x630kVA-22/0,4kV Trạm Bơm Số 1 (Bình Dương) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Trung 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 2 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Thới 4 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA nhà máy nước Bình Thới ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 3 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA KDC Đông Yên (B. Dương) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Châu Ổ 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Trung 3 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Châu Ổ 17 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 6 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 6A ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Đập Bổi (ngăn mặn Trà Bồng) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Trung 11(75KVA) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Trung 7 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA Bình Dương 1 ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA CSKD Gas-CBHS Lê Thị Lan (560kVA) ĐL Bình Sơn 07:30 - 09:30

20-05-2023

1. XN DVĐL Quảng Ngãi: - TNĐK CBM DCPT NR Bình Dương, CBM cáp ngầm từ cột 64/5/2 đến cột 64/5/2A. 2. Cty Hoàng Long: - Cải tạo và di dời ĐD 22kV từ cột 74 đến cột 76 - XT 470/BNG. 3. ETC3: Kiểm định định kỳ hệ đo đếm trạm biến áp trạm bơm số 1 Hoà Phát - XT 470/BNG
TBA TĐC Cây Trâm ĐL Bình Sơn 15:15 - 16:30

18-05-2023

- TN CBM TBA TNĐK CBM TBA Cây Trâm
TBA Bình Thới 6 ĐL Bình Sơn 13:30 - 14:45

18-05-2023

- TN CBM TBA Bình Thới 6
TBA Bình Mỹ 2 ĐL Bình Sơn 09:00 - 11:00

18-05-2023

- Tháo 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Mỹ 2 bằng PP hot line. - TN CBM TBA Bình Mỹ 2. - Lắp khóa néo và hãm dây tại cột TBA Bình Mỹ 2 . -Đấu 03 lèo tại đỉnh cột TBA Bình Mỹ 2 bằng PP hot line
TBA Bình Mỹ 7 ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT Ngọc Vĩnh Solar Việt Nam ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT Ngọc Vĩnh Việt Nam ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT Trần Giới Việt Nam ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT Trần Giới Solar Việt Nam ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT Quang Trung Việt Nam ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT tái tạo Thái Dương ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT ĐT năng lượng Cường Phát ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT tái tạo Tâm An ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA NLMT tái tạo Tiên Phong ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA trang trại chăn nuôi heo và trồng cây ăn quả ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA Mỏ đá Bình Mỹ 4 ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA Mỏ đá Bình Mỹ 2 ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA mỏ đá Bình Mỹ 3 ĐL Bình Sơn 07:00 - 08:30

18-05-2023

- Thay FCO NR mỏ đá Bình Mỹ 2. - Xử lý lèo phát nhiệt tại cột 203, XT 474/BNG - TN CBM TBA Bình Mỹ 7
TBA Bình Phước 5 ĐL Bình Sơn 14:00 - 16:00

17-05-2023

Thay MBA 100kVA Bình Phước 5 cách điện thấp, XT 478/DQU
TBA KDC Đồng Cũ ĐL Bình Sơn 13:30 - 15:00

16-05-2023

TN CBM TBA KDC Đồng Củ
TBA Bình Hiệp 8 ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 1 ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 2 ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 3. ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 4. ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 5. ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 7 ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Hiệp 9 ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA KDC Đồng Cũ ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TĐC Cây Trâm ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bơm Bình Hiệp ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA trạm trộn bê tông Lộc Thịnh ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Sơn Viên Lạc Cảnh ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA TT bê tông Công ty CP Visaco ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Công ty TNHH Hiệp Sơn ĐL Bình Sơn 10:30 - 10:36

16-05-2023

Trả về sơ đồ cơ bản sau LBS PĐ Bình Hiệp
TBA Bình Trung 11(75KVA) ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 1 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 2 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 3 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 4 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 5 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 6 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Binh Dương 7 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 8 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Dương 6A ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA KDC Đông Yên (B. Dương) ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Thới 4 ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA 2x630kVA-22/0,4kV Trạm Bơm Số 1 (Bình Dương) ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA CSKD Gas-CBHS Lê Thị Lan (560kVA) ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Đập Bổi (ngăn mặn Trà Bồng) ĐL Bình Sơn 09:00 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện đột xuất để sửa chữa lưới điện khách hàng
TBA Bình Long 1 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Long 2 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Long 4 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Long 5 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Long 6 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Long 8 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Bình Hiệp 6 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA KDC Long Bình ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA nhà máy nhựa ĐL Bình Sơn 06:30 - 11:00

16-05-2023

- Bọc cách điện 03 cái FCO tại TBA NM Nhựa, XT 472/BCH bằng PP Hot line. - Giảm dung lượng TBA NM Nhựa từ 100kVA xuống còn 50kVA, XT 472/BCH. - Tháo bọc cách điện tại 03 cái FCO TBA NM Nhựa, XT 472/BCH bằng PP Hot line
TBA trạm bơm liên xã Bình Hiệp-Bình Long ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Kho dự trữ Dung Quất ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA CN vật liệu nổ Công Nghiệp Quảng Ngãi ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Xăng dầu Bình Phước ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.
TBA Chiếu Sáng Bình Long 1 ĐL Bình Sơn 06:30 - 10:30

16-05-2023

1. Công ty Phương Đông: Dựng 09 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 62 đến vị trí cột 73, XT 472/BNG. 2. Công ty Lộc Phát: Dựng 17 vị trí cột BTLT, lắp xà sứ từ vị trí cột 89 đến vị trí cột 105, XT 472/BNG. 3. Điện lực Bình Sơn: - Nâng dung lượng TBA xóm Long Bình, xã Bình Long từ 50kVA lên 100kVA. - Thay hệ đo đếm tại TBA Bình Long 2 và xử lý tiếp xúc. 4. XNDV: - TN CBM TBA Bình Long 2. - TN CBM TBA Bình Long 5.

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật