Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

12-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch Cúp Điện Gò Quao Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Phước B - Huyện Gò quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

18-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước A Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc (Khu chợ VHHB), huyện Gò quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:10

16-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thạnh huyện Gồng Riềng và toàn xã Thới Quản, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

15-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

14-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

13-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định An, mộ phần Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam và Toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 11:00

12-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A huyện Gò Quao - Kiên Giang Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Định Hòa, huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã VHH Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 13:00

06-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã VHH Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

05-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

04-01-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao-Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

30-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao-Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

29-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao-Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

28-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao - Tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 07:00 - 16:30

28-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần Xã Định An, huyện Gò Quao-Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

26-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một Phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao 08:00 - 14:00

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một Phần xã Thới Quản Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

22-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao - Kiên Giang Điện lực Gò Quao 07:00 - 15:30

21-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

20-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã VHH Bắc Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã VHH Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Cả Trăm xã VHH Nam Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

15-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khu vực Chợ Cà Nhung xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

14-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Long Đời xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần ấp An Trung, An Phong xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

13-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định An, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

08-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Tuy, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Thắng, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Phước B, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần xã Định An Huyện Gò Quao - Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật