Lịch cúp điện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Phước - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Tân Phước Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần các xã Hưng Thạnh, Thạnh Mỹ, Phú Mỹ, Tân Hòa Đông Điện lực Tân Phước 08:00 - 11:30

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Thạnh Hòa Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Thạnh Hòa Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Thạnh Tân Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện hoàn toàn các xã Thạnh Tân, Thạnh Hòa, một phần các xã Tân Hòa Tây, Thạnh Mỹ, TT Mỹ Phước, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông Điện lực Tân Phước 07:30 - 17:00

08-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần xã Phú Mỹ Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Tân Hòa Thành Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần các xã Tân Hòa Đông Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước Điện lực Châu Thành 07:30 - 14:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Tân Hòa Đông Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần các xã Tân Hòa Tây, Mỹ Phước Tây, Mỹ Hạnh Đông, Thạnh Tân Điện lực Tân Phước 09:00 - 18:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần xã Thạnh Mỹ Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần xã Hưng Thạnh Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, 3, 4, 7 xã Tân Phước Điện lực Gò Công Đông 08:00 - 15:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Mất điện một phần xã Tân Lập 1, Tân Lập 2 huyện Tân Phước - Mất điện một phần xã Tân Lý Đông huyện Châu Thành Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Tân lập 1, phước lập Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Mỹ Phước, Tân lập 2 Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

11-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần các xã Thạnh Mỹ, Tân Hòa Đông Điện lực Tân Phước 07:00 - 17:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện một phần xã Nhị Bình huyện Châu Thành Điện lực Tân Phước 08:00 - 16:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật