Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Phường 1, 4, Một phần phường 2 thị xã Cai Lậy. Điện lực Cai Lậy 00:15 - 00:55

02-02-2023

Xã Thanh Hòa, Phường 1, 2 5 thị xã Cai Lậy. xã Bình Phú , Phú Nhuận, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam, Thanh Lộc huyện Cai Lậy. Điện lực Cai Lậy 00:15 - 00:55

02-02-2023

Một phần Phường 5 thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hạnh Đông thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 5 thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 13:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Khánh thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1 thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 2, 3 thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 13:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
phường 3, 4, phường Nhị Mỹ, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và một phần Phường 1, 2 thị xã Cai Lậy và xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
phường 1, 2, 4, 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường 1 thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Phường 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

17-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

17-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

17-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

10-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông, Tân Phú và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

10-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

10-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật