123 Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80, lộ đan bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ Cầu Số 2 đến gần Cầu Số 3 & các kinh Ngã Cái, kinh Ông Kiểm, kinh Cũ, khu vực đê Quốc Phòng gồm các khu vực sau: ấp Hưng Giang, ấp Tân Điền ấp Tân Hưng, ấp Mỹ Bình, ấp Mỹ Trung xã Mỹ Lâm, một phần ấp Trung Thành xã Phi Thông thành phố Rạch Giá, từ tổ 3 đến tổ 9 ấp Phước Hảo xã Mỹ Phước. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 16:00

24-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực dọc 2 bên lộ đan, 2 bên lộ nhựa kinh Lình Huỳnh, 2 bên kinh Cả Cội gồm từ tổ 5 đến tổ 11 ấp Huỳnh Sơn, từ tổ 1 đến tổ 19 ấp Lình Huỳnh, ấp Vàm Biển, ấp Cây Chôm thuộc xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 16:00

24-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ 07h00 đến 17h00: khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn từ cầu Tám Ngàn đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm từ tổ 7 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân Đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn. - Từ 07h00 đến 17h00: khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ cầu Tám Ngàn đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm từ tổ 17 đến tổ 18 ấp Bình Hòa từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành, từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

25-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hiệp Bình xã Mỹ Hiệp Sơn Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 16:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 16:00

26-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực lộ nhựa, lộ đan thuộc xã Lình Huỳnh và xã Thổ Sơn từ chùa Khơ Mer Lình Huỳnh đến gần UBND xã Thổ Sơn gồm từ tổ 20 đến tổ 22 ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh, từ tổ tổ 2 đến tổ 14 ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

27-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực lộ đan quanh núi Hòn Đất, lộ đan quanh núi Hòn Me, 2 bên kinh 9, 2 bên kinh 9 Vạn Thanh, đê Quốc Phòng gồm ấp Hòn Me, ấp Vạn Thanh, ấp Hòn Đất, tổ 2 ấp Hòn Quéo thuộc xã Thổ Sơn. Khu vực đê Quốc Phòng, kinh Rạch Phốc gồm tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Hòn Đất 15:00 - 17:00

27-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hòn Đất - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Hòn Đất Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
khu vực tổ 2 ấp Phước Tân, tổ 6 ấp Phước Thái xã Mỹ Phước Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 16:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 kinh T5 gồm tổ 8 ấp Kinh 9, từ tổ 8 đến tổ 9 ấp Đường Thét, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Kinh 9, từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Láng Cơm xã Bình Giang, Công Ty Cổ phần Nông nghiệp Công Nghệ Cao Trung An – Kiên Giang & Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Linh. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 16:00

23-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 17 đến tổ 20 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 15:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên lộ đan đoạn từ ngã 3 Lộ Mới đến ngã 3 UBND xã Thổ Sơn gồm các khu vực sau: tổ 8; tổ 9 ấp Hòn Sóc; tổ 10; tổ 11 ấp Hòn Me, tổ 1 ấp Hòn Quéo thuộc xã Thổ Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực lộ đan quanh núi Hòn Đất, lộ đan quanh núi Hòn Me, 2 bên kinh 9, 2 bên kinh 9 Vạn Thanh, đê Quốc Phòng gồm ấp Hòn Me, ấp Vạn Thanh, ấp Hòn Đất, tổ 2 ấp Hòn Quéo thuộc xã Thổ Sơn. Khu vực đê Quốc Phòng, kinh Rạch Phốc gồm tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

20-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ nhựa đê Quốc Phòng gồm tổ 11 khu phố Thành Công TT Sóc Sơn Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 15:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa đê Quốc Phòng gồm tổ 23 ấp Hưng Giang, từ tổ 18 đến tổ 22 ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên kinh Vàm Răng & 2 bên kinh Tà Lúa gồm tổ 1 đến tổ 3 ấp Vàm Răng, tổ 10 ấp Tà Lóc xã Sơn Kiên, tổ 1 đến tổ tổ 2 ấp Mương Kinh A, tổ 1 đến tổ 2 ấp Xẻo Tràm, tổ 1 đến tổ 7 ấp Vàm Biển xã Sơn Bình, từ tổ 7 đến tổ 12 khu phố Tà Lúa TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 15:00

19-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn. Từ 07h00 đến 17h00: khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành & từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

17-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ đan bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên & kinh Đường Trâu gồm từ tổ 4 đến tổ 5 khu phố Mỹ Hòa, từ tổ 9 đến tổ 13 & nhà máy Chế Biến Gạo Thuận Phát thuộc khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh Giàn Gừa, kinh Ang Thần, kinh Mương Củi, khu vực Đê Biển thuộc xã Sơn Bình gồm từ tổ 3 đến tổ 6 ấp Xẻo Tràm, toàn ấp Giàn Gừa xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh T6 gồm từ tổ 17 đến tổ 20 ấp Kinh 4 xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 10:00 - 16:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh T6 gồm từ tổ 17 đến tổ 20 ấp Kinh 4 xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bờ tây kinh Lình Huỳnh từ tổ 8 đến tổ 9 khu phố Sư Nam TT Hòn Đất, từ tổ 3 đến tổ 4 ấp Vàm Biển, từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Huỳnh Sơn xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Quảng Thống từ tổ 7 đến 8 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn, tổ 7, tổ 10, tổ 11 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ bến đò Sóc Xoài (cũ) đến gần kinh Quảng Thống gồm từ tổ 4 đến tổ 5 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên kinh 12 Nam Thái thuộc tổ 5 ấp Sơn Bình, tổ 1 tổ 2 ấp Sơn An xã Nam Thái Sơn, tổ 6 ấp Mỹ Thái & tổ 1 ấp Thái Tiến xã Mỹ Thái. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Mỹ Hưng xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bờ nam kinh Nam Thái từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Hòa Thuận xã Nam Thái Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên kinh 5 Nam Thái từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Thái , khu vực dọc 2 bên kinh 7 Nam Thái thuộc tổ 6 ấp Sơn Thành xã Nam Thái Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ cơ sở cán tol Duy Đạt đến hồ bơi Tín Phát thuộc khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 15:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 17 đến tổ 20 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 15:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Sơn Tân xã Nam Thái Sơn, Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 3 & kinh 3000 từ tổ 7 đến tổ 8 ấp Sơn Tân, tổ 5, tổ 6 ấp Sơn Nam xã Nam Thái Sơn, tổ 12 khu phố Đầu Doi TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc bên sông kinh Nam Thái từ tổ 4 đến tổ 5 khu phố Đầu Doi & 2 bên kinh 1 thuộc tổ 11 khu phố Đầu Doi TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
: khu vực lộ nhựa kinh Kiên Hảo thuộc tổ 10 ấp Kiên Hảo, khu vực lộ đan bên sông kinh Kiên Hảo thuộc tổ 15 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
: khu vực lộ nhựa kinh Kiên Hảo thuộc tổ 10 ấp Kiên Hảo, khu vực lộ đan bên sông kinh Kiên Hảo thuộc tổ 15 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa kinh Kiên Hảo từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Phước Thái, từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Phước Tân xã Mỹ Phước. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực kinh KH9 gồm các trạm bơm tát nông nghiệp Công Ty CP Phan Minh Kiên Giang và các trạm bơm tát kinh Ranh khu vực ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 15:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực kinh Đập Đá thuộc tổ 1 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn, tổ 10, tổ 11 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Phước. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Kiên Hảo gồm tổ 2 ấp Phước Hảo xã Mỹ Phước, từ tổ 7 đến tổ 8 ấp Mỹ Bình xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Nguyễn Văn Hanh xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 4A gồm từ tổ 6 đến tổ 13 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 10 gồm tổ 5 ấp Hiệp Lợi, tổ 3 ấp Hiệp Tân xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 6 đến tổ 8 ấp số 4 xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa Mỹ Thuận từ tổ 1 đến tổ 3 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
: khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 5 đến tổ 9 ấp Hiệp Thành xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 10, kinh 11 Mỹ Hiệp Sơn gồm các tổ 1, tổ 3, tổ 12, tổ 13 ấp Hiệp Thành. Tổ 1, tổ 2 ấp Hiệp Trung. Tổ 3 đến tổ 6 ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực bờ đông kinh Lình Huỳnh từ tổ 8 đến tổ 16 ấp Lình Hùynh và bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm nhà máy nước đá 7 Thuần thuộc ấp Vàm Biển xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 15:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa giáp ranh cống ngăn mặn Tà Lức gồm từ tổ 21 đến tổ 22 ấp Lình Hùynh xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 9 Mỹ Hiệp Sơn gồm tổ 1 ấp Hiệp Bình, tổ 13 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Tám Rưỡi Mỹ Hiệp Sơn gồm tổ 6, tổ 7 ấp Hiệp Tân xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

04-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 1 Mỹ Thuận gồm từ tổ 5 đến tổ 6 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:30

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh 2 Mỹ Thuận, kinh Ngang, kinh Cùng gồm các tổ 4, tổ 6, tổ 10, tổ 11 ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 4 đến tổ 5 ấp Hiệp Thành, tổ 3 đến tổ 7 ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa Mỹ Phước gồm tổ 1, tổ 5 ấp Phước Thạnh xã Mỹ Phước. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 80 thuộc tổ 11, tổ 12 khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hòn Đất đến cầu Số 9. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 3 đến tổ 5 ấp Hiệp Lợi, tổ 3 đến tổ 5 ấp Hiệp Tân, tổ 12 đến tổ 14 ấp Hiệp Bình xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:30

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ tổ 8 đến tổ 12 ấp Hưng Giang xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

01-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn. khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành & từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

29-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên kinh Giàn Gừa, kinh Mương Củi, kinh Vàm Răng gồm tổ 2 đến tổ 4, tổ 7, tổ 10 đến tổ 11 ấp Giàn Gừa, tổ 2 đến tổ 4 ấp Xẻo Tràm, tổ 1 đến tổ 2 ấp Mương Kinh A xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Đập Đá từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Phước & tổ 1 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

28-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Đập Đá từ tổ 9 đến tổ 11 ấp Tràm Dưỡng xã Mỹ Phước & tổ 1 ấp Kiên Hảo xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 17:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 1 đến tổ 3 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ trạm Y tế TT Hòn Đất đến tiệm vàng Trần Các “Khôi” gồm từ tổ 9 đến tổ 12 khu phố Tri Tôn TT Hòn Đất Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 từ ngã 3 Đường Hòn đến Ngân hàng Kiên Long gồm tổ 4 đến 6 khu phố Tri Tôn TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Tà Lúa từ tổ 1 đến tổ 5 & từ tổ 12 đến tổ 13 khu phố Tà Lúa TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực bờ tây kinh Tà Lúa từ tổ 23 đến tổ 24 khu phố Sơn Tiến TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Tà Lúa từ tổ 1 đến tổ 5 & từ tổ 12 đến tổ 13 khu phố Tà Lúa TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực kinh Sóc từ tổ 19 đến tổ 21 khu phố Sơn Tiến TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực cống ngăn mặn Hòn Quéo - chợ Hòn Quéo, đê Quốc Phòng gồm tổ 7 đến tổ 12 ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 17:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực đê Quốc Phòng từ cống ngăn mặn Thần Nông đến cống ngăn mặn Cầu Số 3 gồm tổ 5, tổ 15, tổ 18 ấp Tân Điền, tổ 22 ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực đê Quốc Phòng từ cống ngăn mặn Thần Nông đến cống ngăn mặn Cầu Số 3 gồm tổ 5, tổ 15, tổ 18 ấp Tân Điền, tổ 22 ấp Tân Hưng xã Mỹ Lâm. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa Mỹ Thuận từ tổ 1 đến tổ 5 ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận, Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa Mỹ Thuận gồm tổ 11 ấp Hiệp Tân xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa Mỹ Thuận từ tổ 1 đến tổ 3 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn. khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, khu vực kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành & từ tổ 4 đến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé sông) từ cầu số 4 đến cổng Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 4 đến tổ 7 và từ tổ 15 đến tổ 16 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 (hướng mé lộ) từ cầu số 4 đến cổng Trung Tâm Thương Mại Sóc Sơn gồm từ tổ 1 đến tổ 3 và từ tổ 8 đến tổ 12 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 13:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Ba Thê, 2 bên lộ đan, 2 bên lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ kinh 10 đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm từ tổ 4 đến tổ 11 ấp Hiệp Thành & toàn bộ ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ấp láng Cơm kinh T5 Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ Đường Hòn gồm tổ 1A & tổ 1B khu phố Đường Hòn, TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Đòn Dông, đê Quốc Phòng gồm từ tổ 1 đến tổ 23 ấp Thuận An, tổ 22 ấp Bình Thuận toàn bộ ấp Vàm Rầy thuộc xã Bình Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực kinh Sóc từ tổ 12 đến tổ 16 ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên & tổ 2, tổ 17, tổ 18, tổ 19 phố Sơn Tiến TT Sóc Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên lộ đan đoạn từ ngã 3 Lộ Mới đến ngã 3 UBND xã Thổ Sơn gồm các khu vực sau: tổ 8; tổ 9 ấp Hòn Sóc; tổ 10; tổ 11 ấp Hòn Me, tổ 1 ấp Hòn Quéo thuộc xã Thổ Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực bờ đông kinh Lình Huỳnh từ tổ 8 đến tổ 16 ấp Lình Hùynh và bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm nhà máy nước đá 7 Thuần thuộc ấp Vàm Biển xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 16:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa giáp ranh cống ngăn mặn Tà Lức thuộc tổ 21 ấp Lình Hùynh xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:30

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa giáp ranh cống ngăn mặn Tà Lức thuộc tổ 21 ấp Lình Hùynh xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực kinh KH7- kinh Ranh từ tổ 28 đến tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, các trạm bơm tát nông nghiệp thuộc kinh KH7 & Công Ty CP Phan Minh Kiên Giang . Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh 4A gồm tổ 8 , tổ 9, tổ 10 tổ 12, tổ 14, ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 16:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh 4A gồm tổ 6, tổ 7, tổ 11 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 09:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn( lộ nhựa xã Mỹ Hiệp Sơn từ kinh 9 Rưỡi đến kinh 10) Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực cống Sư Nam thuộc tổ 15 khu phố Sư Nam TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 11:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh Vàm Rầy, kinh Cỏ Cội, kinh Đòn Dông, đê Quốc Phòng gồm từ tổ 1 đến tổ 23 ấp Thuận An, tổ 22 ấp Bình Thuận toàn bộ ấp Vàm Rầy thuộc xã Bình Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ nhựa, lộ đan 2 bên kinh Ba Thê và các kinh ngang từ bến đò Sóc Xoài ( cũ) đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm các khu vực sau: từ tổ 1 tổ đến tổ 4 khu phố Mỹ Hòa, từ tổ 1 đến tổ 5 khu phố Mỹ Phú TT Sóc Sơn, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hiệp Sơn ( trừ ấp Kiên Hảo). Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên lộ đan kinh T5 từ cầu T5 ra biển gồm từ tổ 18 đến tổ 20 ấp Ranh Hạt, từ tổ 6 đến tổ 12 ấp Rồng Kè xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ đan 2 bên kinh 4A gồm tổ 8, tổ 9, tổ 10 tổ 12, tổ 14, ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh 4A gồm tổ 6, tổ 7, tổ 11 ấp Mỹ Tân xã Mỹ Thuận. Điện lực Huyện Hòn Đất 09:00 - 11:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực cống Sư Nam thuộc tổ 15 khu phố Sư Nam TT Hòn Đất. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 10:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực kinh KH7- kinh Ranh từ tổ 28 đến tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, các trạm bơm tát nông nghiệp thuộc kinh KH7 & Công Ty CP Phan Minh Kiên Giang . Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực bờ đông kinh Lình Huỳnh từ tổ 8 đến tổ 16 ấp Lình Hùynh và bờ tây kinh Lình Huỳnh gồm nhà máy nước đá 7 Thuần thuộc ấp Vàm Biển xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 13:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan 2 bên kinh Vạn Thanh gồm tổ 3, tổ 4, tổ 6, tổ 7 ấp Vạn Thanh xã Thổ Sơn, khu vực đê Quốc Phòng & kinh Rạch Phốc thuộc tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Bình. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa giáp ranh cống ngăn mặn Tà Lức thuộc tổ 21 ấp Lình Hùynh xã Lình Huỳnh. Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 11:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa kinh Tám Ngàn gồm từ tổ 14 đến tổ 27 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn & các đơn vị Quân đội thuộc Sư Đoàn 4 đóng trên địa bàn. khu vực lộ đan bên sông kinh Tám Ngàn từ tổ 1 đến tổ 2 ấp Tám Ngàn, từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Mũi Tàu, kinh Trục Giữa gồm từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Hợp Thành, từ tổ 4 dến tổ 8 ấp Láng Cơm xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên kinh Ba Thê, 2 bên lộ đan, 2 bên lộ nhựa Mỹ Hiệp Sơn từ kinh 10 đến giáp ranh tỉnh An Giang gồm từ tổ 4 đến tổ 11 ấp Hiệp Thành & ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên kinh 283 gồm tổ 2, tổ 3 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:30 - 17:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên kinh Kiên Bình, 2 bên lộ đan gồm ấp Thái Hưng xã Mỹ Thái. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên kinh Kiên Bình, 2 bên lộ đan gồm ấp Thái Tiến xã Mỹ Thái. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu bên sông 2 bên kinh 9 Bình Giang, kinh 4 Cây Dương gồm từ tổ 1 đến tổ 6 ấp Kinh 9 & từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Đường Thét xã Bình Giang. Điện lực Huyện Hòn Đất 07:00 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực lộ nhựa Nam Thái khu vực kinh 1 thuộc tổ 7 khu phố Đấu Doi, TT Hòn Đất Điện lực Huyện Hòn Đất 15:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật