Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Huyện Cai Lậy Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, khu 1,2,3,4 thị trấn Cái Bè huyện Cái Bè, một phần ấp 3 xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 07:30 - 18:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 14:00

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy và một phần xã Hậu Mỹ Trinh huyện Cái Bè Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Phú huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Trung, Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

18-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hoà Khánh, Đông Hoà Hiệp, thị trấn cái Bè khu 1A,1B,2,3,4, huyện Cái Bè, xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 14:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy và một phần xã Hữu Đạo huyện Châu Thành Điện lực Cai Lậy 16:00 - 19:00

19-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần phường 5, phường 2, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

19-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Phường 3, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và một phần phường 4, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

19-02-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Cẩm Sơn, Bình Phú , huyện Cai Lậy. Điện lực Cai Lậy 00:15 - 00:55

02-02-2023

Xã Thanh Hòa, Phường 1, 2 5 thị xã Cai Lậy. xã Bình Phú , Phú Nhuận, Mỹ Thành Bắc, Mỹ Thành Nam, Thanh Lộc huyện Cai Lậy. Điện lực Cai Lậy 00:15 - 00:55

02-02-2023

Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy và một phần xã Hậy Mỹ Trinh huyện Cái Bè Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 15:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Ngũ Hiệp huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè, xã Phú An, Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 08:00 - 14:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
phường 3, 4, phường Nhị Mỹ, xã Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung, Mỹ Phước Tây và một phần Phường 1, 2 thị xã Cai Lậy và xã Phú Cường, một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
phường 1, 2, 4, 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 06:00 - 18:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Phú, Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Bình Phú, Cẩm Sơn huyện Cai lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

18-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

17-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

17-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần xã Đông Hòa Hiệp, khu 3 , 4 thị trấn Cái Bè, xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Long Khánh và một phần phường 5, xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và xã Long Tiên, Long Trung, Tam Bình, Hội Xuân, Ngũ Hiệp , một phần xã Hiệp Đức, Cầm Sơn huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

10-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Nhị Quý, Phú Quý và một phần phường 4, phường 5, phường Nhị Mỹ, xã Tân Hội thị xã Cai Lậy và xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:00 - 17:00

10-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần xã Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật