Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Vĩnh Phước B Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị trấn Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Quao - Kiên Giang

Lịch Cúp Điện Gò Quao Kiên Giang những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Vĩnh phước B, một phần xã Thủy liễu, toàn thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 07:30 - 13:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Chu Văn Hợi, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 13:50 - 15:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 12:00 - 13:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu. Điện lực Gò Quao 08:00 - 15:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 14:00 - 15:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Đặng Văn Liệt, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 14:00 - 15:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Dân Quân, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 12:00 - 13:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm cả Trăm, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã VHH Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa, toàn xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 11:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 14:00 - 15:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bưu Điện, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nhà máy Nước, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 13:30 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 11:30 - 13:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 09:30 - 11:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thới Quản, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng, tỉnh kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 14:00 - 15:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 12:00 - 13:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã VHH Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 14:00 - 15:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định An, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 12:00 - 13:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Bơm Kinh Lò Lu xã VHH Nam, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định An, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 12:00 - 13:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 10:30 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 10:00 - 11:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định An, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 09:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 16:30

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 11:30 - 15:30

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:30 - 11:00

14-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 11:00 - 15:30

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:30

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 15:30

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm KH CTN Thủy Liễu. Điện lực Gò Quao 13:30 - 15:30

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm KH trường THPT Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Khách hàng Ngô Trường Giang Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:00

06-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 13:30 - 15:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 13:30 - 15:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Phước A, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Định Hòa, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:30

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 13:30 - 15:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:30

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:30 - 14:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 13:00

24-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 13:30 - 15:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam - Huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Gò Quao - Huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 13:00 - 15:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Gò Quao - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Gò Quao - Huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 11:00 - 13:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An - Huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:30 - 10:30

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 11:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao, KG. Điện lực Gò Quao 08:00 - 12:00

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 13:00 - 14:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng. Điện lực Gò Quao 10:20 - 11:30

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:30 - 09:50

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

21-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 13:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định An, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 14:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao, KG. Điện lực Gò Quao 07:30 - 17:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

14-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao, KG. Điện lực Gò Quao 07:30 - 17:00

12-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thủy Liễu Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

11-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Tuy Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

10-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Quản Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Kênh Ba ấp Vĩnh Tân xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.,KG. Điện lực Gò Quao 11:00 - 14:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.,KG. Điện lực Gò Quao 10:00 - 14:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.,KG. Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Gò Quao, huyện Gò Quao.,KG. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

05-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Thạnh Điện lực Gò Quao 14:00 - 17:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Thạnh Điện lực Gò Quao 10:00 - 14:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Long Thạnh Điện lực Gò Quao 08:00 - 10:00

04-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thắng Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định Hòa Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Định An Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

01-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn thị trấn Gò Quao và một phần xã Vĩnh Phước B, xã Thới Quản, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

30-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

28-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Thắng, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

27-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao. Điện lực Gò Quao 08:00 - 17:00

26-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật