Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Vũ Hòa huyện Đức Linh, một phần xã Gia An, TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 06:00 - 10:00

02-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 4 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

02-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

05-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 6 xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

05-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Phú Điền xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

06-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 12:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Minh Tân 1, 2 - Thị trấn Phan Rí Cửa-Huyện Tuy Phong Điện lực Tuy Phong 08:00 - 13:00

07-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Phú Cường thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Nà Bồi thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Nam Chính, huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 11:00 - 17:00

07-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 9 TT Đức Tài, huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 12:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 4 xã Đức Hạnh, huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 11:00 - 17:00

08-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố 8, 10 TT Đức Tài, huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc Đồi Dương xã Bình Thạnh-Huyện Tuy phong Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một thôn 1 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Phú An và Phú Xuân, Phú Mỹ thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

09-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn 5 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

01-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Hòa, xã Sông Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 10:30

31-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:30 - 16:00

31-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố 1, 2- TT Đức Tài huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

31-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu dân cư xã Hòa Minh Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 và mọt phần thôn 4 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Thuận Hòa và một phần xã Hàm Trí và Thôn Phú Điền, thôn Lâm Thuận xã Hàm Phú huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:30 - 16:00

30-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khu phố Lương Tây, một phần khu phố Bắc Sơn- Thị trấn Lương Sơn, xã Sông Lũy, Bình Tân, Phan Tiến Điện lực Tuy Phong 07:00 - 09:45

30-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xả Nam Chính TT Đức Tài, Đức Hạnh, Tân Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

30-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Thôn Vĩnh Tiến- Xã Vĩnh Tân; thôn Vĩnh Hải- xã Vĩnh Hảo Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Tân Hòa, xã Sông Bình. Điện lực Tuy Phong 08:00 - 10:30

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 3 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Liêm Bình xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:30 - 16:00

29-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xả Nam Chính TT Đức Tài, Đức Hạnh, Tân Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

29-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 06:00 - 09:00

29-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Liêm An xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:30 - 16:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Ngã tư đường hải Thượng Lãn Ông và Trần Phú thuộc một phần phường Phú Trinh Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

28-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Tín huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

28-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Huệ - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Phan Văn Trị, Đinh Liệt, Đinh Lễ, Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Xuân An - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

27-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Hàm Thắng, một phần xã Hàm Chính, một phần xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:00 - 09:00

27-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Liêm Thái xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Suối Đá xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Liêm Bình xã hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đakai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

26-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 07:00 - 09:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hàm Thắng - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

26-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực dọc Đồi Dương xã Bình Thạnh Điện lực Tuy Phong 10:30 - 12:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1 xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:30

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hội An và một phần thôn Mỹ Khê thuộc xã Tam Thanh huyện Phú Quý Điện lực Phú Quý 07:30 - 15:00

25-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2 xã Hàm Liêm, một phần thôn Ninh Thuận xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 05:00 - 09:00

25-05-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 10:30 - 12:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hồng Phong - Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 10:30 - 12:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các thôn: La Dày, Đa Kim Xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Nuôi Tôm Châu Á - Xã Phước Thể Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 10:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trường THPT Đức Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Ung Chiếm xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:00

24-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Thôn Xuân Điền xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuân Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

24-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Tín, Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

24-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
xã Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

24-05-2023

Khác-- Thực hiện CBM cấp 2_năm 2023. - Lắp đà composite 0,8m và nắp chụp LA, MBA
Khu Vực Sân Xe Chùa Vĩnh Tân, trạm NM DMT Vĩnh Tân Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Thôn 2 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 12:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Thôn Gò Đồn - Xã Tân Thắng - Huyện Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 6, một phần thôn Trũng Liêm xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 09:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
Thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:00

23-05-2023

Bảo trì và sửa chữa lưới điện
TT Thuận Nam, một phần xã Hàm Minh, Thuận Quý - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

23-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc DS đầu tuyến
TT Thuận Nam, một phần xã Hàm Minh, Hàm Cường - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

23-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc DS đầu tuyến
xã Mương Mán - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 06:00 - 09:00

23-05-2023

Khác-SCTX: Trồng trụ xen đỡ lưới, cố định dây, sang lưới hạ thế, thu hồi trụ hạ thế.
thôn An Trung ,xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 12:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Trường THPT Hàm Tân Điện lực Hàm Tân 08:00 - 11:30

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nguyễn Văn Bảy và Ngô Văn Năm thôn 5 xã Hàm Đức huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

22-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Kim Ngọc xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

22-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Thuận Nam - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

22-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc DS đầu tuyến
Khách hàng nhánh CTY CP Phương Nam thôn 2 Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 05:00 - 06:00

22-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận , Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 20:00 - 22:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 20:00 - 22:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 19:00 - 20:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Hạnh, Đức Tín huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:00 - 18:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Đắc Lộc 2 Điện lực Đức Linh 09:00 - 16:00

21-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Hạnh, Đức Tín, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 16:30

21-05-2023

Khác
Một phần thôn 1, 2, 3, 4 xã Đức Hạnh, thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 05:00 - 09:00

21-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Một phần thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

20-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
phường Bình Hưng, Hưng Long - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 07:00 - 16:00

20-05-2023

Khác-Di dời trụ trung thế mở rộng đường theo yêu cầu UBND thành phố
Một phần xã Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Thắng, thị trấn phú long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 16:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-- Xử lý tiếp xúc LBS 472.1, DS472.1-1
Khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm và một phần xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 16:00 - 17:00

19-05-2023

Khác-- Xử lý tiếp xúc LA, FCO TBA Y tế Hàm Thuận Bắc
Xã Gia An , TT Lạc Tánh, xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 474.A2, 474.A3, 474.A4 phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Một phần Xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 473.3 phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Một phần thôn Đại Thiện xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

19-05-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu phố Xuân An 2 TT chợ Lầu huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 10:30

19-05-2023

Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Một phần xã Hòa Minh, xã Phan Rí Thành, Bình Hiếu, Phan Thanh, TT.Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác
Một phần xã Hoà Minh, thị trấn Phan Rí Cửa Điện lực Tuy Phong 08:00 - 17:00

19-05-2023

Khác
Đường Thông Nhất (từ cầu Suối Đó đến nhà thờ Đồng tiến), đường Ngô Quyền, đường Lý Thường Kiệt, đường Hồ Xuân Hương, đường Nguyễn Văn Trỗi - Phường Tân An - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 07:00 - 17:00

19-05-2023

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
Một phần xã Hàm Kiệm - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác
Xã Hòa Minh, Chí Công Điện lực Tuy Phong 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác
Thị trấn Lương Sơn, Xã Sông Bình Điện lực Tuy Phong 06:00 - 09:00

19-05-2023

Khác
Khu phố Lâm Giáo thị trấn Ma Lâm và một phần xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 03:00 - 09:00

19-05-2023

Khác-- Xử lý tiếp xúc REC 477.2 ML, LTD 477.2-7 ML - Xử lý tiếp xúc REC 479.2 ML, LTD 479.2-7 ML
Một phần xã Hàm Chính, Hàm Liêm, Hàm Thắng , Thị Trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 03:00 - 09:00

19-05-2023

Khác-- Xử lý tiếp xúc REC 472.1D, DS 472.1D-7 - Xử lý tiếp xúc REC 479.1, DS 479.1-
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 03:00 - 05:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 474.2, không đảm bảo vận hành
TT Võ Xu, Xã Sùng Nhơn, Mê Pu - Huyện Đức Linh Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 03:00 - 05:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 471.2, 471.3, thiết bị đóng cắt đầu nhánh 471ĐL.1A, 471ĐL.2B phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Thôn Hiệp Thành Xã Tân Hải - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 01:00 - 06:00

19-05-2023

Khác
Đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện và toàn bộ khu vực xã Tân Phước - Thị xã La Gi Điện lực Hàm Tân 01:00 - 07:00

19-05-2023

Khác
Thị trấn Lương Sơn, Phan Thanh, Hồng Thái Điện lực Tuy Phong 20:00 - 23:59

18-05-2023

Khác
Xã Phan Rí Thành, Phan Hiệp, Hải Ninh, Bình An, Phan Điền, thị trấn Chợ Lầu Điện lực Tuy Phong 15:30 - 19:30

18-05-2023

Khác
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

18-05-2023

Khác
Một phần Xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

18-05-2023

Khác
Thôn Ku Kê và một phần thôn 2 xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 09:00

18-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn 5 xã Hàm Đức Hòa huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

18-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật