Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hà Tiên - Kiên Giang

Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Phú Lợi, Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Vĩnh Phú (Riêng các kênh HN3, HN4, HN5 xã Phú Lợi, khu vực Lò bom xã Tân Khánh Hòa, khu vực kênh Nông trường, Vĩnh Lợi xã Vĩnh Điều và các kênh T4, T5, K1, K2, K3, K15 xã Vĩnh Phú không mắt điện) - Huyện Giang Thành. Điện lực Hà Tiên 15:00 - 18:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Các đường Lâm Văn Quang, Phạm Văn Kỹ (từ đường Lam Sơn đến đường Nguyễn Phúc Chu), Hẻm 144, 148 đường Mạc Thiên Tích, Tỉnh lộ 28 (từ Tịnh xà Ngọc Hồ đến ngã ba Võ Văn Ý) - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 14:30

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hà Tiên - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Hà Tiên Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Mỹ Hòa TT Sóc Sơn, một phần ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên( khu vực BS kinh Rạch Giá-Hà Tiên) Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ Chùa Thanh Hòa Tự đến khu vực Ủy ban xã Thuận yên củ thuộc ấp Ngã tư xã Thuận yên - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực cột mốc 314 phường Mỹ Đức Điện lực Hà Tiên 07:30 - 10:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Phúc Chu (từ đường Rạch Ụ đến giáp phường Mỹ Đức) và khu vực Vườn đào phường Bình San - Thành phố Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 12:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các đường Lâm Tấn Phác, Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hiếu Túc, Trần Đình Quang, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Từ Hữu Dũng, Mạc Tử Thắng, Lương Thế Vinh, đường Lê Lai (từ đường Lâm Tấn Phác đến đường Mạc Tử Dung), đường Thoại Ngọc Hầu (từ đường Lâm Tấn Phác đến đường Mạc Tử Dung) Thành phố Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 12:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Rạch Ụ, đường Lầu Ba phường Đông Hồ - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực trạm xá Mỹ Đức phường Mỹ Đức - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

26-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Vườn đào phường Bình San - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Thạch động, Ủy ban phường Mỹ Đức - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực từ chợ mới đến cửa khẩu phường Mỹ Đức - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 17:00

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 4 phường Đông Hồ, một phần khu phố 4 phường Bình San - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 11:30

24-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 4 phường Tô Châu - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần khu vực núi nhọn xã Thuận yên - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 17:00

22-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3, khu phố 4 phường Tô Châu - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:00

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã đảo Tiên Hải - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu phố 2 phường Pháo đài, Một phần phường Pháo đài và xã đảo Tiên Hải - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 13:00

22-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu đô thị Hoàng Nam, phường Pháo đài - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

22-05-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lộ Phú Mỹ xã Phú Mỹ, Kênh Nông trường xã Phú Mỹ, Kênh Nông trường xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Kênh HN3, HN4, HN5 xã Phú Lợi và khu vực Vĩnh Lợi xã Vĩnh Điều - Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 15:00 - 17:00

19-05-2023

Cắt điện do khách hàng sử dụng lưới điện phân phối điện vi phạm quy định của pháp luật
Lộ Phú Mỹ xã Phú Mỹ, Kênh Nông trường xã Phú Mỹ, Kênh Nông trường xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, Vĩnh Điều, Kênh HN3, HN4, HN5 xã Phú Lợi và khu vực Vĩnh Lợi xã Vĩnh Điều - Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

19-05-2023

Khác-Xử lý cây xanh trong hành lang mất an toàn
Khu vực cầu Bà lý phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 16:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ cầu đền đỏ ấp Ngã tư xã Thuận yên đến Trường Trung học cơ sở phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 10:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc QL N1 từ đầm trích đến Vĩnh Gia và kinh T3 xã Vĩnh Phú - Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 16:00

18-05-2023

Khác
Từ nhà máy nước đá Tám Quang đến Chợ mới phường Mỹ Đức - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 15:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực trước cổng Trung đoàn 20 phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 10:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phhaafn Tái định cư Bình san và khu dân cư Mỹ Đức - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

16-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp Mỹ Bình xã Mỹ Lâm ( khu vực bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên đoạn từ bên đò kinh Ông Kiểm đến kho vật tư nông nghiệp Trần Mến). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

12-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Xóm Eo phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

05-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Từ nhà máy nước đá Tám Quang đến Chợ mới phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 15:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực cổng Trung đoàn 20 phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 10:00

04-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
SCADA Điện lực Hà Tiên 00:12 - 00:57

04-05-2023

SCADA
Một phần khu phố Mỹ Hòa TT Sóc Sơn( khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên) Điện lực Hòn Đất 08:00 - 16:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Mỹ Hòa TT Sóc Sơn, một phần ấp Vàm Răng xã Sơn Kiên( khu vực bên sông kinh Rạch Giá - Hà Tiên) Điện lực Hòn Đất 08:00 - 16:00

27-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã đảo Tiên Hải - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Dọc Tỉnh lộ 28 từ Ủy ban Mỹ Đức đến khu vực Mũi nai - TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:00 - 16:30

27-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KH Nuôi tôm Thanh Sang xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 09:00 - 10:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các kênh HT2, HN2 thuộc xã Tân Khánh Hòa, xã Phú Lợi - Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:30 - 16:30

19-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
KH Giang Ngọc Be xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 09:00

19-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH Bùi Thị Lớn xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 15:00 - 17:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH Nuôi tôm Phú Cường 2 xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 15:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH Nuôi tôm Công Bình xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 09:30 - 11:00

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KH Trần Thái phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 09:30

18-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu đô thị mới phường Pháo Đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 10:00

17-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ khu vực Cầu đèn đỏ xã Thuận Yên đến Trường Trung học cơ sở phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Từ cầu Hà Giang đến Ấp Cảng và kênh Núi đồng thuộc xã Thuận Yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 16:30

13-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố 2 phường Bình San và khu phố 1 phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xử lý rác phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 15:00

12-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Sơn ( khu vực bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

11-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ngã tư, xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 15:30

06-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực TT thương mại phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

05-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Vàm hàn phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dọc 02 bên Quốc Lộ 80 và kinh Rạch Giá – Hà Tiên từ Công Ty Nam Hà đến kinh Bình Giang 2 và các kinh 285; kinh 283; kinh H7; kinh Vàm Rầy; kinh Cỏ Cội; kinh Đòn Dông; kinh Tám Ngàn (gồm các khu vực một phần ấp Bình Thuận; ấp Thuận Hòa; ấp Vàm Rầy, ấp Thuận An; ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn; một phần ấp Bình Hòa; một phần ấp hợp Thành xã Bình Giang). Điện lực Hòn Đất 07:00 - 12:00

01-04-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu phố Sư Nam TT Hòn Đất ( khu vực bên sông kinh Rạch giá – Hà Tiên từ tổ 12 đến tổ 14). Điện lực Hòn Đất 07:30 - 11:00

30-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 1 Pháo đài, khu phố 2 phường Bình san, TP Hà Tiên, Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

28-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:00 - 18:00

24-03-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên và Xã Dương Hòa, Huyện Kiên Lương Điện lực Hà Tiên 07:00 - 18:00

24-03-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Xã Thuận Yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

23-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Sư Nam; một phần khu phố Đầu Doi TT Hòn Đất ( khu vực bên sông kinh Rạch Giá Hà Tiên & kinh H 9). Công Ty TNHH Nông Lâm Trường Hòn Đất, Kiên Giang, Công ty CP Nông Lâm Nghiệp Phan Minh Kiên Giang). Một phần ấp Thuận Tiến xã Bình Sơn khu vực kinh H9; kinh H7) Điện lực Hòn Đất 07:30 - 16:00

10-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Vàm Hàn, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

09-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch dứa, xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

09-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần ấp Thạch Động, xã Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh K1, xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:30 - 15:00

08-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu TT thương mại p. Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kênh HN3, xã Phú Lợi, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 10:00

08-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu Trung tâm thương mại phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

08-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

07-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nuôi tôm Đông Hòa, xã Phú Mỹ, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 14:00

07-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Kênh HT2, HN2 Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:30 - 11:00

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Chợ đêm phường Pháo đài, TP hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực kênh Nông trường Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 16:30

14-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Lò vôi, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 15:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Mương đào, Cừ Đứt, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 09:00 - 10:30

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường K92, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

17-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực núi dèn, phường Pháo đài, TP hà Tiên Điện lực Hà Tiên 13:30 - 16:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Bình san, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

12-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phú,Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 11:30 - 16:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Phú, một phần xã Vĩnh Điều, một phần xã Tân Khánh Hòa, Huyện Giang Thành. Điện lực Hà Tiên 09:00 - 11:30

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Ấp Ngã tư, xã Thuậ yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:30

09-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Phường Pháo đài, xã Tiên Hải, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:30

05-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 11:30 - 16:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 phần xã Tân Khánh Hòa, 1 phần Xã Vĩnh Điều, 1 phần Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành Điện lực Hà Tiên 09:00 - 11:30

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Ngã tư, xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 12:30

03-01-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần khu phố Đầu Doi; một phần khu phố Chòm Sao TT Hòn Đất (khu vực bên sông kinh Rạch Giá- Hà Tiên từ cầu vượt Tri Tôn đến cầu kinh 9 & khu vực lộ nhựa tỉnh lộ 969). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 11:00

29-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phường Tô Châu, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:00 - 17:30

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực Chàm Chổi Vĩnh Điều, Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

27-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực Rach Ụ, Lầu Ba phường Đông Hồ, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

26-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Vĩnh Lợi xã Vĩnh Điều, Tà Teng xã Phú Lợi, Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

26-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KH Tuy nel Thông Thuận Điện lực Hà Tiên 13:00 - 15:00

24-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
KH Cum Lếnh Điện lực Hà Tiên 09:00 - 11:00

24-12-2022

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Phường Tô Châu, TP hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:00 - 17:30

23-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Phường Đông Hồ, Phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 11:00

16-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Phường Tô Châu, Phường Đông Hồ, Phường Bình San, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:00 - 17:30

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực chợ đêm phường Pháo đài, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:00

10-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mẹt Lung xã Vĩnh Phú, H. Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 17:00

08-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Mới xã Vĩnh Phú, H. Giang Thành Điện lực Hà Tiên 13:00 - 17:00

07-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Ấp Mẹt lung xã Vĩnh Phú, H. Giang Thành Điện lực Hà Tiên 08:00 - 12:00

07-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần ấp Mỹ Bình xã Mỹ Lâm (khu vực bên sông kinh Rạch Giá – Hà Tiên, từ bến đò kinh Ông Kiểm đến kho phân bón Nam Thành). Điện lực Hòn Đất 08:00 - 15:00

07-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xoa ảo, xã Thuận yên, TP Hà Tiên Điện lực Hà Tiên 07:30 - 17:00

06-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật