Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Sông Vệ 7 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

20-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 7.
Sông Vệ 5 Điện lực Tư Nghĩa 09:10 - 10:40

20-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 5.
Nghĩa Hiệp 1 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

20-06-2024

TN CBM TBA Nghĩa Hiệp 1.
Nghĩa Hiệp 6 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

20-06-2024

TN CBM TBA Nghĩa Hiệp 6
Sông Vệ 1 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

22-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 1.
Sông Vệ 2 Điện lực Tư Nghĩa 09:10 - 10:40

22-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 2.
Sông Vệ 3 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

22-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 3 - XT473/TNG.
Sông Vệ 4 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

22-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 4.
TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 12:00

25-06-2024

Thi công lắp xà, cắt hãm dây dẫn lắp LBS, các thiết bị đi kèm và đấu nối trên đường dây 22kV tại cột 217 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Bọc xoắn cách điện đường dây 22kV từ cột 206 đên 224 sau PĐ Hành Thiện thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa Thay hệ đo đếm tại các TBA Long Mai 1 Lắp chụp đầu cột, thay dây dẫn đường dây hạ áp sau TBA Long Mai 1 (XDCB 2024) Thay FCO tại TBA Minh Long 2
TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) Điện lực Nghĩa Hành 07:30 - 08:00

25-06-2024

Tháo lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) Điện lực Nghĩa Hành 11:30 - 12:00

25-06-2024

Đấu lèo đường dây 22kV tại cột 228 sau PĐ Hành Thiện 1 thuộc XT479/110kV Tư Nghĩa
Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Tư Nghĩa Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nghĩa Trung 9 Điện lực Tư Nghĩa 13:30 - 16:30

15-06-2024

Thi công cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 9. - từ cột I.4 đến cột I.4/4. - từ cột II.5 đến cột II.5/5.
Nghĩa Trung 5 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 10:30

15-06-2024

Thi công cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 5. - từ cột I.5 đến cột I.5/5. - từ cột I.11 đến cột I.11/2.
Sông Vệ 6 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

14-06-2024

TN CBM TBA Sông Vệ 6.
Nghĩa Phương 6 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

14-06-2024

TN CBM TBA Nghĩa Phương 6 - XT473/TNG.
Nghĩa Phương 3 Điện lực Tư Nghĩa 09:10 - 10:40

14-06-2024

TN CBM TBA Nghĩa Phương 3 - XT473/TNG.
Nghĩa Thương 3 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

14-06-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thương 3
Nghĩa Trung 14 Điện lực Tư Nghĩa 13:30 - 15:30

13-06-2024

Cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 14. - từ cột I.2 đến cột I.2/5.
Nghĩa Trung 13 Điện lực Tư Nghĩa 09:00 - 11:30

13-06-2024

Cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT2, TBA Nghĩa Trung 13, từ cột II.5/4 đến cột II.5/4/5
Nghĩa Trung 13 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

13-06-2024

Cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 13, từ cột I.5 đến cột I.5/2.
Nghĩa Trung 6 Điện lực Tư Nghĩa 13:30 - 16:30

12-06-2024

Cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 6. - từ cột I.8 đến cột I.8/4. - từ cột I.11 đến cột I.11/4. - từ cột I.13 đến cột I.13/5.
Nghĩa Trung 2 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

12-06-2024

Cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT2, TBA Nghĩa Trung 2. - từ cột II.3/7 đến cột II.3/7/2. - từ cột II.7 đến cột II.7/8A. - từ cột II.7 đến cột II.7/4B
Nghĩa Trung 8 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 16:00

11-06-2024

Thi công cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Trung 8, từ cột I.8 đến cột I.10.
Nghĩa Trung 5 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

11-06-2024

thi công cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT2, TBA Nghĩa Trung 4, từ cột II.5 đến cột II.5/5.
Nghĩa Trung 4 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

11-06-2024

thi công cải tạo, thay dây dẫn từ một pha lên 3 pha ĐD 0,4kV XT2, TBA Nghĩa Trung 4, từ cột II.5 đến cột II.5/5.
Nghĩa Điền 7 Điện lực Tư Nghĩa 13:30 - 16:30

08-06-2024

- Thi công cải tạo dây dẫn từ cột I.4 đến cột I.4/5 ĐD 0,4kV XT1, TBA Nghĩa Điền 7, từ một pha lên 3 pha.
Nghĩa Phương 7 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

08-06-2024

Thi công thay MBA Nghĩa Phương 1, do các kết quả TN CBM không đạt, vận hành không an toàn.
Nghĩa Phương 1 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

08-06-2024

Thi công thay MBA Nghĩa Phương 1, do các kết quả TN CBM không đạt, vận hành không an toàn.
Nghĩa Điền 1 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

08-06-2024

- Thi công cải tạo, thay dây dẫn một pha thành ba pha, ĐD 0,4kV XT2 TBA Nghĩa Điền 1. - thi công thay ATM XT2 - TBA Nghĩa Điền 1.
Nghĩa Trung 15 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 14 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 11 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 7 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 6 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 2 Điện lực Tư Nghĩa 06:30 - 09:40

04-06-2024

- Điện lực Tư Nghĩa tháo lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa thay CSV pha C TBA nGhĩa Trung 14. - Đội TN XNDV Điện lực Q.Ngãi thay đầu cáp ngầm tại cột 46/20/17/7 rẽ Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Điện lực Tư Nghĩa Đấu lèo tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1 - NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG.
Nghĩa Thương 9 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

29-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thương 9 - XT477/QNG.
Nghĩa Thương 15 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

29-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thương 15 - XT473/TNG.
Nghĩa Thương 14 Điện lực Tư Nghĩa 09:10 - 10:40

29-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thương 14 - XT473/TNG.
Nghĩa Thương 6 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

29-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thương 6 - XT473/TNG
La Hà 4 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 12:00

25-05-2024

Thi công thay 390 m dây dẫn ABC 4x95mm² từ cột 01 đến cột 10 ĐD 0,4kV XT1 TBA La Hà 4
Nghĩa Phương 1 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

22-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Phương 1.
Nghĩa Mỹ 7 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

22-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Mỹ 7.
Nghĩa Điền 11 Điện lực Tư Nghĩa 09:10 - 10:40

22-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Điền 11.
Nghĩa Điền 10 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

22-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Điền 10.
Nghĩa Thuận 4 Điện lực Tư Nghĩa 15:40 - 17:10

15-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thuận 4 - XT475/QPH.
Nghĩa Thắng 1 Điện lực Tư Nghĩa 14:00 - 15:30

15-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Thắng 1 - XT475/QPH.
Nghĩa Trung 11 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:40

15-05-2024

- Tháo lèo hotline ĐD 22kV NR Nghĩa Trung 2 tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1(rẽ Nghĩa Trung 11) - XT477/QNG. - Thi công thay đầu cáp ngầm có vết phóng điện, vận hành không an toàn, tại cột 46/20/17/7 rẽ TBA Nghĩa Trung 11 - XT477/QNG. - Đấu lèo hotline ĐD 22kV NR Nghĩa Trung 2 tại cột 46/20/17 về phía cột 46/20/17/1(rẽ Nghĩa Trung 11) - XT477/QNG.
Nghĩa Lâm 10 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 09:00

15-05-2024

TN CBM TBA Nghĩa Lâm 10 - XT472/QPH.
La Hà 11 Điện lực Tư Nghĩa 07:00 - 10:00

14-05-2024

Thi công lắp đặt(thay) dây tiếp địa từ xà đến cờ TĐ gốc ở ĐD 22kV rẽ CCN La Hà - XT477/QN
La Hà 10 Điện lực Tư Nghĩa 07:00 - 10:00

14-05-2024

Thi công lắp đặt(thay) dây tiếp địa từ xà đến cờ TĐ gốc ở ĐD 22kV rẽ CCN La Hà - XT477/QN
Nghĩa Hòa 7 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 8 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Cơ sở in Hoàng - 479/E16.1 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
TBA Xóm A Đức Lợi Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 2 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 6 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 10 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 1 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghỉ Dưỡng Bãi Dừa Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 11 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 3 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
TBA Nghĩa Hà 13 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 5 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Trường THPT Thu Xà Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 9 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
Nghĩa Hòa 4 Điện lực Tư Nghĩa 07:30 - 11:30

12-05-2024

- Thi công thu hồi cột ở ĐD 22kV - XT480/QNG, tại các vị trí: 43/45;43/54;43/55;43/56;43/58;43/59;43/60;43/61;43/62;43/67;43/68;43/72;43/73 và 43/75. - Thi công bọc ống xoắn cách điện và buộc lại dây buộc cổ sứ ở ĐD 22kV NR Nghĩa Hòa 2 đoạn từ cột 43/93/17 đến cột 43/93/23 - XT480/QNG. - Thi công bọc cách điện đầu cực LTD đi kèm MCPĐ Nghĩa Hòa về phía nguồn - XT480/QNG, để thực hiện TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa. - TN CBM MCPĐ Nghĩa Hòa - XT480/QNG. - TN CBM TBA Nghĩa Hòa 10 - XT480/QNG. - Thi công tháo gỡ, di dời LTD LL Nghĩa Hòa tại cột 43/135 và lắp lại tại cột 43/91 - XT480/QNG
TBA An Hội nam 2 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 22 (KDC đồng bà thơi 1) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 8 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ Đá An Hội 5 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ đá an hội 6 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 16 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
TBA chiếu sáng cầu Trà Khúc ( Nghĩa kỳ) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 24 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 1 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ đá An Hội 1 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ đá An Hội 4 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Điện MTMN - An Hội Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Trạm GDLD xã hội(Nghĩa Kỳ) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 14 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 6 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 9 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
TBA Chăn nuôi An Phát Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
TBA Điện MT- Nhà Máy Rác Thải 2 (Tiến Minh) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
TBA Thu phí Nghĩa Kỳ Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 20 (An Hội Bắc 1) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 7 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 21 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Bê Tông An Hội Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ đá An Hội 2 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nông Lâm Nghiệp An Hội Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 18 (TĐC đồng bà thơi 2) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 2 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Mỏ đá An Hội 3 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
TBA Điện MT- Nhà Máy Rác Thải 1 (Quang Anh) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 13 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 17 (KDC An hội Nam) Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 3 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH
Nghĩa Kỳ 5 Điện lực Tư Nghĩa 08:00 - 10:30

11-05-2024

- Thi công thay cột BTCV bằng cột BTLT tại các vị trí 52 và 53 - XT475/QPH. - Dựng chen cột tại khoảng 53 ÷ 54 - XT475/QPH(XDCB). - Lắp đặt 03 LTD tại cột 37 - XT475/QPH(XDCB). - TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 21 - XT474/QPH. - Thay và căng lại 02 dây néo tại cột 41 - XT475/QPH

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật