Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Châu Thành - Kiên Giang

Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
KP Minh Lạc, TT Minh Lương Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình, Xã Giục Tượng Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phước , Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 09:00 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 15:00 - 17:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Lạc, Xã Bình An Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Châu Thành Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Đồng Tràm, Xã Minh Hòa Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Hòa Phú Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 15:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong, Xã Bình An Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 11:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong, Xã Bình An Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Lợi, Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 14:00 - 17:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Phước , Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 13:30 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 13:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Hưng, Xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Lợi, Xã Mong Thọ B Điện lực Huyện Châu Thành 09:30 - 11:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thành A, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 10:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A Điện lực Huyện Châu Thành 08:30 - 10:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng Điện lực Huyện Châu Thành 10:00 - 17:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp So Đũa, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Ninh, Xã Mong Thọ A Điện lực Huyện Châu Thành 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 09:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Bình xã Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 16:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Bình xã Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 14:00 - 15:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Bình xã Thạnh Lộc, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 11:00 - 13:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Ninh xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 09:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Ninh xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền xã Giục Tượng, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 16:00 - 17:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 15:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 10:40 - 11:40

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 09:30 - 10:30

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Phong xã Bình An, Châu Thành, Kiên Giang Điện lực Châu Thành 08:00 - 09:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật