123 Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Hồng Lâm - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Hải - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

25-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Thị Minh Khai-Khu Phố 5 - thị trấn Liên Hương Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

29-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn 2, thôn La Bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nuôi tôm Châu Á, xã Phước Thể Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

30-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Tuy Phong Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần Thôn 2, thôn La bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Hải - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp. Xuân An 2-TT Chợ Lầu- huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố 8, 9, 13- thị trấn Liên Hương. Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

22-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Xã Sông Bình-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xóm 1, 2 thôn Thanh Lương xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 15:00 - 16:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hội Tâm-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 13:30 - 15:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hội Tâm-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 11:30

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Phan Rí Cửa-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn 2, thôn La bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Hải - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 15:00 - 16:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 13:30 - 15:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 10:00 - 12:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 11:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Lâm Lộc 1-xã Hòa Minh Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KDC Thơ Mơ Cây Sọp, xã Vĩnh Tân-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 10:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn Thanh Thịnh - Xã Hồng Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Xã Sông Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

12-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn 2, thôn La bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

11-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Thị Minh Khai-Khu Phố 5 - thị trấn Liên Hương Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Hải - Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn 2- xã Phong Phú Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nuôi tôm Châu Á, xã Phước Thể Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

08-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Song Thanh 2 và 3 - TT Phan Rí Cửa - Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 15:00 - 16:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Song Thanh 2 và 3 - TT Phan Rí Cửa - Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 13:30 - 15:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Song Thanh 1- TT Phan Rí Cửa - Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 11:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Song Thanh 1- TT Phan Rí Cửa - Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Rừng Đạo, Xã Phú Lạc - Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng - Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

27-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

26-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm biến áp khách hàng ALPHANAM E&C Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Thủy, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hà Thủy, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

21-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Phú Hòa, Thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hiệp Đức, xã Chí Công-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hà Thủy, xã Chí Công-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xóm 2, xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 10:00 - 11:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xóm 1, xã Bình Thạnh-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 14:00 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hà Thủy 2, xã Chí Công Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn Hồng Hải, xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 11:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Hòa- xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Hòa- xã Phan Hòa Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải-xã Vĩnh Hảo Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn Hồng Lâm Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 15:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Phố 1, thị trấn Liên Hương (khu vực Bệnh viện Tuy Phong). Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 15:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
tra5mAlphaNam Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lương Bắc , Bắc Sơn, TT Lương So8n-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Chính, thôn Hồng Hải -Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn 2, thôn La bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng-Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hồng Lâm - Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hòa Thuận, TT Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 10:45 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hiệp Phước, TT Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 11:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 10:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hồng Lâm - Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Xuân Hội - thị trấn Chợ Lầu Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 10:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện khu công nghiệp Sông Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Thanh Thịnh - Xã Hồng Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu nuôi Tôm Phước Thể-xã Phước Thể Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Bình Nghĩa -xã Bình Tân Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hồng Lâm -Xã Hòa Thắng Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hồng hải xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 05:30 - 06:30

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 2, thôn La Bá xã Phong Phú, xã Phan Dũng- Huyện Tuy Phong Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Cây Khế - xã Phú Lạc- Huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật