Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần thôn Bình An và thôn Ninh Thuận Xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình An Xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 11:00 - 15:00

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thuận Điền và một phần thôn 3 xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 13:00 - 17:00

02-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

03-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần các khu phố: Khu phố 3, khu phố Nà Bồi thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:00 - 15:00

03-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồng Sơn, Một phần xã Hồng Liêm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

06-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Thắng, Một phần xã Hàm Liêm và một phần xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 06:00 - 06:30

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Suối Đá xã Hồng Sơn huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 12:00

09-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Hàm Thuận Bắc Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Khu phố Lâm Hòa thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:00 - 11:00

01-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một khu phố Lâm Hòa trấn Ma Lâm và Thuận Hòa,xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:00 - 17:00

01-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Ma Lâm huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 10:00

01-10-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHÁCH HÀNG LƯƠNG VĂN HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CS THU MUA THANH LONG THANH THANH Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH: HOA BÁ VƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH kinh doanh ô tô Gia Hòa Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH VLXD QUỐC KIÊN Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH: HIỆP HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG CAO THỊ HUẾ Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG ĐINH THỊ DUNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN TRUNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NLC - BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGỌC NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CCG-BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B - Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY QUANG ĐIỆN HƯNG PHÚ Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH TM & DV HIỀN HƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH ĐOÀN QUANG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN HÒA 1 Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG SẠCH THUẬN BẮC Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG XANH HUY HOÀNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khách hàng Trần Thị Khánh Phước Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH VINH KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT VIỆT XANH MINH ĐỨC Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA TUẤN HÙNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một phần xã Hàm Liêm và một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 12:00 - 15:00

30-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Hộ Kinh Doanh: Như Ý Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khách hàng Dương Thị Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH HIỀN HƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH SXTM DỊCH VỤ XNK COVINEST Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO ĐỊNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLD ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM HOÀNG BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH NATURAL ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HÀM LIÊM Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CTY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MIỀN TRUNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Phương Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ THANH THỦY Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu C - Công Ty CP Đầu Tư Ocean Tower Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu A - Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Năng lượng Green Vina 1 Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Điện mặt trời Green Vina 2 Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG QUÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 11:00

30-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Công Ty TNHH Năng Lượng Xanh BGC Việt Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẤP SỐ 1 HÀ TỈNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CCG-BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu B - Công Ty CP Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Sài Gòn Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Thanh Vân Khu C - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH THUẬN MINH Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NĂNG LƯỢNG XANH HUY HOÀNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Các xã: Đông Giang, La Dạ, Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 16:00

29-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Thông, Phường Phú Hài - TP Phan Thiết và một phần Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc. Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

29-09-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần thôn Ninh Thuận Xã Hàm Chính huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 15:00 - 17:00

28-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHÁCH HÀNG LƯƠNG VĂN HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ Kinh Doanh: Chín Phong Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Minh Khôi Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ Kinh Doanh: Văn Đài Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ Kinh Doanh: Như Ý Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CS THU MUA THANH LONG THANH THANH Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Hộ kinh doanh: Ngọc Quý Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khách hàng Dương Thị Hoa Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH SXTM DỊCH VỤ XNK COVINEST Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH NATURAL ENERGY Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN HIẾN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Điện Năng Lượng Mặt Trời Mái Nhà Trang Trại Dưa Lê Khu B - Công Ty CP Đầu Tư Phương Nam Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO THÀNH VINH KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO ÁNH DƯƠNG KHÁNH HÒA Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT VIỆT XANH MINH ĐỨC Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA TUẤN HÙNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SUN BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một phần xã Đa Mi huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 17:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Hiệp huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 08:00 - 14:00

28-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khu phố Phú cường, Phú Thịnh thị trấn Phú Long huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Hàm Thuận Bắc 14:00 - 16:00

27-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
HỘ KINH DOANH: HOA BÁ VƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH CHÂU HẢI THỊNH Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY TNHH VLXD QUỐC KIÊN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HỘ KINH DOANH HIỀN HƯƠNG Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ACE BÌNH THUẬN Điện lực Hàm Thuận Bắc 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật