Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trục đường nguyễn Thông và Nguyễn Đình Chiểuđoạn từ Dốc Lầu Ông Hoàng đến khu phố 1 phường Hàm Tiến Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn Nam Hà xã Đông Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Ku kê, một phần thôn Dốc Lăng xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:00 - 11:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Sùng Nhơn, thôn 1,2,3,4,5,6,7,8,9, xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
khu vực xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạm NMĐ Mắt trời Phan Lâm 2, Cty TNHH Nam Việt Phan Lâm-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Hải- Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các thôn: An Phú, thôn 6 xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 6 xã Hàm Đức huyện hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 17:00

07-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đại Thiện 2 xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 6 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 13:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường nguyễn Thông khu vực Nhà Thờ Phú hài thuộc một phần phường Phú hài Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần 1,3, 6, 7, 8 , 9, 10 xã Nam Chính- huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 14:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 7 xã Nam Chính, KP 7,8,10 TT Đức Tài, một phần thôn 1, 2, 3 xã Đức Hạnh - huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực thôn Ba Bàu xã Hàm Thạnh Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực thôn Phú Phong thuộc một phần xã Hàm Mỹ Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đại Thiện 1 xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:00

08-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng và một phần thôn Phú Thịnh thi trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:30

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm biến áp Dân cư Thương Mại Bắc Phan Thiết 8 thuộc một phần đường Tôn Đức Thắng phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 08:30 - 11:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực thôn Tiến Hưng xã Tiến Lợi Điện lực Phan Thiết 07:00 - 12:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
khu vực xã Hàm Cần huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 TT Đức Tài, xã Đức Tín, một phần thôn 4 xã Đức Hạnh- huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1, 2, 3, 4, 5, 7,8, 10 xã Nam Chính - huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 16:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Trần Hưng Đạo khu vực UBND thành phố Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 17:00

09-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Đặng văn Lãnh, Phạm thị Ngư khu vực xã Phong Nẫm Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực thôn Đằng Thành thuộc một phần xã Phong Nẫm Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Mê Pu huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà, thôn 1A,1B xã Trà Tân, một phần thôn Đông Tân, thôn 2A, 2B xã Đông Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 6 xã Hàm Đức huyện hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Các thôn La Dày, Đa Kim, Buôn Cùi xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

10-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực thôn 1 xã Hàm Cần huyện hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

11-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn Hồ Lân - Xã Tân Thắng - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 14:00

11-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Liêm Bình xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lâm Thuận xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Cô Kiều - Xã Tân Thắng và toàn bộ khu vực xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 16:00

11-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT.Chợ Lầu- Huyện Bắc Bình. Điện lực Tuy Phong 08:00 - 10:30

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Phan Hiệp-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 10:45 - 12:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Sùng Nhơn, thôn 1,2,3,4,5,6,7,8,9, xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

12-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Lâm Giang xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Tiến, xã Phan Hiệp. Điện lực Tuy Phong 08:00 - 11:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Quốc lộ 55 (từ cầu Láng Gòn - Xã Tân Xuân đến Dốc 12- Xã Tân Hà) - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Liêm Thuận xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Tam Tân, thôn Hiệp Tín, thôn - Xã Tân Tiến và toàn bộ khu vực xã Tân Hải - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 16:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 7 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 1 thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 5- TT Liên Hương Điện lực Tuy Phong 08:00 - 11:30

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố 2 - Thị trấn Tân Minh và Toàn bộ khu vực xã Tân Đức - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 14:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Phú Thái xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 13:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc Đồi Dương xã Bình Thạnh Điện lực Tuy Phong 07:30 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP 1, 2, 3, 4, 9 TT Đức Tài - huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

13-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 8 xã Đức Tín huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 10:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Xuân Điền xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Hải - xã Long Hải - huyện Phú Quý Điện lực Phú Quý 08:00 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Đông Thanh - Xã Tân Hà và khu phố 2 - Thị trấn Tân Nghĩa - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 12:00

13-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu Phố Lương Tây- thị trấn Lương Sơn Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hòa Minh, Dọc QL 1A- thuộc xã Phong Phú và Phú Lạc Điện lực Tuy Phong 07:30 - 16:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hồ Lân - Xã Tân Thắng - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 14:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Liêm Hòa xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Hòa xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Cô Kiều - Xã Tân Thắng, thôn 1, thôn 3 - Xã Sơn Mỹ - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Nhang xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Bình Thắng- xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 13:30 - 17:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại trạm trạm Long Sơn 3C thuộc một phần khu phố Long Sơn phường Mũi Né - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 09:00 - 14:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 3, khu phố Nà Bồi thị trấn Ma Lâm, và một phần thôn 4 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Ung Chiếm, một phần thôn Thắng Hòa xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 13:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: Phú Cường, Phú Trường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 13:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Phú, một phần xã Hàm Trí, một phần xã Đa Mi và các xã Đông Giang, Đông Tiến, La Dạ huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

06-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Đại Lộc xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng- xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 11:30

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Phan Thanh, Hồng Thái-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 11:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Phố Minh Tân 1+2- Thị trấn Phan Rí Cửa-Huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực Chợ mũi Né thuộc một phần phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết 08:00 - 15:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn 10 xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 16:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn 11 xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 16:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Đức Bình huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 13:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn 3 xã La Ngâu huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 14:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
khu vực thôn Bàu Tàn thuộc một phần xã Thiện Nghiệp Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực Suối Thị thuộc một phần xã Hàm Thạnh - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

06-12-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật