Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở La Gi - Bình Thuận

Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Toàn bộ khu vực phường Bình Tân, khu Rừng Dầu - Xã Tân Bình - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

02-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Hiệp An, thôn Tam Tân - Xã Tân Tiến- Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 05:00 - 07:00

05-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện La Gi - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện La Gi Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Thôn Hiệp An, thôn Tam Tân - Xã Tân Tiến- Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Hiệp Trí - Xã Tân Hải - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 12:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực phường Bình Tân - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 17:00

27-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Lê Lợi, đường Trương Vĩnh Ký - Phường Phước Hội và toàn bộ khu vực phường Phước Lộc, thôn Hồ Tôm, thôn Phước Hải - Xã Tân Phước - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 17:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến ngã tư Tân Thiện) - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi và thôn Đá Mài xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 05:00 - 07:00

25-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 13:00

24-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 13:00

24-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 13:00

24-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Nguyễn Trường Tộ (từ ngã tư đường Nguyễn Huệ đến nga ba đường Thống Nhất), đường Thồng Nhất từ (chùa Pháp Bửu đến ngã tư đường Nguyễn Ngọc Kỳ và khu vục Công ty Cổ phần may Bình Thuận - Nhà Bè - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Huyệ, đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Bĩnh Khiêm - Phường Tân An và toàn bộ khu vực xã Tân Bình, thôn Hiệp An - Xã Tâ Tiến - Thị xã La Gi, Thôn Láng Gòn - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 05:00 - 07:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Huệ, đường Hoàng Diệu - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 05:00 - 07:00

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ khu vực xã Tân Hải và thôn Tam Tân xã Tân Tiến - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

18-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:00

17-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:00

17-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

16-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

16-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

16-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện và toàn bộ khu vực xã Tân Phước - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn Hiệp An - Xã Tân Tiến- Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

10-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

10-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 14:30

10-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

03-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

03-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

03-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

02-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

02-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

01-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

01-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:30

01-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng Tiến), đường Lý Thường Kiệt, đường Hồ Xuân Hương, đường Phạm Hồng Thái, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 14:00

29-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 08:30 - 14:00

27-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 08:30 - 14:00

27-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

26-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

26-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

26-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Toàn bộ khu vực xã Tân Bình - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

25-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

25-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

24-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

24-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

24-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

23-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

23-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Thôn Hiệp An, thôn Tam Tân - Xã Tân Tiến - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 16:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hiệp Tín - Xã Tân Tiến - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 13:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:30

20-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:30

20-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 08:00 - 15:30

20-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

19-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

19-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

18-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

18-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

18-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

17-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

17-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

16-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

16-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

16-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

14-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

14-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 13:00

14-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất (từ ngã tư Tân Thiện đến chùa Pháp Bửu) - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 08:30 - 14:30

13-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 08:30 - 14:30

13-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

12-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

12-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 10:30 - 12:30

12-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất - Phường Tân Thiện và toàn bộ khu vực phường Phước Lộc, phường Phước Hội - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

12-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

11-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

11-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

10-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

10-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

10-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

09-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

09-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

08-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

08-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

08-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

07-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:00 - 12:30

07-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 15:00

06-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 15:00

06-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 8 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 15:00

06-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

05-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 11:30 - 12:00

05-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Nguyễn Trường Tộ - Phường Tân Thiện - Thị xạ La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

03-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Phường Bình Tân - Thị xã La Gi. Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

02-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 7 Điện lực Hàm Tân 09:30 - 13:30

30-07-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
BOT Cảng Cá La Gi Điện lực Hàm Tân 09:30 - 13:30

30-07-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Đường Thống Nhất (từ nhà thờ Đồng Tiến đến ngã tư Tân Thiện), đường Ngô Quyền- Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện và toàn bộ khu vực xã Tân Phước - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

26-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 5 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:00

23-07-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cty TNHH năng lượng xanh La Gi 6 Điện lực Hàm Tân 09:00 - 13:00

23-07-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật