123 Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Giồng Riềng Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Kinh Rạch Củ - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Ô Môn - xã Hòa Thuận Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 15:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngọc Lợi - xã Ngọc Thành Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4 (Khu vực Chùa Cao Đài )- Thị trấn Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Balan, Kinh Mò Om, Kinh Chuối Nước - xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 12:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Ông Hai - xã Thạnh Bình và một phần Kinh Giao Dung - xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 17:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Hội Đồng - xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Giồng Riềng 10:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Chà Rào, ấp Thạnh Bình, Kinh Hội Đồng, Kinh xẻo Còng - xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Hội Đồng và một phần Kinh Ông Hai - xã Thạnh Bình Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thạnh Phước Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 12:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Hòa An; một phần Kinh đường Lác - xã Ngọc Thuận và Kinh Bầu Cổng - xã Hòa Hưng Điện lực Huyện Giồng Riềng 07:30 - 17:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Ngọc Chúc, xã Hòa Thuận, xã Ngọc Hòa, và một phần xã Hòa Hưng (đoạn từ Cầu Giáo Điễu về hướng Cầu Công Binh); đoạn từ Cầu Ngọc Chúc đến Khu vực UBND xã Ngọc Thành, Kinh Sầm Há, Kinh KH6 - xã Ngọc Thành Điện lực Huyện Giồng Riềng 07:30 - 16:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Ngọc Lợi - xã Ngọc Thành Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH9 - xã Hoà Hưng Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4 (Khu vực Chùa Cao Đài) - Thị trấn Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Sáu Thước- xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 15:00 - 17:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Sáu Thước- xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Đường Lầu - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 10:00 - 13:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Sáu Thước - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Bát - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 16:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã Bát - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 10:00 - 13:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Đá - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Gở Vàm - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Giồng Riềng 15:00 - 17:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Vịnh - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH6 xã Hòa Thuận Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Vịnh - xã Long Thạnh Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 11:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Đôi - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 15:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND xã Hòa An Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 17:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH5 Chớp Khỉ - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH5 Chớp Khỉ - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 10:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Tám Phó thuộc xã Hào hưng và xã Hòa Thuận Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/4 - xã Hòa An Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Đường cày - xã Thạnh Lộc Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Đá xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 17:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực UBND xã bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 13:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Giồng Đá - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 06:00 - 13:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Đập Đất - xã Ngọc Chúc Điện lực Huyện Giồng Riềng 06:00 - 13:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Ngã Bát - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 13:00 - 15:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Ngã Bát - xã Bàn Thạch Điện lực Huyện Giồng Riềng 10:00 - 13:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Sông cầu Ngang - xã Thạnh Hòa Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 10:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ba Lan và Kinh Mò Om, Kinh Chuối Nước - xã Thạnh Hưng Điện lực Huyện Giồng Riềng 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Tàm Phó thuộc xã Hòa Hưng và xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Bờ Trúc và một phần Kinh KH6 - xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 15:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Giồng Đá - xã Bàn Thạch Điện lực Giồng Riềng 13:00 - 17:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Sông Cầu Ngang - xã Thạnh Hòa Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 12:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Xáng Ô Môn, Kinh Lung Nia, Kinh Ông dèo, Lộ 62 - xã Hòa Thuận Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh 30/4 - xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật