Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở U minh Thượng - Kiên Giang

Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện U minh Thượng Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 16:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Minh Tiến, Minh Tiến A, xã Minh Thuận, Ấp Công Sự, xã AN Minh Bắc, huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 16:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Minh Cường A, Minh Cường, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp công sự xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 15:00 - 17:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh yên, Thạnh yên A, Bách Hóa Xanh, Điện máy xanh, công ty TNHH nguyễn Hừng Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 14:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp kinh 4, kênh 5, An Hòa, An Hưng ,Minh Hưng, Minh Thoại . An Thoại xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 14:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ Cống đá đến ranh giới An biên U Minh Thượng (theo quốc lộ 63) Điện lực An Biên 08:00 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Công Sự xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 11:00 - 13:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Trung xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 00:08 - 15:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Khu vực mất điện một phần ấp Dân Quân, Vĩnh Chánh, Vĩnh Hưng, Vĩnh Tân, Vĩnh lập, Chống Mỹ, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng. UBND xã Hòa Chánh, Nhà máy nước đá Hồng Nhân, Trạm cấp thoát nước Hòa Chánh, khu vực chợ Nhà Ngang, Khu vực chợ Thầy Quơn, Khu nuôi tôm Lâm Văn Sơn Điện lực U Minh Thượng 13:00 - 15:30

25-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 13:00 - 15:00

11-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Lê Minh Bằng, xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 13:00 - 15:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Minh Tiến, Minh Tiến A, , xã Minh Thuận, Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 10:00 - 12:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Minh Dũng, Minh Dũng A, Kênh 6, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 10:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Minh Thành, Minh Thành A, Minh Thượng, inh Thượng A, B, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực mất điện một phần ấp Xẻo Lùng, Xẻo Lùng A, Hỏa Ngọn, Hỏa Ngọn A, Hỏa Vàm, Hỏa Vàm A, xã Thạnh Yên A, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 17:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Minh Thượng (Kênh 12 Rừng), xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 10:00 - 16:00

01-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Kè, Bờ Dừa, Cạn Vàm, xã Thạnh Yên và toàn xã Thạnh Yên Y, huyện U inh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

28-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Dân Quân, Vĩnh Hưng, Vĩnh Lập, Vĩnh Tân, Vĩnh Trung, xã Hòa Chánh, huyện U inh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 16:00

27-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Minh Thành, Minh Thành A, Minh Thượng, Minh Thượng A, B, xã Minh Thuận, huyện U inh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 13:00 - 15:00

21-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 11:00

21-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Dân Quân, xã Hòa Chánh, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 13:00

19-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hỏa Ngọn A xã Thạnh Yên A huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

14-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp minh thành, minh thành A, minh thượng, minh thượng A xã minh thuận huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vĩnh Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 15:00

07-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 10:00 - 12:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cạn Ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 10:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn huyện VĨnh Thuận và một phần huyện U Minh Thượng Điện lực Vĩnh Thuận 05:00 - 18:00

24-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Từ 7h00 đến 13h00: Khu vực mất điện một phần ấp Chống Mỹ, Minh Kiên, Minh Kiên A, Minh Thành, Minh Thành A, Kênh 6, Minh Dũng, Minh Dũng A, Minh Thượng, Minh Thượng A, B , xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 13:00

21-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn huyện VĨnh Thuận và một phần huyện U Minh Thượng Điện lực Vĩnh Thuận 05:00 - 18:00

10-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Minh Trung Xã Hòa Chánh Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-05-2023

Khác-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
Ấp Chống Mỹ Xã Hòa Chánh Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-05-2023

Khác-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
Ấp Dân Quân Xã Hòa Chánh Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-05-2023

Khác-Thí nghiệm CBM cấp độ 2
Ấp Công Sự xã An Minh Bắc Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 13:00

26-05-2023

Khác-Thay trụ mục
Ấp Công Sự xã An Minh Bắc Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 10:00

26-05-2023

Khác-Đào móng chằng
Ấp An Thoại xã An Minh Bắc Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 13:00 - 15:00

24-05-2023

Khác-Thay máy biến áp
Ấp An Hòa xã An Minh Bắc Huyện U Minh thượng Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 11:00

24-05-2023

Khác-Thay máy biến áp
Toàn Xã Minh Thuận Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 14:00

19-05-2023

Khác
Ấp Đông Thành, ấp vĩnh Chánh ,ấp Hòa Bình xã hòa Chánh Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
Một phần xã minh thuận ,xã Am Minh Bắc Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
Ấp Chống Mỹ, ấp Vĩnh Trung ,ấp vĩnh Hưng ,ấp Vĩnh Chánh xã Hòa Chánh Điện lực U Minh Thượng 08:00 - 17:00

18-05-2023

Khác
một phần xã Đông Hưng huyện An Minh và Một phần xã An Minh Bắc huyện U Minh Thượng Điện lực An Minh 07:30 - 16:00

28-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật