Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
: Một phần xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau 03 LBFCO PĐ 479KA-7/297/96 Kinh 1 Biển Bạch Đông. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kinh 7 xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/238 Kinh 7 Tân Bằng. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lộc- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 478AX-7/305/49 Kinh Tân Phong Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/133A/51 UB xã Thới Bình. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 13:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Thới Bình Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Bến Gổ, ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO trạm T3 Tắc Thủ tuyến 471AX. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO Trạm T17 Bạch Ngưu Trái tuyến 476AX Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 476AX-7/38/81 Ngã 3 Bào Nhàn. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Nguyễn Tòng xã Biển Bạch Đông- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/78/10A Kinh 2 Rưỡi. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4 thị trấn Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO PĐ 479KA-7/150/11 Rạch Giòng Nhỏ. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/108/02 Cây Khô. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 476AX-7/43/26 Kinh Bạch Ngưu. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp Kinh 8 xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/258 Kinh 8 Tân Bằng. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phấn ấp 8 xã Trí Lực- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO trạm Kinh Kiểm 5 tuyến 479KA. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 16:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Biển Bạch Đông, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/97 Cái Sắn Phải. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần thị trấn thới bình,xã biển bạch đông,xã tân bằng,xã trí lực huyện thới bình Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:00 - 12:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Trí Phải huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 15:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, xã Tân Lộc Bắc , huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 10:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình - Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 15:00 - 15:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:30 - 10:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn, một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/85/03 Cây Phú Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ẤP 9 xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau CB, FCO trạm T5 Thới Bình Điện lực Huyện Thới Bình 12:00 - 15:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/38/81 Bào Nhàn Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 10 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau CB, FCO trạm Tám Điện 4 Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, Kinh 5, xã Trí phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 478VT-7/80/52 Kinh 5A Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 478VT-7/100 Kinh Lầu Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/30/54 Rạch giòng Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ -huyện Thới Bình- Cà Mau. Tại trạm Rạch Đình 1 Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Bằng, một phần xã Biển Bạch huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/208 Kinh 5 Tân Bằng Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/43/26 Kinh Bạch Ngưu Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 07:30 - 15:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 11 xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:30 - 12:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trí Phải - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 15:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lộc Bắc - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lộc Bắc. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đường Đào, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 9 xã Tân Lộc.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:00 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 9 xã Tân Lộc.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 10:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Lộc Đông- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, Kinh 5, xã Trí phải- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải -huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lộc -huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lộc -huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 15:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
: Một phần thị trấn Thới Bình xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

07-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật