123 Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KP 7, 8 TT Đức Tài huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 14:00

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP Lạc Hưng 1 - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

15-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP Lạc Hóa 1 - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 10:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 10:00 - 12:30

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 15:00

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 2 - xã Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:15

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:30 - 11:15

17-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 3, 4 xã Sùng Nhơn, Thôn 1 đến thôn 9 xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:00 - 16:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 1, 2 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:00 - 08:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Thôn 2 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

18-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 1, 2 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 15:00 - 16:00

18-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Thôn 1 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Xã Sông Bình-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

19-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kp. Xuân An 2-TT Chợ Lầu- huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:30

23-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bắc Bình - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Bắc Bình Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần thôn 1 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 09:30 - 10:30

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 09:00

10-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn 2, toàn bộ thôn 1 xã Sùng Nhơn huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 15:30 - 16:00

09-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần thôn 7 xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:30 - 11:00

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 2 xã Đa Kai, huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:30 - 09:30

09-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 3, 4 xã Sùng Nhơn, Thôn 1 đến thôn 9 xã Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:00 - 16:00

09-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 2, toàn bộ thôn 1 xã Sùng Nhơn huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:00 - 07:30

09-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
thôn Hồng Thắng - Xã Hòa Thắng - Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

05-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 2B xã Đông Hà huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:00

03-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 3 xã Trà Tân huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

02-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Bắc Ruộng - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:30 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Bắc Ruộng - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP 3 TT Võ Xu, thôn 4 xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:45 - 15:45

23-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 1, 2 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Minh-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 2, 5 - xã Đồng Kho; Toàn xã La Ngâu - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 07:30 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4 và một phần Thôn 5, 6, 7 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7 Xã Mê Pu huyện Đức Linh, Thôn 5 Xã Đức Phú huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 11:00 - 12:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 4 Xã Mê Pu huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện TBA khách hàng: KCN Đông Hà, Công ty CP Đầu tư xây dựng HT, Công ty TNHH Vina Sapphire, Công ty TNHH INTERMAC Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:00

16-06-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện KP Tân Thành - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 15:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận, Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 15:20 - 15:35

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần KP Lạc Hưng 1 - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận, Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 05:30 - 05:45

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 2, 3, 4 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 09:00 - 11:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 09:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện trạm Bơm Vũ Hòa, Trần Xuân Diệu, Phan Quốc Hùng Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
xã Bình An-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 12:30

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu phố Lương Bắc , Bắc Sơn, TT Lương So8n-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Hồng Chính, thôn Hồng Hải -Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Thắng, xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:30

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP 10 TT Đức Tài, thôn 3 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:00 - 11:30

22-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện Thôn Đồng Me, Quảng Thuận - xã Đức Thuận; một phần KP Lạc Thuận - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hồng Lâm - Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện KP 8, 10 TT Đức Tài huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 09:30

22-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh , xã Tân Hà , Trà Tân - huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 11:10 - 11:25

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khu phố Hòa Thuận, TT Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 10:45 - 12:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 10:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu phố Hiệp Phước, TT Chợ Lầu-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7, 8 xã Nam Chính, KP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 TT Đức Tài, xã Đức Tín, thôn 4 xã Đức Hạnh huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 11:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện khu phố 1 TT Đức Tài huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 15:00

21-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Đức Hạnh , xã Tân Hà , Trà Tân - huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 05:30 - 05:45

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 2 Nam Chính, KP 3 Võ Xu, một phần thôn 6 xã Vũ Hòa Điện lực Huyện Bắc Bình 16:10 - 16:25

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu phố 3, 5, 7 TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 13:30 - 16:00

20-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần khu phố 3 TT Võ Xu, xã Vũ Hòa huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 13:30 - 16:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Bình Minh xã Phan Hòa-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 11:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mê Pu - huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:30 - 10:45

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn Bình Thủy, xã Phan Rí Thành-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 09:30 - 10:45

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện trạm Bơm Đức Phú Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 09:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hồng Lâm - Xã Hòa Thắng-Huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 08:00 - 16:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Mê Pu - huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 07:45

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu phố 2, 4 TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đai Kai huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 10:30

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần khu phố 4, 5, 6, 7, 8, 9 TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 11:30

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thôn 2 Nam Chính, KP 3 Võ Xu, một phần thôn 6 xã Vũ Hòa Điện lực Huyện Bắc Bình 05:30 - 05:45

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Thôn 2, 3 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 6 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:15 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn Hồng hải xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình Điện lực Huyện Tuy Phong 05:30 - 06:30

14-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần Thôn 8 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật