Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 06:30 - 17:00

23-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thanh Hòa thị xã Cai Lậy và một phần thị trấn Bình Phú huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 11:30

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Huyện Cai Lậy - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Huyện Cai Lậy Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè, xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Huyện Cái Bè 07:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ Thị trấn Cái Bè và toàn bộ các xã An Cư, Đông Hiệp, Hậu Thành thuộc huyện Cái Bè; Một phần xã Phú An, thuộc huyện Cai Lậy Điện lực Huyện Cái Bè 07:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè, xã Phú An , Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Huyện Cái Bè 07:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã An Cư, Hậu Thành, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B huyện Cái Bè, xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc, Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Huyện Cái Bè 07:00 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tân Phong huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 06:30 - 17:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Cường, Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Mỹ Phước Tây thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hội huyện Cái Bè, xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Huyện Cái Bè 07:30 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Bình Phú và xã Phú Nhuận huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 08:00 - 16:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy, một phần xã Mỹ Hội huyện Cái Bè Điện lực Huyện Cái Bè 08:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Trung huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Phú Quý và một phần xã Nhị Quý thị xã Cai Lậy và một phần xã Mỹ Long huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hội Xuân huyện Cai Lậy Điện lực Thị xã Cai Lậy 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Bình Phú huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Phước Tây, Tân Bình thị xã Cai Lậy và một phần xã Phú Cường huyện Cai Lậy Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật