Lịch cúp điện Tân Hiệp - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tân Hiệp - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tân Hiệp - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tân Hiệp - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tân Hiệp - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới

Lịch Cúp Điện Tân Hiệp Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố A, một phần khu phố B Điện lực Tân Hiệp 08:00 - 11:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân An Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Lộc Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đá Nổi B Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đá Nổi A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Long Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đòn Dông Kênh 6 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Giáo Giỏi và một phần ấp Tân phú Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần kênh Ba Vàng Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đòn Dông Kinh A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh 19-5 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh 300 (từ Kênh 7 tới Kênh 8) Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Thọ Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Bình Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thành Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Vụ Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Mới Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Xáng Mới Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc QL80 thuộc một phần ấp Đông Phước. Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

03-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Thầy Thông Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tàu Hơi A và ấp Tàu Hơi B. Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CDC Thạnh Đông A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 16:00

27-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Đòn Dông Kênh 5 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Đòn Dông Kênh 3 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

22-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
CDC Tân Hòa Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Một phần xã Tân Thành và một phần xã Tân Hội Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

20-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Kênh Đập Đá Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

19-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Kênh 6, ấp Tân Thạnh, Kênh KH8 và Kênh Xã Trắc Điện lực Tân Hiệp 08:00 - 15:00

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Tân Thành và một phần xã Tân Hội Điện lực Tân Hiệp 08:00 - 17:00

08-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Kênh 4B và một phần xã Tân Hội Điện lực Tân Hiệp 08:00 - 17:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật