Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố 1, Thị Trấn Thứ 11 Huyện An Minh Tỉnh Kiêng Giang Điện lực Huyện An Minh 11:30 - 12:30

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kim Qui-xã vân Khánh- Huyện An Minh Tỉnh Kiêng Giang Điện lực Huyện An Minh 13:00 - 17:00

17-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã tân Thạnh - Huyện an Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 13:30

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hưng ,Một phần xã Vân Khánh và toàn xã vân Khánh Đông - Huyện an Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 16:30

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện An Minh - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện An Minh Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần xã Đông Hưng Huyện An Minh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vân Khánh -huyện An Minh-Tỉnh Kiến Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 16:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực kinh KH7- kinh Ranh từ tổ 28 đến tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, các trạm bơm tát nông nghiệp thuộc kinh KH7 & Công Ty CP Phan Minh Kiên Giang . Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 17:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Hòa-huyện An Minh-Tỉnh Kiến Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 10:30

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thạnh-huyện An Minh-Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 16:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thạnh-huyện An Minh-Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 11:30 - 16:30

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hòa, xã Thuận Hòa - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hòa - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 08:00 - 13:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hưng A, xã Vân Khánh Đông - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hưng B - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 16:30

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thạnh và xã Đông Hưng A - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực kinh KH7- kinh Ranh từ tổ 28 đến tổ 29 ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn, các trạm bơm tát nông nghiệp thuộc kinh KH7 & Công Ty CP Phan Minh Kiên Giang . Điện lực Huyện Hòn Đất 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thuận Hòa - Huyện An Minh Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 11:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vân Khánh, một phần xã Vân Khánh Tây - huyện An Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Vân Khánh Đông -huyện An Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Thạnh -huyện An Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hòa -huyện An Minh- Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vân Khánh Tây-Huyện An Minh- Tỉnh Kiện Giang Điện lực Huyện An Minh 08:00 - 16:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hưng-Huyện An Minh- Tỉnh Kiện Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thuận Hòa- huyện An Minh-Tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 08:00 - 16:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hưng- huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vân khánh Đông , Một phần xã vân khánh huyện An Minh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thuận Hòa huyện An Minh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã đông Hòa huyện An Minh Kiên Giang Điện lực Huyện An Minh 07:30 - 17:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã vân Khánh , Một Phần xã vân khánh Tây Huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần xã Đông Hưng B huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật