Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 06:30

02-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường 3, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và một phần phường 1, 2, 4, Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 16:30

02-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 18:00 - 18:30

02-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội, Nhị Quý thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 16:30

03-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần phường 5, xã Long Khánh thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 16:30

03-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Hội, Nhị Quý, Phú Quý, Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông và một phần phường 4, 5, phường Nhị Mỹ, xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành và một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân, Phước Lập, thị trấn Mỹ Phước huyện Tân Phước Điện lực Cai Lậy 07:30 - 16:30

03-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật