123 Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Tân Phú Đông - Tiền Giang

Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Keo xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 11:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn phần huyện Tân Phú Đông và xã Tam Hiệp - Bến Tre Điện lực Huyện Tân Phú Đông 07:00 - 17:00

03-08-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Phú Đông - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Tân Phú Đông Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 10:30 - 11:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Ninh xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 10:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Ninh xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 11:00 - 15:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 11:00 - 15:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Tiên 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Quý xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hương xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hiệp, Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn phần ấp Tân Thành 2, Tân Bình, Tân Đông huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 07:30 - 12:00

20-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Tân Quý xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 13:00 - 17:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Tân Thành xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 07:30 - 10:30

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần Cả Thu xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 13:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 11:30

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 13:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hương xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hương xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 12:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Thành xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 14:00 - 16:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 10:30 - 12:30

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Định xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 10:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 13:00 - 17:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hòa xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 07:30 - 11:30

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Bà Lắm xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 11:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Thành xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 14:00 - 16:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 10:30 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Định xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 10:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 14:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Ninh xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 10:30 - 11:30

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 10:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Thành xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 14:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Hiệp xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 10:30 - 12:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Định xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 10:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân An, Tân Thành xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 13:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân An xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Ninh xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Thành, Tân An xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông Điện lực Huyện Tân Phú Đông 08:00 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật