Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Kinh Nhà Băng - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Hội Đồng Thơm - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cây Huệ - Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh 14 Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cả Sỹ - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Nhà Băng - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 11:00 - 14:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Ranh Phải- Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 11:00 - 14:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cả Sỹ - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 11:00 - 14:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Nhà Băng - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Kh7 Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ngàn Hai - Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cả Sỹ - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần KinhKH9 Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Ông Dèo - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Ô Môn - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND Xã Hòa Thuận, NMNĐ Thành Công 1, Kinh Xáng Cụt - xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Bà Chủ - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 13:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận, Hòa An, Hòa Hưng, Hòa Lợi và một phần Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-04-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần Kinh Bà Chủ - xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Giồng Riềng Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Kinh Đường Lác - Xã Ngọc Thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

31-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cai Chương - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

29-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Chà Rào thuộc một phần xã Thạnh Bình và một phần Khu Phố 6 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Bờ Đế - Xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Sông Cái Bé - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

27-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Ô Môn - xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Xã Trắc - Xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Chòm Tre - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 7 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

22-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/4 Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu dân cư Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh 77 - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ô Môn và một phần Kinh xẻo Mây - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 12:00

20-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu nội Ô Thị trấn, Trung ta6mm Y tế huyện Giồng Riềng, Khu phố 6 và một phần Khu phố 7 một phần khu phố 8 - Riêng một phần Khu nội Ô Thị trấn, một phần Khu phố 7, một phần Khu phố 8, Xã Thạnh Bình, Xã Thạnh Hòa, một phần Xã Bàn Thạch - Sáng và chiều mất điện 20 phút để thao tác chuyển nguồn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Kinh Hội Đồng Thơm - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Hội Đồng Thơm - Xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

17-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ Kinh Xẻo Mây, UBND Xã Ngọc Hòa đến Ngã Tư Ông Dèo - thuộc Xã Ngọc Hòa và Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

15-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Ngã Tư Ông Dèo - xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Kinh ngàn Hai Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

13-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Bàn Tân Định, một phần xã Minh Hòa, một phần xã Bàn Thạch, một phần Xã Minh Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

13-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Kinh Hội Đồng - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Chùa Mới Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Xáng Ô Mô, Kinh Lung Nia, Lộ 62, Ông Dèo - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Phố 7 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực kinh Giữa Ông Dèo - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Vĩnh Thanh - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Minh Tân - Xã Bàn Tân Định và Xã Minh Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Bà Cô - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Bộ Vị - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Đường Cày - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 10:00 - 14:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Hội Đồng - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Bầu Cổng - Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 15:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh Xẻo Dung - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 15:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Đường Cày - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 10:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Nông Trường - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Tân - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

06-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh 77 - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

06-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn GR, Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

05-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

05-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn GR, xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn GR Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

04-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

03-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

03-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

03-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Ngọc hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

02-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thị Trấn, xã Ngọc chúc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

02-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Ngọc Thuận, xã Ngọc Thành, xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

01-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

28-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Bàn Thạch Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

27-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Đoạn từ Kinh Nhà Băng dọc theo 2 bên sông đến hết Xã Hòa Lợi và một phần Kinh KH17 Xã Ngọc Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

26-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Sông Cũ thuộc Xã Ngọc Hòa và Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

24-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh Xẻo Gia Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh Xẻo Gia Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Tư Tưng - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Cây Huệ - Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Năm Tỷ và Kinh KH17 - Xã Ngọc Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc Sông Cái Bé 2 bên Sông thuộc Xã Hòa Thuận và Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Hội Đồng Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp An Khương, Minh Hưng, - Xã Minh Hòa, Kinh Ngã Bát, Kinh Cây Chôm, một phần Ấp Giồng Đá - Xã Bàn Thạch Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Xẻo Dầu - Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Thác Lác - Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Bộ Vị Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 17:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Tư Lụa - Xã Vĩnh Phú Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh xẻo Dung Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Tư Lụa - Xã Vĩnh Phú Điện lực Giồng Riềng 10:00 - 14:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh xẻo Dung Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ô Môn và một phần Kinh Xẻo Mây Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Tư Lụa - Xã Vĩnh Phú Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 10:30

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cái Đuốc Nhỏ - Xã Ngọc Chúc và Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 16:00

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cái Đuốc Nhỏ Xã Ngọc Chúc và Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Ngã Tư Ôn Dèo - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

20-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Củ Sáu - Xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Biện 10 Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

18-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Minh Tân thuốc Xã Minh Hòa và Xã Bàn Tân Định Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Chòm Tre Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 17:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH3 Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 14:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Thầy Cò - Xã Bàn Tân Định Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ Cầu Cái Đuốc đến Cầu Cái Đuốc Nhỏ (phía bên sông) - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 12:00 - 16:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Kinh Chùa - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Thầy Cò - Xã Bàn Tân Định Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ô Môn - Xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Thạnh Xuân - Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH8 Xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH9 - Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

13-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 12:00 - 15:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Cụt - Xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 12:00 - 15:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo Kè - Xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 14:00 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Xã Long Thạnh Điện lực Giồng Riềng 10:00 - 14:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Mù U - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 11:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc sông Cái Bé thuộc một phần Ngọc Chúc và Xã Vĩnh Thạnh, Kinh Tư Hiếm, Kinh Xẻo Sâu, Kinh Vĩnh Lộc - Xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 13:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hòa An và một phần Xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bưu Điện Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 14:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật