Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở U minh Thượng - Kiên Giang

Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Cường, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 08:00 - 15:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện một phần ấp Cạn Ngọn, Cạn Ngọn A, Đặng Văn Do, Cạn Vàm A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng. - Từ 7h00 đến 17h00: Khu vực mất điện: Trạm cấp nước xã Thạnh Yên, một phần chợ Thạnh Yên Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U minh Thượng - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện U minh Thượng Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
ẤP Chống Mỹ, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ẤP Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên A, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Kiên, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên A, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xẻo Kè, xã Thạnh Yên A, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Dũng, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã Vĩnh Hòa và toàn xã Hòa Chánh Điện lực Huyện U Minh Thượng 07:00 - 17:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật