Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần ấp Hiệp Lợi xã Mỹ Hiệp Sơn ( khu vực bên sông kinh Ba Thê từ kinh 10 đến kinh 12) Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình Giang ( trừ khu vực ấp Láng Cơm) & xã Bình Sơn ( khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ DNTN Nam Hà thuộc ấp Bình Thuận đến cầu T5 , các kinh 285, kinh 286, kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Đòn Dông, kinh KH7, kinh Tám Ngàn, kinh Bình Giang 1, kinh Bình Giang 2, kinh T5, kinh T6, khu vực đê Quốc Phòng). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 17:00

09-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Hiệp Bình xã Mỹ Hiệp Sơn ( khu vực 2 bên kinh 9). Điện lực Hòn Đất 13:00 - 17:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình Giang ( trừ khu vực ấp Láng Cơm) & xã Bình Sơn ( khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 & bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ DNTN Nam Hà thuộc ấp Bình Thuận đến cầu T5 , các kinh 285, kinh 286, kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Đòn Dông, kinh KH7, kinh Tám Ngàn, kinh Bình Giang 1, kinh Bình Giang 2, kinh T5, kinh T6, khu vực đê Quốc Phòng). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 18:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Đầu Doi TT Hòn Đất ( khu vực 2 bên kinh 1 Nam Thái). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 17:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Đường Hòn, một phần khu phố Tri Tôn TT Hòn Đất, ấp Bến Đá & một phần ấp Hòn Sóc (từ tổ 1 đến tổ 4) thuộc xã Thổ Sơn ( khu vực 2 bên kinh Đường Hòn, lộ Đường Hòn, kinh Hòn Sóc lộ quoanh núi Hòn Sóc & các DN khai thác đá trên địa bàn). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 17:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Sơn Nam, một phần ấp Sơn Tân xã Nam Thái Sơn ( khu vực lộ nhựa từ kinh 2 Rưỡi đến kinh 4 & 2 bên kinh 3). Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất, xã Lình Huỳnh, ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn ( khu vực 2 bên lộ nhựa, lộ đan Lình Huỳnh từ Quốc Lộ 80 ra tới biển & khu vực 2 bên đê Quốc Phòng từ chợ Lình Huỳnh đến cống ngăn mặn Hòn Quéo, lộ Hòn Quéo từ cống ngăn mặn đến gần cổng UBND xã Thổ Sơn). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 17:00

14-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Sơn Thành, một phần ấp Sơn Hòa xã Nam Thái Sơn ( khu vực lộ nhựa từ kinh 6 đến kinh 8 & 2 bên kinh 7). Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Hòn Đất Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất ( khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 từ Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hòn Đất đến cầu Số 9), Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần khu phố Sư Nam, một phần khu phố Đầu Doi TT Hòn Đất ( khu vực bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ kinh KH9 đến kinh Nam Thái), Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật