Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Đức Linh - Bình Thuận

Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Đức Linh - Bình Thuận

Lịch Cúp Điện Đức Linh Bình Thuận những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khu phố 1, 2- TT Đức Tài huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

31-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xả Nam Chính TT Đức Tài, Đức Hạnh, Tân Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

30-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xả Nam Chính TT Đức Tài, Đức Hạnh, Tân Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

29-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Tín huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 17:00

28-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần TT Võ Xu, xã Sùng Nhơn, Đakai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

26-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Tín, Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 07:30 - 16:30

24-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 2 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 12:00

23-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
TT Lạc Tánh, xã Đức Thuận , Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 20:00 - 22:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 20:00 - 22:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 19:00 - 20:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TT Võ Xu huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Hạnh, Đức Tín huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 18:00 - 19:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 17:00 - 18:00

21-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Đắc Lộc 2 Điện lực Đức Linh 09:00 - 16:00

21-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Hạnh, Đức Tín, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà huyện Đức Linh. Điện lực Đức Linh 07:00 - 16:30

21-05-2023

Khác
Một phần thôn 1, 2, 3, 4 xã Đức Hạnh, thôn 1, 2, 3, 4 xã Tân Hà huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 05:00 - 09:00

21-05-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

20-05-2023

Khác-Xử lý tồn tại trên lưới điện có nguy cơ gây sự cố
Xã Gia An , TT Lạc Tánh, xã Đức Bình, Đồng Kho, La Ngâu, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 474.A2, 474.A3, 474.A4 phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Một phần Xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 473.3 phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Xã Nam Chính, TT Đức Tài, xã Đức Hạnh, Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 03:00 - 05:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 474.2, không đảm bảo vận hành
TT Võ Xu, Xã Sùng Nhơn, Mê Pu - Huyện Đức Linh Xã Đức Phú, Nghị Đức , Bắc Ruộng, Măng Tố, Huy Khiêm - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 03:00 - 05:00

19-05-2023

Khác-Xử lý tiếp xúc thiết bị đóng cắt phân đoạn 471.2, 471.3, thiết bị đóng cắt đầu nhánh 471ĐL.1A, 471ĐL.2B phát nhiệt không đảm bảo vận hành
Xã Gia An, TT Lạc Tánh, xã Gia Huynh, Suối Kiết - Huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

18-05-2023

Khác
Một phần Xã Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà - Huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 15:00 - 19:00

18-05-2023

Khác
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 10:15 - 12:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Măng Tố - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

17-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 10:15 - 12:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 4 - xã Đức Bình - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 11:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Mất điện một phần Thôn 5 - xã Nghị Đức - huyện Tánh Linh Điện lực Đức Linh 08:00 - 10:00

16-05-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
KH Lê Thị Kim Yến, Nguyễn Đức Thành Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty CP Hợp Tác Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Vi-Ja Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV Trường Báu Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Đầu tư 911 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty CP đầu tư Phương Nam Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:00

14-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA DNTN Tiến Phát 2 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Nguyễn Văn Triết 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA HKD Mỹ Hạnh Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty TNHH Hà Nam Thắng 1 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Thánh mẫu TàPao Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Trương Thế Ngọc Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty TNHH Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Đức Mẹ TàPao Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Công ty TNHH BNJ Điện lực Đức Linh 11:00 - 12:30

07-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Mất điện một phần khu vực KP 2, 4, TT Võ Xu, Xã Sùng Nhơn, Đa Kai huyện Đức Linh Điện lực Đức Linh 05:00 - 07:30

04-05-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Công ty TNHH năng lượng tái tạo An Sinh Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Quang Minh Kiệt Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty CP Năng lượng mặt trời BGF Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
HKD Nguyễn Đặng Lực Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh 10:30 - 12:30

02-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH HTP Solar Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Hà Nam Thắng Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Bốn Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Điện Nhật Cường Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Tân Hóa An Điện lực Đức Linh 09:00 - 13:00

01-05-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng 1 Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Phùng Ngọc Long Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty CP Năng lượng xanh Phước Lập Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Cao su Đức Thuận Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV XNK HHP Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
NM Cao su Suối Kè 2 Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Trương Thế Ngọc Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Đoàn Văn Đẩu Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH XD Thiên Hải Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Đầu tư 911 Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH MTV Trường Báu Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty CP đầu tư Phương Nam Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
DNTN Thái Bảo Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Nguyễn Văn Triết 1 Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH năng Lượng mặt trời Bảo An Sinh Điện lực Đức Linh 09:30 - 13:30

30-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công Ty TNHH Mỹ nghệ Hiệp Hưng Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH Đầu tư 930 Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Đức Mẹ TàPao Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công Ty TNHH MTV SX&TM Phú Quảng Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
TBA Nguyễn Văn Triết 1 Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)
Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC Điện lực Đức Linh 10:00 - 13:00

29-04-2023

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật