Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp An Cư xã Hòa Định Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thanh Đăng xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Hòa Định, toàn xã Xuân Đông, Một phần xã Long Bình Điền và một phần Khu 2 TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 17:00

04-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Mỹ xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 15:00

04-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 11:30

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Hưng Thượng xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp An Khương, Thạnh An xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Bình Thọ Đông xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Quang Phú, Quang Khương xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trung Hòa thuộc huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ninh Đồng xã Đồng Sơn huyện Gò Công Tây Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 17:00

06-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Hòa xã Song Bình và một phần ấp Điền Mỹ xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Hòa xã Song Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Khương và một phần ấp Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Gạo - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Chợ Gạo Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Trường Xuân A xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Lạc Trung, và một phần ấp An Lạc Thượng, Tân Ninh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Phú xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Thới xã Hòa Định Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Thạnh xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

28-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Điền Mỹ xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Kiết, Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo. Điện lực Châu Thành 13:30 - 16:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phú, xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 09:30 - 11:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Phú, Bình Long xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 09:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Quang Thọ xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 09:30 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình An xã Song Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 09:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 09:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thạnh xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 16:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Điền Thạnh, Tân Long xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 2, TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Phú xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình, Bình Hạnh và toàn ấp Điền Thạnh, Điền Lợi, Tân Long xã Long Bình Điền và toàn xã Song Bình Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 17:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần KCN Tân Hương xã Tân Hương, xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành; - Một phần các xã Hòa Tịnh, Mỹ Tịnh An, Tân Bình Thạnh huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

21-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần xã Đăng Hưng Phước Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 17:00

21-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Tân Bình Thạnh, Mỹ Tịnh An huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

21-05-2023

Khác-Bảo trì lưới điện
Một phần ấp Bình Phú xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Toàn xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Một phần xã Bình Phan và một phần xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Một phần xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 18:00

18-05-2023

Khác
Một phần ấp Quang Khương xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

14-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Long, Tân Tỉnh xã Song Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 13:00

14-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Phú xã An Thạnh Thủy, Hòa Lạc, Hòa Quới xã Bình Ninh và một phần ấp Hòa Lợi Tiểu xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 13:00

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Cư, Nhơn Hòa xã Hòa Định Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

13-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 15:00 - 17:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Lạc xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 15:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trường Xuân A xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Phú xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

11-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Thủy xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Cư xã Hòa Định Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

10-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Long Hòa xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hiệp xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

09-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Phú xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Mỹ xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Quới xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

08-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 17:00

07-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KCN Tân Hương xã Tân Hương, xã Tân Lý Tây huyện Châu Thành; Mất điện một phần xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

07-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Một phần ấp Bình Thọ Thượng xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

05-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hưng xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 10:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình An xã Song Bình, một phần ấp Điền Thạnh, Tân Long xã Long Bình Điền, một phần ấp Tân Thạnh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Long, Điền Lợi xã Long Bình Điền, một phần ấp Tân Thạnh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Quang Thọ, Quang Khương, Long Thạnh xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

26-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp Tân Thuận, An Lạc Thượng, Tân Ninh xã Xuân Đông, một phần ấp Tân Thọ xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

25-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Khướng, Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt, một phần ấp Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

24-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Lợi, Long Thạnh xã Long Bình Điền Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:30

23-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Đăng, ấp 7 và một phần ấp Bình Long xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Khương 1 xã Bình Phục Nhứt, ấp Bình Hưng xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

22-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thanh Đăng, ấp 7 và một phần ấp Bình Long xã Thanh Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

22-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Bình Long xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 15:00 - 17:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Quới xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 15:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 2, TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 10:00 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Khương 1 xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 10:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thạnh xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

21-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Lương Hòa Lạc huyện Chợ Gạo Điện lực Châu Thành 07:00 - 15:00

21-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thạnh kiết xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

20-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Cư xã Hòa Định Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Kiết xã An Thạnh Thủy, một phần ấp Bình Khương 1, Bình Khương 2 xã Bình Phục Nhứt Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Thọ Thượng, Tân Thọ xã Bình Phan Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp An Lạc Thượng xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phú, Hòa Mỹ và một phần ấp Hòa Lợi Tiểu xã Bình Ninh Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 13:00

16-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B và một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 12:00

14-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

14-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh An xã An Thạnh Thủy Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Ninh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TL879B, xã Tân Mỹ Chánh, xã Mỹ Phong, Phường 9, TPMT và Một phần xã Song Bình, Chợ Gạo. Điện lực Mỹ Tho 07:30 - 16:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Ninh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Ninh xã Xuân Đông Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 16:00

10-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B và một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 14:00

08-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một Phần Khu 2, TT Chợ Gạo và một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 10:00

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa B xã Song Bình Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 11:30

01-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Long Bình Điền (trừ ấp Thạnh Lợi), toàn xã Song Bình (trừ ấp Bình Hiệp) Điện lực Chợ Gạo 07:00 - 17:00

26-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước Điện lực Chợ Gạo 14:00 - 15:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình 1, Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 09:30

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Chợ Gạo 01:09 - 03:09

25-03-2023

SCADA
Một phần Khu 3, TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 10:00 - 11:30

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 1, TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 09:00 - 10:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu 3, TT Chợ Gạo Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 09:00

19-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Phước xã Đăng Hưng Phước Điện lực Chợ Gạo 13:30 - 17:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Hòa xã Quơn Long Điện lực Chợ Gạo 08:00 - 11:30

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật