Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Hoà Khánh Điện lực Cái Bè 07:00 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Đức Tây Điện lực Cái Bè 08:00 - 15:30

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hoà Khánh, Hậu Thành, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Trinh Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Bè - Tiền Giang

Lịch Cúp Điện Cái Bè Tiền Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, khu 1,2,3,4 thị trấn Cái Bè huyện Cái Bè, một phần ấp 3 xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 07:30 - 18:00

25-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy và một phần xã Hậu Mỹ Trinh huyện Cái Bè Điện lực Cai Lậy 07:30 - 17:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ bắc B Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung Điện lực Cái Bè 08:00 - 15:00

16-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thanh Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:30

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hoà Khánh, Đông Hoà Hiệp, thị trấn cái Bè khu 1A,1B,2,3,4, huyện Cái Bè, xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thanh Điện lực Cái Bè 08:00 - 11:30

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Thành Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung, Tân Hưng Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:30

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ Bắc A Điện lực Cái Bè 08:00 - 15:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Đức Tây Điện lực Cái Bè 13:00 - 17:00

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Hữu, An Thái Đông Điện lực Cái Bè 08:00 - 11:30

28-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:00

28-02-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung, Tân Thanh, Tân Hưng Điện lực Cái Bè 07:00 - 17:00

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung, Mỹ Đức Tây, An Thái Đông, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, Mỹ Tân, Mỹ Trung Điện lực Cái Bè 07:00 - 17:00

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ bắc B Điện lực Cái Bè 08:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Thành Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Trinh Điện lực Cái Bè 08:00 - 12:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hoà Khánh Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy và một phần xã Hậy Mỹ Trinh huyện Cái Bè Điện lực Cai Lậy 08:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hòa Hiệp Điện lực Cái Bè 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Hội Điện lực Cái Bè 08:00 - 14:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu 1b, xã Đông Hòa Hiệp Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Hưng Điện lực Cái Bè 08:30 - 16:30

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Cư, Mỹ Hội huyện Cái Bè, xã Phú An, Mỹ Thành Nam huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 08:00 - 14:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hòa Hiệp Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A Điện lực Cái Bè 08:00 - 12:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh, Thiện Trung Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Lợi A Điện lực Cái Bè 08:00 - 12:00

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hậu Mỹ Trinh Điện lực Cái Bè 13:30 - 15:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

16-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú An Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Mỹ Thành Nam Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu 1,2 thị trấn Cái Bè Điện lực Cái Bè 11:30 - 13:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đông Hòa Hiệp, khu 3 , 4 thị trấn Cái Bè, xã Phú An huyện Cai Lậy Điện lực Cái Bè 08:00 - 17:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thiện Trí, Thiện Trung, Hòa Khánh Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

09-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

08-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã An Thái Trung, Mỹ Lợi A Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Khánh, Thiện Trung, Mỹ Trung, Hậu Mỹ Bắc A Điện lực Cái Bè 07:30 - 17:00

06-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật