Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Hội Đồng, Chà Rào, Thạnh Bình, Xẻo Còng - xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Vĩnh Phú Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH6 - thuộc xã Hòa Thuận và xã Vĩnh Phú Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

05-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 15:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Củ Sáu - xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Lý Kỳ và một phần Kinh Tám Phó - xã Hòa Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Trà Ke - xã Thạnh Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh xẻo Mây - xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Ông Hai - xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

07-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ông Tà - xã Bàn Thạch Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đoạn từ Trại Giam Giồng Riềng đền Cầu Cà Lỳ - xã Ngọc Chúc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Láng Sơn - xã Bàn Thạch Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 12:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Củ Sáu - xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

09-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Sông Cái Bé thuộc xã Ngọc Chúc và Kinh Xẻo Sâu, Kinh Tư Hiếm, Kinh Vĩnh Lộc - Thuộc xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

10-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Riềng - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Giồng Riềng Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
1 phần xã ngọc thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

03-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Cái Nhum - xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 15:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đoạn từ Quán Câu Cá đến trạm Y tế xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

01-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xẻo mây - xã Ngọc Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

29-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Thác Lác - xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh KH6 - thuộc một phần xã Ngọc Chúc, một phần xã Ngọc Thuận và một phần xã Ngọc Thành Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

28-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Thầy Dòng - xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xã Bè - xã Hòa Lợi Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Thới Quản, một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần Xã Hòa An Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 15:00

25-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 phần xã ngọc thuận Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

25-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Họa Đồ - xã Thạnh Hòa Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạnh Trung - xã Thạnh Hưng Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

24-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Kh6 - xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 4 - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

23-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Bình Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Củ Sáu - xã Thạnh Phước Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

22-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vĩnh Thanh - xã Vĩnh Thạnh Điện lực Giồng Riềng 07:30 - 17:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thạnh Lộc Điện lực Giồng Riềng 08:00 - 13:00

20-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nội ô Thị trấn, Khu phố 6, Bông Súng, một phần Khu phố 7 Điện lực Giồng Riềng 07:00 - 15:00

18-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
xã Ngọc Chúc, xã Ngọc Thành, xã Ngọc Thuận, xã Hòa Thuận, xã Ngọc Hòa , xã Hòa Thuận, xã Hòa an, xã Hòa Hưng, xã Hòa Lợi, xã Thạnh Phước, xã Thạnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Phú và một phần Khu phố 5, một phần khu phố 7, một phần khu phố 8, khu phố Kim Liên, Khu phố 3, Khu phố Hồng Hạnh; một phần Khu phố Nội Ô - Thị trấn Điện lực Giồng Riềng 07:00 - 18:00

18-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật