Lịch cúp điện Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gò Công Tây - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Gò Công Tây Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
- 1 phần Khu phố 3 - TTVB Điện lực Gò Công Tây 09:00 - 14:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh Trị Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Hòa Phú xã Long Bình Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Xóm Thủ xã Bình Tân Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Thạnh Phú, Thạnh Lạc xã Đồng Thạnh Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Lợi An, Hòa Thạnh, Hòa Bình, Thạnh Lạc xã Đồng Thạnh. - 1 phần ấp Bình Khánh, Bình Phú, Bình Ninh xã Bình Phú. Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 14:00

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình Phú Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần Khu phố 1- TTVB - 1 phần ấp Thới An B và toàn phần ấp Long Hòa, Hưng Hòa xã Long Vĩnh - 1 phần ấp Bình An, Phú Quí, Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 17:00

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- 1 phần ấp Thọ Khương xã Bình Phú Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Thạnh Bình xã Thạnh Trị Điện lực Gò Công Tây 10:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
(Mất điện khách hàng trạm chuyên dùng) Điện lực Gò Công Tây 07:30 - 10:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Xóm Thủ xã Bình Tân - 1 phần ấp Hưng Hòa, Thới An B xã Long Vĩnh - 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Đồng Thạnh - 1 phần ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Trị Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Bình Đông Trung xã Bình Nhì Điện lực Gò Công Tây 13:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Thạnh Lợi xã Bình Tân. - 1 phần ấp Hòa Phú và toàn phần ấp Long Hải xã Long Bình Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

08-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Bình Tây, Thạnh Lạc Đông, Tân Thạnh xã Thạnh Nhựt Điện lực Gò Công Tây 07:30 - 16:00

08-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Phú Quí xã Vĩnh Hựu Điện lực Gò Công Tây 07:30 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Bình Hòa Đông, Bình Đông Trung, Bình Hòa Long xã Bình Nhì huyện Gò Công Tây. - 1 phần ấp Lợi An xã Đồng Thạnh - 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

27-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- 1 phần ấp Bình An và toàn phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Bình An và toàn phần ấp Thạnh Thới xã Vĩnh Hựu Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- 1 phần ấp Xóm Thủ, Hòa Thạnh, Thạnh Lợi và toàn phần ấp Lợi An, Thuận Trị xã Bình Tân Điện lực Gò Công Tây 08:00 - 16:00

21-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật