Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Mương Mán, Hàm Thạnh Hàm Thuạn Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

02-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 12:00

06-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Hàm Thuận Nam Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
một phần xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

21-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
một phần xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

20-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Một phần thôn Kê Gà thuộc xã Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 15:00

17-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực cây xăng Minh Toản đi vào Hóc Lá thuộc xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 12:00

16-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Văn Kê, Cây Găng thuộc xã Tân Thành, thôn Thanh Phong, Hiệp Trí, Hiệp Phước, Hiệp Nhơn, Hiệp Hòa thuộc xã Tân Thuận - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 17:00

15-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Phía bên trai trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ Km 30 đến Km 32 thuộc xã Tân Lập - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 09:00

10-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 15:00 - 17:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tiểu Đoàn 482 thuộc xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 12:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên trai trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ trạm thu phí Sông Phan đến Km 25 thuộc xã Hàm Minh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 12:00

09-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xxa Hàm Kiệm - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 17:00

08-03-2023

Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.
Phía bên phải trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ Km 15 đến trạm thu phí Sông Phan thuộc xã Hàm Cường - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Ba Bàu xã Hàm Thạnh, thôn 3 xã Hàm Cần, xã Mỹ Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

22-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Suối Thị thuộc xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

17-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên phải trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ Km 29 đến Km 32 thuộc xã Tân Lập - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

16-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường QL1A đoạn từ trạm thu phí Sông Phan thuộc xã Hàm Cường đến Km 24 - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Km 23 đi Thuận Quý đoạn từ trường tiểu học Hàm Minh 1 đến rừng Sến thuộc xã Hàm Minh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên trái trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ Km 14 đến trạm thu phí Sông Phan thuộc xã Hàm Cường - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực đập Ba Bàu, Hồ Sông Mống thuộc xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 10:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Văn Kê – xã Tân Thành - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 09:30 - 11:30

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên trái trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ Km 24 đến Km 29 thuộc thị trấn Thuận Nam - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 09:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực thôn Phú Phong thuộc xã Hàm Mỹ - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

10-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Khu vực xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực Suối Thị thuộc xã Hàm Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 09:00 - 10:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên trái trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ KCN Hàm Kiệm 1 đến km 14 thuộc xã Hàm Kiệm - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực xã Mỹ Thạnh - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

09-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Phía bên phải trục đường QL1A hướng Phan Thiết đi TP Hồ Chí Minh đoạn từ KCN Hàm Kiệm 1 đến km 14 thuộc xã Hàm Kiệm - huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 13:00

08-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xxa Thuận Quí - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:00 - 12:00

08-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật