Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

06-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Tri Tôn TT Hòn Đất ( Khu vực Trung Tâm Thương Mại Hòn Đất gồm các đường số 4;5;7;8;9;10;13;14;15;16) Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng 10:00 - 14:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ Trạm Y Tế TT Hòn Đất đến Ngân hàng Kiên Long). Điện lực Hòn Đất 10:00 - 15:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 14:00 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 12:00 - 15:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hiệp Thành xã Mỹ Hiệp Sơn( Khu vực từ kinh 9 rưỡi đến kinh 11 ). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 12:00 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

12-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất ( khu vực bờ tây kinh Lình Huỳnh). Điện lực Hòn Đất 14:00 - 15:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh ( khu vực đê Quốc Phòng). Điện lực Hòn Đất 13:00 - 14:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn ( khu vực cống ngăn mặn & chợ Hòn Quéo). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Bỉnh Khiêm Điện lực Rạch Giá 07:00 - 17:00

03-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 9 xã Bình Giang ( khu vực 2 bên kinh 4 Cây Dương). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 10:00

02-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Lộ Mới xã Vĩnh Bình Bắc. Điện lực Vĩnh Thuận 14:00 - 16:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 4000 Kinh 13 xã Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 08:00 - 12:00

19-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Gia xã Vĩnh Bình Bắc. Điện lực Vĩnh Thuận 09:00 - 16:00

18-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Phước B - Huyện Gò quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Lò vôi, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 15:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thành, Xã Giục Trượng Điện lực Châu Thành 09:30 - 15:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Mương đào, Cừ Đứt, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 09:00 - 10:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường K92, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc sông Cái Bé thuộc một phần Ngọc Chúc và Xã Vĩnh Thạnh, Kinh Tư Hiếm, Kinh Xẻo Sâu, Kinh Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 13:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần phường An Thới. Điện lực Phú Quốc 08:00 - 10:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hòa 1, Xã Vĩnh Hòa Phú Điện lực Châu Thành 07:30 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đượng Phạm Hùng, Tuệ Tĩnh và đường lạc Hồng. Điện lực Rạch Giá 07:00 - 16:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Đông Hưng B Điện lực An Minh 13:00 - 17:00

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Công An huyện Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 11:00 - 13:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hàm Ninh, xã Bãi Thơm Điện lực Phú Quốc 08:30 - 12:00

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Rạch Hàm, Xã Hàm Ninh. Điện lực Phú Quốc 08:30 - 16:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (Khu chợ VHHB), huyện Gò quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:10

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoà Lợi, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành 07:30 - 11:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Từ 17h00’ đến 17h30’: Đường Phan Văn Bảy khu phố Vĩnh Đông 1, đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Phong Đông. Điện lực Vĩnh Thuận 17:00 - 17:30

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Long Thạnh huyện Gồng Riềng và toàn xã Thới Quản, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Cửa Cạn Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

15-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Từ 7h30’ đến 17h30’: Đường Huỳnh Thủ khu phố Vĩnh Đông 1, Đường Phạm Thành Lượng và khu vực từ cầu sắt đến Điện máy xanh đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Chanh xã Phong Đông. - Từ 7h30’ đến 17h30 : Nhà máy nước đá Kiến Thành 1. Điện lực Vĩnh Thuận 07:30 - 17:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Từ 7h30’ đến 8h00’ Đường Phan Văn Bảy khu phố Vĩnh Đông 1, đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Bình Thành, Bình Phong, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. Ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông xã Phong Đông. Điện lực Vĩnh Thuận 07:30 - 08:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Từ 8h00’ đến 8h30’ và 12h00’ đến 12h30’: Khu vực từ trạm điện đến cầu Kinh 500 các tuyến đường Lưu Nhơm Sâm, Phan Văn Chương khu phố Vĩnh Phước 1; đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuậ Điện lực Vĩnh Thuận 12:00 - 12:30

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Gành Dầu Điện lực Phú Quốc 09:00 - 13:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố A, một phần khu phố B Điện lực Tân Hiệp 08:00 - 11:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP10 phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

14-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 8h00’ đến 8h30’ và 12h00’ đến 12h30’: Khu vực từ trạm điện đến cầu Kinh 500 các tuyến đường Lưu Nhơm Sâm, Phan Văn Chương khu phố Vĩnh Phước 1; đường Nguyễn Thành Nhơn khu phố Vĩnh Phước 2 thị trấn Vĩnh Thuậ Điện lực Vĩnh Thuận 08:00 - 08:30

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Từ 8h00’ đến 12h30’: Đường Quản Trọng Linh khu phố Vĩnh Phước 1, đoạn từ xưởng cán tol Quách Xướng đến cống Bà Bang đường Võ Văn Kiệt khu phố Vĩnh Đông 2-thị trấn Vĩnh Thuận. Kinh 1, Kinh Lò Rèn, Kinh 2 xã Tân Thuận. Toàn khu vực xã Vĩnh Thuận. Các ấp Vĩnh Tây 1, Vĩnh Tây 2, Đập Đá 1, Đập Đá 2 xã Vĩnh Phong. - Từ 8h00’ đến 12h30’: Trạm cấp nước Vĩnh Phong và các doanh nghiệp Quách Lộc, Quách Út; Nguyễn Văn Hợp, Quách Tâm, Duy Phố Vinh, Vinh Cường Điện lực Vĩnh Thuận 08:00 - 12:30

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
- Từ 7h30’ đến 17h00’ : Đường Mai Thành Tâm khu phố Vĩnh Đông 2 thị trấn Vĩnh Thuận. Các ấp Bình Thành, Tân Phong xã Vĩnh Bình Nam. Điện lực Vĩnh Thuận 07:30 - 17:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Eo Xoài ấp Ông Lang, xã Cửa Dương. Điện lực Phú Quốc 08:30 - 17:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp An Lạc, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thành, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân An Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đông Lộc Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

13-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực núi dèn, phường Pháo đài, TP hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 8h00’ đến 16h00’: Đường Huỳnh Thủ và khu vực từ sân bóng Trần Ngọc đến cầu sắt đường Phan Văn Bảy khu phố Vĩnh Đông 1, thị trấn Vĩnh Thuận Điện lực Vĩnh Thuận 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa An và một phần Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An, mộ phần Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 11:00

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hoà Ninh, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Hòa,Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đá Nổi B Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Đá Nổi A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Long Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đòn Dông Kênh 6 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 9, một phần ấp Đường Thét xã Bình Giang ( khu vực 2 bên kinh 9 Bình Giang). Điện lực Hòn Đất 10:00 - 11:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 9, một phần ấp Đường Thét xã Bình Giang ( khu vực 2 bên kinh 9 Bình Giang). Điện lực Hòn Đất 09:00 - 10:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bưu Điện Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Xà Xiêm, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Phước Tân, Xã Mong Thọ B Điện lực Châu Thành 07:30 - 15:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Giáo Giỏi và một phần ấp Tân phú Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần kênh Ba Vàng Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Dương Tơ, một phần Khu phố 7, phường Dương Đông. Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần đường Nguyễn Bỉnh khiêm, P.Vĩnh Quang Điện lực Rạch Giá 07:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phú,Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 11:30 - 16:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Phú, một phần xã Vĩnh Điều, một phần xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành. Điện lực Hà Tiên 09:00 - 11:30

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Thuận An xã Bình Sơn (khu vực bờ tây kinh Vàm Rầy). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 13:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Thông Trong, Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Ninh Điện lực Phú Quốc 08:00 - 11:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Xáng Ô Môn, Kinh Ông Dèo, Kinh Lung Nia, Lộ 62 thuộc một phần Xã Hòa Thuận và một phần Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A huyện Gò Quao - Kiên Giang Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KP Minh Lạc, TT Minh Lương Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KP Minh Lạc, TT Minh Lương Điện lực Châu Thành 07:30 - 11:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Hoà Ninh, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đòn Dông Kinh A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

10-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoà Thuận 2, Xã Mong Thọ A Điện lực Châu Thành 13:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngã tư, xã Thuậ yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:30

09-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần khu phố 1, phường Dương Đông Điện lực Phú Quốc 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Song Cũ thuộc một phần Xã Hòa Thuận và một phần Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo Mây thuộc một phần Xã NGọc Hòa và một phần Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Định Hòa, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 11:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 10:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hoà Phước, Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành 07:30 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật