Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Tánh Linh Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần Thôn 2 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 12:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận , Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 20:00 - 22:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 19:00 - 20:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:00 - 18:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Xã Gia An , TT Lạc Tánh, xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 474.A2, 474.A3, 474.A4 phát nhiệt không đảm bảo vận hành
TT Võ Xu, Xã Sùng Nhơn, Mê Pu - Huyện Đức Linh Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 03:00 - 05:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 471.2, 471.3, thiết bị đóng cắt đầu nhánh 471ĐL.1A, 471ĐL.2B phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

18-05-2023

Khác
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 10:15 - 12:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 10:15 - 12:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 11:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:30 - 18:00

24-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Gia An, TT lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 16:00 - 17:30

24-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 06:00 - 06:30

24-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:30 - 18:00

23-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng, Huy Khiêm huyện Tánh Linh. Điện lực Đức Linh 16:00 - 17:30

23-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Bình, Đồng KHo, La Ngâu, một phần xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 16:00 - 17:30

23-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 06:00 - 06:30

23-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Một phần Thôn 2, 5 xã Đồng Kho; Xã La Ngâu huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 16:00

13-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:30 - 18:00

10-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Gia An, TT lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 16:00 - 18:00

10-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 06:00 - 06:30

10-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:30 - 18:00

09-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng, Huy Khiêm huyện Tánh Linh. Điện lực Đức Linh 16:00 - 18:00

09-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Bình, Đồng KHo, La Ngâu, một phần xã Huy Khiêm huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 16:00 - 18:00

09-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Mất điện 02 huyện Đức Linh, Tánh Linh Điện lực Đức Linh 06:00 - 06:30

09-04-2023

Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Xã Vũ Hòa huyện Đức Linh; xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:00 - 16:00

04-04-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Gia An, TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

20-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần xã Gia An, TT Lạc Tánh huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 17:00

14-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng; Một phần xã Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 14:00

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Mất điện xã Mê Pu huyện Đức Linh, một phần xã Đức Phú huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 11:30

22-02-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật