Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Minh Dũng , xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình, một phần ấp Tân Điền xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, một phần ấp Tà Teng, một phần ấp Đồng Cơ - xã Vĩnh Phú - huyện Giang Thành Điện lực Kiên Lương 07:30 - 17:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực kênh Núi đồng xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 8h30 đến 16h30: Kinh Thủy Lợi xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 16:30

27-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã đảo Tiên Hải, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 15:30 - 17:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp An Ninh-Xã Bình An Ấp An Bình-Xã Bình An Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình,Tân Thành Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:00

28-02-2024

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Đập Đá Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Thác Lác - xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH6 - thuộc một phần xã Ngọc Chúc, một phần xã Ngọc Thuận và một phần xã Ngọc Thành Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Núi Mây - xã Bình Trị - huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương 08:00 - 17:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 11:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ 8h30 đến 17h00: Kinh Rạch Chùa xã Phong Đông. Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 13:00 - 14:00

28-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Hòa-Xã Vĩnh Hòa Phú Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Lợi-Xã Thạnh Lộc Điện lực Châu Thành 07:30 - 16:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo mây - xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mốt phần xã vân khánh Đông huyện An Minh Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòn Heo - xã Dương Hòa - huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương 08:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Từ 8h30 đến 14h00: KinhBộ Đạm, Phủ Nhật, Nhà Đồng , Giáo Hoài thuộc các xã Vĩnh Bình Nam, Bình Minh Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 14:00

29-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
một phần ấp Minh Kiên A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng. Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Nam Thái, Nam Thái A _ huyện An Biên Điện lực An Biên 07:30 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đoạn từ Quán Câu Cá đến trạm Y tế xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KP Ngã Ba TT.Kiên Lương - huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương 07:30 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòn Trẹm - xã Bình An - huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương 08:00 - 17:00

01-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ chợ Ngã 5 đến Lung 4 Cự thuộc xã Bình Minh , Vĩnh Bình Bắc Điện lực Vĩnh Thuận 13:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Trung, ấp Vĩnh Tân, xã Hòa chánh, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 00:07 - 16:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh Đập Nước, Kênh Đầu Ngàn và CDC Đông Tiến. Điện lực Tân Hiệp 06:00 - 18:30

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV
Một phần Kinh Cái Nhum - xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã ngọc thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Tiến, Xã Giục Tượng Điện lực Châu Thành 07:30 - 11:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP. Minh Long, TT. Minh Lương Điện lực Châu Thành 07:30 - 09:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Gò Đất, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 09:00 - 11:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thới, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Thới, Xã Bình An Điện lực Châu Thành 14:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Thuận, Xã Vĩnh Hoà Hiệp Điện lực Châu Thành 07:00 - 17:30

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành 07:30 - 09:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành 09:00 - 11:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hòa Hiệp Điện lực Châu Thành 13:00 - 14:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang Điện lực An Minh 11:00 - 15:30

26-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 10:00 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ 8h30 đến 12h00: Kinh Một Hảng xã Vĩnh Phong. Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 12:00

26-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kênh 9B Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh An 2 Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Thầy Dòng - xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xã Bè - xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Dũng , xã Minh Thuận, huyện UMT Điện lực U Minh Thượng 07:00 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp Suối Đá , Xã Dương Tơ, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc 08:00 - 10:00

25-02-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Toàn xã Thới Quản, một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 15:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần xã ngọc thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp Suối Đá , Xã Dương Tơ, TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:30

25-02-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
đường Nguyễn Trung Trực phí nhà Số Chẳn : đoạn từ Cầu Quay đến Cầu Rạch Sỏi. một phần đường Phan Thị Ràng. Khu Dân Cư An Bình, đường Phan Đăng Lưu, đường Nhật Tảo, đường Lê Quý Đôn. Điện lực Rạch Giá 07:00 - 17:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thuận Hòa - Huyện An Minh - Kiên Giang Điện lực An Minh 00:08 - 11:30

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp Bến Tràm , Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc 13:30 - 17:00

24-02-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thạnh huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hòa Huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp Bến Tràm , Xã Cửa Dương , TP Phú Quốc Điện lực Phú Quốc 07:30 - 17:00

24-02-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Kinh Họa Đồ - xã Thạnh Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Trung - xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Phan Văn Chương và một phần đường Lưu Nhơn Sâm khu phố Vĩnh Phước 1-thị trấn Vĩnh Thuận. Từ 7h30 đến 17h30: Kinh 1, Kinh 500 xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 07:30 - 17:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Lình Huỳnh gồm: 2 bên kinh Cả Cội; 2 bên lộ đan Lình Huỳnh; 2 bên lộ nhựa Lình Huỳnh từ kinh 5 ra đến biển & 2 bên đê Quốc Phòng từ chợ Lình Huỳnh đến chùa Khơ Me Lình Huỳnh. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòn Quéo xã Thổ Sơn đoạn 2 bên đê Quốc Phòng từ cống Tà Lức đến cống Hòn Quéo; 2 bên lộ đan Hòn Quéo từ cống Hòn Quéo đến gần UBND xã Thổ Sơn. 2 bên đê Quốc Phòng từ chùa Khơ Me Lình Huỳnh đến cống Tà Lức thuộc ấp Lình Huỳnh xã Lình Huỳnh. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 11:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực chợ Ngã Sáu xã Bình Minh. Điện lực Vĩnh Thuận 13:30 - 16:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm Biến áp Cty TNHH Hồng Quách Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Kh6 - xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Xóm Eo phường Pháo Đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Hòa Phầu, khu vực chợ Thuận yên xã Thuận Yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Hiệp Thành, ấp Hiệp Hòa xã Mỹ Hiệp Sơn. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ Nghĩa trang Liệt sỹ đến cầu Số 9 thuộc khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ Gara xe ô tô Tín Phát đến Huyện đội Hòn Đất thuộc khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Sông Cũ xã Vĩnh Phong.  Điện lực Vĩnh Thuận 13:00 - 17:00

22-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực 2 bên đê Quốc Phòng từ tổ 12 đến tổ 15 ấp Giàn Gừa xã Sơn Bình. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 16:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Vàm xáng Kinh Lò Rèn xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 12:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Quản Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

22-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Củ Sáu - xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thạnh Đông, ấp Thạnh Tây và ấp Kênh 9A Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Tượng đài Mạc Cữu đường 2 tháng 9 phường Tô Châu - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

22-02-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
: khu vực 2 bên đê Quốc Phòng từ tổ 1 đến tổ 4 ấp Kinh Mới xã Sơn Bình. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 11:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 đoạn từ Gara xe ô tô Tín Phát đến Huyện đội Hòn Đất thuộc khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 11:30

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 kinh ZeRo từ tổ 8 đến tổ 9 thuộc ấp Sơn Thuận xã Mỹ Thuận. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 15:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực 2 bên Quốc Lộ 80 từ tổ 10 đến tổ 12 thuộc ấp Hưng Giang & từ tổ 10 đến tổ 11 thuộc ấp Tân Điền xã Mỹ Lâm. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 15:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
từ tổ 6 đến tổ 8 ấp Nguyễn Văn Hanh xã Mỹ Thuận. Điện lực Hòn Đất 10:00 - 13:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bên sông kinh Ba Thê từ tổ 5 đến tổ 7 ấp Số 4 xã Mỹ Thuận Điện lực Hòn Đất 09:00 - 13:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Nhà Đồng các xã Vĩnh Bình Nam, Bình Minh  Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 15:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Hòa huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, và một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương Điện lực Kiên Lương 07:30 - 17:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Vườn cao su phường Tô Châu, lộ nông thôn ấp Rạch Vượt xã Thuận Yên - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Thạnh Trị và một phần ấp Đông Thành. Điện lực Tân Hiệp 07:30 - 17:30

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực hướng mé sông dọc Quốc Lộ 80 đoạn từ cầu Số 4 đến cầu vượt Sóc Xoài từ tổ 4 đến tổ 6 khu phố Thị Tứ TT Sóc Sơn. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 09:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ nhựa xã Mỹ Thuận từ tổ 3 đến tổ 7 thuộc ấp Cản Đất xã Mỹ Thuận. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 10:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực 3000 Kinh 13 xã Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 13:00 - 15:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực lộ đan bờ tây kinh Vàm Rầy thuộc tổ 7 ấp Vàm Rầy xã Bình Sơn. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 15:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn. Điện lực Hòn Đất 13:00 - 15:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực từ 7000 đến 8000 Kinh 1 xã Tân Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 08:30 - 10:30

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
ấp Rạch Vượt xã Thuận Yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 13:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các xã Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam, Bình Minh. Điện lực Vĩnh Thuận 07:30 - 08:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đông Thạnh huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành Điện lực Kiên Lương 07:30 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Vườn đào phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Tượng đài Mạc Cữu phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Cây số 1 phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

20-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên từ tổ 9 đến tổ 10 ấp Bình Thuận xã Bình Sơn. Điện lực Hòn Đất 07:30 - 11:01

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Tây 2 xã Vĩnh Phong.  Ngày 20/02/2024: Điện lực Vĩnh Thuận 10:00 - 12:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Chằng Bè khu phố Vĩnh Phước 2 - thị trấn Vĩnh Thuận. Điện lực Vĩnh Thuận 08:00 - 10:00

19-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Thạnh huyện An Minh Kiên Giang Điện lực An Minh 07:30 - 17:00

19-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường K92 phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

19-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Rạch Ụ, đường Lầu Ba phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

19-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
khu vực Cột mốc 314 phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

19-02-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu nội ô Thị trấn, Khu phố 6, Bông Súng, một phần Khu phố 7 Điện lực Giồng Riềng 07:00 - 15:00

18-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Ngọc Chúc, xã Ngọc Thành, xã Ngọc Thuận, xã Hòa Thuận, xã Ngọc Hòa , xã Hòa Thuận, xã Hòa an, xã Hòa Hưng, xã Hòa Lợi, xã Thạnh Phước, xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú và một phần Khu phố 5, một phần khu phố 7, một phần khu phố 8, khu phố Kim Liên, Khu phố 3, Khu phố Hồng Hạnh; một phần Khu phố Nội Ô - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:00 - 18:00

18-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật