Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần phường 5 thị xã Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 11:30

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thị Xã Cai Lậy - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Thị Xã Cai Lậy Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Trung huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông thị xã Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nhị Quý, Long Khánh, phường 5 thị xã Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây, Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông thị xã Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật