Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở La Gi - Bình Thuận

Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:00

02-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Nguyễn Công Trứ (từ ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ đến Cầu Đá Dựng) - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 13:00

06-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Công Trứ (từ ngã tư đường Nguyễn Trường Tộ đến Sân Vận Động) - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:00

06-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn Bình An 2 - Xã Tân Bình - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

07-04-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện La Gi Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến ngã tư Tân Thiện), đường Nguyễn Công Trứ, đường Phạm Hồng Thái, đường Hô Xuân Hương - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 07:00 - 14:00

25-03-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:00

19-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

16-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

16-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

15-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 14:00

12-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 14:00

12-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 14:00

12-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 13:00

07-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 10:00 - 14:00

05-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

04-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

03-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

03-03-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 10:00 - 14:00

26-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:00 - 14:00

26-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:00 - 14:00

26-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Toàn bộ khu vực phường Bình Tân - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

25-02-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Đường Nguyễn Trường Tộ (từ Trung đoàn 812 đến ngã tư Nguyễn Công Trứ) và khu phố 7 - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

25-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 09:30 - 14:30

19-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 14:30

19-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện) - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

18-02-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Toàn bộ khu vực xã Tân Bình - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

14-02-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

12-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

12-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

12-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

09-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

08-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

04-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

04-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

04-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

04-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

03-02-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật