Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện một phần Thôn 2, 5 - xã Đồng Kho; Toàn xã La Ngâu - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 16:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 1, 2 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:30

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Bắc Ruộng - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần thôn 1 - xã Bắc Ruộng - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:30 - 12:30

25-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Tánh Linh Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Mất điện Thôn 1, 2, 3, 4 và một phần Thôn 5, 6, 7 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:30

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Thôn 7 Xã Mê Pu huyện Đức Linh, Thôn 5 Xã Đức Phú huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 11:00 - 12:00

17-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:30

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện KP Tân Thành - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 15:30

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận, Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 15:20 - 15:35

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện một phần KP Lạc Hưng 1 - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận, Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 05:30 - 05:45

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Thôn 2, 3, 4 xã Suối Kiết huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 09:00 - 11:30

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Đức Phú, Nghị Đức, Măng Tố, Bắc Ruộng huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 07:30 - 09:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Mất điện Thôn Đồng Me, Quảng Thuận - xã Đức Thuận; một phần KP Lạc Thuận - TT Lạc Tánh - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 17:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 2, 3 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 17:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 6 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 11:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn Phú Thuận - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 16:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 10:15 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 8 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Huyện Bắc Bình 08:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 8 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần KP Lạc Thuận - TT Lạc Tánh; Mất điện Thôn Bàu Chim, một phần Thôn Hòa Thuận - xã Đức Thuận - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 16:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 7, 8 - xã Gia An - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật