Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi

Lịch Cúp Điện Tư Nghĩa Quảng Ngãi những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nghĩa Thắng 9 ĐL Tư Nghĩa 14:00 - 17:00

06-06-2023

Thi công thay MBA Nghĩa Thắng 9 - XT475/QPH, nâng dung lượng chống quá tải TBA.
La Hà 9 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Thương 7 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 2 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 6 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 7 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 11 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
Nghĩa Trung 14 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

06-06-2023

Thi công di dời ĐD 22 kV rẽ LL Nghĩa Thương 2, từ cột 46/7 đến cột 46/10 - XT477/QNG, do vướng mặt bằng xây dựng khu thể chất và các hạng mục phụ trợ của trường THPT Chu Văn An Tư Nghĩa.; Thi công thay MBA Nghĩa Trung 6 - XT477/QNG, nâng dung lượng chống quá tải TBA.; Thi công lắp xà, lắp FCO, hãm cáp và đấu nối cấp điện TBA trụ sở BHXH huyện Tư Nghĩa, tại cột 46/11/1 - XT477/QNG.
TBA Minh Long Thành - NR Long Mai 8 - XT479/E16.3 (110kV Tư Nghĩa) ĐL Nghĩa Hành 08:00 - 13:00

30-05-2023

Thi công nâng cao đường dây 22kV dựng cột 18m, lắp xà, lắp phụ kiện căng dây dẫn từ cột 07 - 09 NR Long Mai 8
Nghĩa Thọ 1 ĐL Tư Nghĩa 08:30 - 12:00

28-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 88/43 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH.; Thi công di dời cột 88/49 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH, do vướng mặt bằng đất ở của người dân.; Đấu lèo hotline tại cột 88/43 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH.
Nghĩa Thọ 2 ĐL Tư Nghĩa 08:30 - 12:00

28-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 88/43 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH.; Thi công di dời cột 88/49 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH, do vướng mặt bằng đất ở của người dân.; Đấu lèo hotline tại cột 88/43 ĐD 22 kV NR Nghĩa Thọ 1 - XT475/QPH.
Nghĩa Thuận 1 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

20-05-2023

Cắt điện công tác để cải tạo lưới điện phục vụ cấp điện, Thi công thay ATM tổng TBA Nghĩa Thuận 1, từ 400A lên 630A để phù hợp với công suất MBA - XT475/QPH.
Nghĩa Thuận 5 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

20-05-2023

Cắt điện công tác để cải tạo lưới điện phục vụ cấp điện, Thi công thay MBA Nghĩa Thuận 6 - XT475/QPH.
Nghĩa Thuận 6 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

20-05-2023

Cắt điện công tác để cải tạo lưới điện phục vụ cấp điện, Thi công thay MBA Nghĩa Thuận 6 - XT475/QPH.
TBA Hà Mỹ Á (Suối Khoáng) ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 11:00

20-05-2023

Cắt điện công tác để cải tạo lưới điện phục vụ cấp điện, Thi công thay MBA Nghĩa Thuận 6 - XT475/QPH.
Nghĩa Hòa 10 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 1 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 2 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 3 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 4 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 5 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 6 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 7 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 8 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hòa 9 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Cơ sở in Hoàng - 479/E16.1 ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghỉ Dưỡng Bãi Dừa ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Trường THPT Thu Xà ĐL Tư Nghĩa 15:00 - 18:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 3 ( TBA giả 1) ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 10 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 11 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 12 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 13 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 1 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 4 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 5 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 6 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 7 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 8 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 9 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
La Hà 12 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 1 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 2 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 4 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 5 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Mỹ 6 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 10 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 1 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 2 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 4 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 5 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 6 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 7 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 8 (TĐC Nghĩa Phương) ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Phương 9 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Thương 3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Thương 6 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Thương 14 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Thương 15 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 10 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông vệ 11 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 1 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 2 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 4 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 5 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 6 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 7 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Sông Vệ 8 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
TBA Cầu Tân Quang ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
TBA Cửa Lở - Trung Chính Nghĩa Hiệp ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Đăng kiểm Nghĩa Phương - 473/E16.3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Hiệp 1 - 473/E16.3 ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Thu phí Tư Nghĩa ĐL Tư Nghĩa 05:00 - 09:00

15-05-2023

Tiết giảm công suất khi HTĐ Quốc gia thiếu nguồn năm 2023 (Phương án 1651/PA/QNPC, ngày 03/03/2023)
Nghĩa Kỳ 16 ĐL Tư Nghĩa 15:20 - 16:50

10-05-2023

TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 16 - XT475 QPH.
Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tỉnh ĐL Tư Nghĩa 13:30 - 15:00

10-05-2023

TN CBM TBA Nghĩa Trang liệt sĩ tỉnh - XT475 QPH.
Nghĩa Kỳ 4 ĐL Tư Nghĩa 09:40 - 11:10

10-05-2023

TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 4 - XT475 QPH.
Nghĩa Kỳ 3 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 09:30

10-05-2023

TN CBM TBA Nghĩa Kỳ 3 - XT475 QPH.
Mỏ đá An Hội 1 ĐL Tư Nghĩa 06:30 - 17:00

07-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.; Thi công thay dây dẫn, nâng tiết diện ĐD 22kV NR Mỏ đá An Hội, từ cột 32/11/47 đến cột 32/11/56 - XT475/QPH.; Đấu lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.
Mỏ đá An Hội 2 ĐL Tư Nghĩa 06:30 - 17:00

07-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.; Thi công thay dây dẫn, nâng tiết diện ĐD 22kV NR Mỏ đá An Hội, từ cột 32/11/47 đến cột 32/11/56 - XT475/QPH.; Đấu lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.
Mỏ đá An Hội 3 ĐL Tư Nghĩa 06:30 - 17:00

07-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.; Thi công thay dây dẫn, nâng tiết diện ĐD 22kV NR Mỏ đá An Hội, từ cột 32/11/47 đến cột 32/11/56 - XT475/QPH.; Đấu lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.
Mỏ đá An Hội 4 ĐL Tư Nghĩa 06:30 - 17:00

07-05-2023

Tháo lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.; Thi công thay dây dẫn, nâng tiết diện ĐD 22kV NR Mỏ đá An Hội, từ cột 32/11/47 đến cột 32/11/56 - XT475/QPH.; Đấu lèo hotline tại cột 32/11/46 - XT475QPH.
Giả 7 Anfa (bán lẻ) ĐL Tư Nghĩa 15:10 - 16:40

06-05-2023

TN CBM TBA Công ty cổ phần An Pha - XT477/QNG
Hạt Điều ĐL Tư Nghĩa 15:10 - 16:40

06-05-2023

TN CBM TBA NM chế biến nhân hạt điều xuất khẩu quảng Ngãi - XT477/QNG
Công ty Cổ phần An Pha ĐL Tư Nghĩa 15:10 - 16:40

06-05-2023

TN CBM TBA Công ty cổ phần An Pha - XT477/QNG
Trạm tạm An pha(Tiến Châu) ĐL Tư Nghĩa 15:10 - 16:40

06-05-2023

TN CBM TBA Công ty cổ phần An Pha - XT477/QNG
Nhà máy SX viên nhiên liệu chất đốt sinh học ĐL Tư Nghĩa 13:30 - 15:00

06-05-2023

TN CBM TBA Viên nhiên liệu chất đốt sinh học - XT477 QNG
Nhựa thực phẩm Việt Phú ĐL Tư Nghĩa 13:30 - 15:00

06-05-2023

TN CBM TBA Nhựa thực phẩm Việt Phú - XT477 QNG
Nghĩa Trung 2 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thay 107 bộ bulon xà, 02 dây néo từ cột 46/20/17 đến cột 46/20/17/13, rẽ Nghĩa Trung 11- XT477/QNG.; Thay 56 bộ bulon xà, 01 dây néo tại các cột 46/20/6; 46/20/7; 46/20/8; 46/20/9, NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG; TN CBM TBA Nghĩa Trung 7 - XT477 QNG; TN CBM cáp ngầm tại khoảng cột 46/20/7 ÷ 46/20/8, NR Nghĩa Trung 2 - XT477 QNG
Nghĩa Trung 6 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thay 107 bộ bulon xà, 02 dây néo từ cột 46/20/17 đến cột 46/20/17/13, rẽ Nghĩa Trung 11- XT477/QNG.; Thay 56 bộ bulon xà, 01 dây néo tại các cột 46/20/6; 46/20/7; 46/20/8; 46/20/9, NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG; TN CBM TBA Nghĩa Trung 7 - XT477 QNG; TN CBM cáp ngầm tại khoảng cột 46/20/7 ÷ 46/20/8, NR Nghĩa Trung 2 - XT477 QNG
Nghĩa Trung 7 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thay 107 bộ bulon xà, 02 dây néo từ cột 46/20/17 đến cột 46/20/17/13, rẽ Nghĩa Trung 11- XT477/QNG.; Thay 56 bộ bulon xà, 01 dây néo tại các cột 46/20/6; 46/20/7; 46/20/8; 46/20/9, NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG; TN CBM TBA Nghĩa Trung 7 - XT477 QNG; TN CBM cáp ngầm tại khoảng cột 46/20/7 ÷ 46/20/8, NR Nghĩa Trung 2 - XT477 QNG
Nghĩa Trung 11 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thay 107 bộ bulon xà, 02 dây néo từ cột 46/20/17 đến cột 46/20/17/13, rẽ Nghĩa Trung 11- XT477/QNG.; Thay 56 bộ bulon xà, 01 dây néo tại các cột 46/20/6; 46/20/7; 46/20/8; 46/20/9, NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG; TN CBM TBA Nghĩa Trung 7 - XT477 QNG; TN CBM cáp ngầm tại khoảng cột 46/20/7 ÷ 46/20/8, NR Nghĩa Trung 2 - XT477 QNG
Nghĩa Trung 14 ĐL Tư Nghĩa 08:00 - 10:00

06-05-2023

Thay 107 bộ bulon xà, 02 dây néo từ cột 46/20/17 đến cột 46/20/17/13, rẽ Nghĩa Trung 11- XT477/QNG.; Thay 56 bộ bulon xà, 01 dây néo tại các cột 46/20/6; 46/20/7; 46/20/8; 46/20/9, NR Nghĩa Trung 2 - XT477/QNG; TN CBM TBA Nghĩa Trung 7 - XT477 QNG; TN CBM cáp ngầm tại khoảng cột 46/20/7 ÷ 46/20/8, NR Nghĩa Trung 2 - XT477 QNG
Nghĩa Lâm 10 ĐL Tư Nghĩa 16:00 - 17:00

05-05-2023

Tháo lèo ĐD 22kV tại cột 98 - XT472QPH.
Nghĩa Thuận 1 ĐL Tư Nghĩa 14:00 - 17:00

22-04-2023

Tháo cụm đấu rẽ đấu nối xuống TBA Nghĩa Thuận 1, tại cột 88/1/1 - XT475QPH; Thay MBA 250 kVA bằng MBA 400 kVA tại TBA Nghĩa Thuận 1 - XT 475QPH..; Đấu cụm đấu rẽ đấu nối xuống TBA Nghĩa Thuận 1, tại cột 88/1/1 - XT475QPH
Nghĩa Điền 10 ĐL Tư Nghĩa 11:35 - 11:40

22-04-2023

Đóng LTD ĐĐRG PĐ Nghĩa Điền - XT479/QPH
Nghĩa Điền 11 ĐL Tư Nghĩa 11:35 - 11:40

22-04-2023

Đóng LTD ĐĐRG PĐ Nghĩa Điền - XT479/QPH

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật