Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Thôn Xuân Phú, Xẫ Phong Nẫm - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần đường Phan Trọng Tuệ, Xã Phong Nẫm - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 16:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Lê Lợi, Phường Bình Hưng, Hưng Long - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:00 - 17:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:30 - 06:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần đường Đặng Văn Lãnh, KP1, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Lê Quang Đạo, KP3, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Cù Chính Lan, KP4, Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Lê Quang Đạo, KP3, Phường Phú Tài - TP Han Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Hiệp Hòa, Xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 13:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Phường Mũi Né - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thôn Tiến Hưng, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần Thôn Xuân Tài, Xã Phong Nẫm - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 16:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Phường Bình Hưng - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:00 - 17:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KP7, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trưng Nhị, Phường Đức Nghĩa - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Đức Nghĩa - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Bệnh viện Tâm Phúc - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng nhánh Trần Thanh Tùng, Xã Hàm Minh - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

04-10-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
khu vực xã Mương Mán huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực xã Hàm Mỹ huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

04-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu Tập Thể Địa Chất, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Trần Lê, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 13:00 - 16:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
khu vực xã Mương Mán Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

05-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

06-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Trục đường Tôn Đức Thắng khu vực phường Xuân An - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:00 - 12:30

07-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 08:00 - 14:00

08-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Lịch cúp điện Phan Thiết - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Phan Thiết Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Trục đường Chế Lan Viên, Huỳnh Thúc Kháng thuộc một phần khu phố 3, khu phố 4 phường Mũi Né. Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phàn Xã Thuận Quý - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 08:00 - 14:30

01-10-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 13:30

30-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực thôn Dân Thuận xã Mương Mán huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

30-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:30 - 12:30

29-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Trục đường Xuân Thuỷ thuộc một phần khu phố Long Sơn phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

29-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Hồ Xuân Hương, Xuân Diệu, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Minh Châu, Tô Hiệu thuộc khu phố 14 phường Mũi Né Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

29-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Thông, Phường Phú Hài - TP Phan Thiết và một phần Xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc. Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

29-09-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:30 - 12:30

28-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực thôn Đại Thành và một phần xã Mương Mán - Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

28-09-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Hùng Vương, Trương Hán Siêu, Lê Đại Hành, Tôn Đức Thắng, Phạm Hùng, Võ Văn Kiệt khu vực Công viên Võ Văn Kiệt thuộc một phần phường Phú Thuỷ Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:30 - 12:30

27-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Trục đường Quốc lộ 1A đoạn từ km 14 đến trạm thu phí Sông Phan km 20 phía bên phải hướng Phan Thiết đi Hàm Thuận Nam thuộc khu vực xã Hàm Kiệm, Hàm Cường Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

27-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu vực xã Hàm Cần, thôn 3 xã Mỹ Thạnh thôn Ba Bàu, xã Hàm Thạnh huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

27-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:30 - 12:30

26-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một phần Xã Hàm Kiệm, Hàm Thạnh - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Cao Thắng, Võ Thị Sáu, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành thuộc một phần phường Bình Hưng, Hưng Long Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

26-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 10:30 - 12:30

25-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:30 - 13:00

24-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Trục đường Quốc lộ 1A đoạn từ cổng Khu công nghiệp Hàm Kiệm thuộc km 11 đến trạm thu phí Sông Phan km 20 phía bên trái hướng Phan Thiết đi Hàm Thuận Nam thuộc khu vực xã Hàm Kiệm, Hàm Cường Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

24-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Ngư Ông, Trương Văn Ly, Hàn Thuyên khu vực phường Đức Thắng, Đức Nghĩa, Đức Long Điện lực Phan Thiết 06:00 - 18:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Hội - TP Phan Thiết, Một phần QL 28 xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Phan Thiết 06:00 - 18:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ Dốc văn công đên cầu Ké và các đường Võ Liêm Sơn, Ngô Thị Nhậm, Nguyễn Phúc Chu, Ngô Thị Nhậm thuộc một phần phường Phú Thuỷ, Thanh Hải Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Từ Văn Tư, Phường Phú Trinh - TP Phan Thiết. Điện lực Phan Thiết 08:00 - 15:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Tiến Thành - TP Phan Thiết. Điện lực Phan Thiết 07:00 - 08:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, Phường Phú Trinh - TP Phan Thiết. Điện lực Phan Thiết 05:30 - 07:00

22-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Tất Thành, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Bình Hưng Điện lực Phan Thiết 17:00 - 17:30

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xã Hàm Mỹ, Mương Máng - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Phú - TP Phan Thiết. Điện lực Phan Thiết 08:00 - 15:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trục đường Nguyễn Tất Thành, Cao Thắng, Trần Hưng Đạo thuộc một phần phường Bình Hưng Điện lực Phan Thiết 05:30 - 06:00

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trục đường Võ thị Sáu, Phạm Văn Đồng, Lê Lợi thuộc một phần phường Bình Hưng, Hưng Long. Điện lực Phan Thiết 05:30 - 17:30

21-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Xoài Khòm, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Quí Cáp, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường QL 28 Xã Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc. Điện lực Phan Thiết 09:00 - 15:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Xoài Khòm, Xã Tiến Lợi - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Hội Phường Phú Tài - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Trần Hưng Đạo đoạn từ ngã ba Tam biên đến tượng đài Chiến thắng, trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Tôn Đức Thắng, Châu Văn Liêm, Phan Trung thuộc một phần phường Phú Thuỷ - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Tôn Đức Thắng, Phan Văn Trị, Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Tôn Đức Thắng, Phan Văn Trị, Võ Chí Công Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Võ Chí Công, Trần Đại Nghĩa, Đinh Liệt, Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khách hàng Nhiệt Điện Vĩnh Tân, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Lê, Phường Đức Long - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 14:00 - 16:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Trọng Lội, Hoàng Sa, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Bình, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Duy Trinh, Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Tôn Thất Tùng, Hoàng Bích Sơn, Lê Đại Hành, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Tôn Thất Tùng, Hoàng Bích Sơn, Lê Đại Hành, Lê Thanh nghị, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Thông, Hàn Mặc Tử, Ung Chiếm, khu chế biến Nước mắm thuộc một phần phường Phù Hài, Thanh Hải Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

19-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 14:00

17-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Từ đầu chợ km23 đến khu rùng Sến thuộc một phần xã Hàm Minh - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:30 - 12:00

16-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Trục đường quốc lộ 1 từ thôn Phú Khánh đến đầu cổng khu công nghiệp Hàm Kiệm phía bên trái hướng Phan Thiết đi Hàm Thuận Nam, Xã Hàm Mỹ - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nhánh khách hàng Trần Thanh Tùng khu vực xã Hàm Minh Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

14-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Nhánh khách hàng Trần Thanh Tùng khu vực xã Hàm Minh - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

14-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Khu vực thôn Tà Mon thuộc một phần xã Tân Lập - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

14-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Đình Chiểu và Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ dốc Mũi Né đến khu vực chợ Hàm Tiến thuộc một phần phường Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp - TP Phan Thiết. Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

13-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trục đường Đặng Văn Lãnh, Phạm Thị Ngư thuộc khu vực xã Phong Nẫm - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

12-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực Suối nước nóng thuộc một phần xã Tân Thuận - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 08:00 - 13:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực thôn 3 Hàm Liêm đoạn từ nhà máy đèn đến dốc Lầu Ông Hoàng thuộc một phần phường Phú Hài - PT Phan Thiết và xã Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn khu vực vòng xoay Đồi Hồng, Phường Mũi Né - PT Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

11-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Võ Nguyên Giáp đoạn từ vòng xoay Phú Hài đến khu vực xã Thiện Nghiệp thuộc khu vực phường Phú Hài - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 10:00

11-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 14:30

10-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:00

04-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 13:30

03-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 13:30

02-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 09:00 - 13:30

01-09-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Một Phần Phường Xuân An - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 16:00

31-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một Phần đường Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Nguyễn Phúc Nguyên, Phường Phú Thủy - TP Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:30 - 06:30

31-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Nguyễn Hội đoạn từ cổng Khu Công Nghiệp Phan Thiết đến ngã tư Nguyễn Hội và Đặng Văn Lãnh thuôc một phần Phường Xuân An Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

30-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Trần Hưng Đạo, Trần Quý Cáp, khu vực Phường Lạc Đạo, Phường Đức Long đoạn từ nhà thờ Lạc Đạo đén Cầu 40 Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

29-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Phố 1 Phường Hàm Tiến đến khu vực chợ Hàm Tiến Điện lực Phan Thiết 08:00 - 15:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Phường Phú Hài đoạn từ dốc Lầu Ông Hoang đến Khu Phố 1 Phường Hàm Tiến Điện lực Phan Thiết 05:30 - 07:30

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài, Bình Hưng - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:30 - 17:50

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực ngã tư đường Nguyễn Hội và Đặng Văn Lãnh Điện lực Phan Thiết 10:30 - 11:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 08:30 - 14:00

27-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực xã Hàm Minh đoạn từ Trạm Thu Phí đến km 14 thuộc khu vực xã Hàm Kiệm phía bên trái đường hướng Hàm Thuận Nam đi Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 08:00 - 09:00

27-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Khu vực xã Hàm Minh đoạn từ Trạm Thu Phí đến km 14 thuộc khu vực xã Hàm Kiệm phía bên trái đường hướng Hàm Thuận Nam đi Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu phố Lập Hoà, Trung Tâm Thị Trấn Thuận Nam - Huyện Hàm Thuận Nam Điện lực Phan Thiết 07:30 - 11:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Phường Xuân An trước cổng Xí Nghiệp May Bình Thuận Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu vực Xã Hàm Liêm trước cổng Khu Công Nghiệp Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

27-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trục đường Thủ Khoa Huân đoạn từ ngã tư Trần Hưng Đạo đến dốc Văn Công, đường Tuyên Quang, Tôn Đức Thắng, Châu Văn Liêm, lê Văn Phấn thuộc một phần phường Phú Thuỷ, Thanh Hải Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài, Bình Hưng - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:30 - 05:50

27-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Đức Long, Lạc Đạo Điện lực Phan Thiết 17:30 - 17:40

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài, Bình Hưng, Hưng Long- Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:30 - 17:50

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:30

26-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực xã Hàm Kiệm đoạn từ km 14 đến khu vực thôn Ba Bàu phía bên trái đường Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

26-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trục đường Trần Phú đến Nhà Thờ Lạc Đạo Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Cuối đường Trần Quang Diệu, đường Gò Tranh thuộc một phần phường Xuân An Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Đức Long, Lạc Đạo Điện lực Phan Thiết 05:30 - 05:40

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài, Bình Hưng, Hưng Long- Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:30 - 05:50

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:30 - 17:50

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:30

25-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực xã Hàm Kiệm đoạn từ km 14 đến khu vực thôn Ba Bàu phía bên phải đường Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trục đường trần Hưng Đạo đoạn từ ngã Ba Tam Biên đến ngã tư Thủ Khoa Huân. Điện lực Phan Thiết 06:00 - 17:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Thuỷ, Thanh Hải, Phú Hài - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 05:30 - 05:50

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực phường Phú Trinh, Phú Thuỷ, Bình Hưng, Hưng Long, Thanh Hải, Phú Hài - Phan Thiết Điện lực Phan Thiết 17:30 - 17:50

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Tại các dự án NLMT Điện lực Phan Thiết 11:00 - 12:30

24-08-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Khu vực thôn Phú Khánh xã Hàm Mỹ Điện lực Phan Thiết 07:30 - 16:30

24-08-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật