Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần các thôn: 1, 2, Thuận Thành, Thuận Điền xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Dân Hòa xã Thuận Hòa huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:00 - 12:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Dân Hòa xã Thuận Hòa huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

26-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khu phố phú Xuân thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Dân Hòa xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

21-02-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật