123 Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 13:00

15-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hải, Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 11:00

16-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

21-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 12:30

21-07-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Phú Tân Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khách hàng xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 14:00

06-07-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng Kênh Đầu Dừa xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 11:00 - 11:30

29-06-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm Cái Đôi 10, khóm 7, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

25-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần kênh Lung Chùa, xã Rạch Chèo, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 11:00 - 12:00

24-06-2024

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm Cái Đôi 5-1, khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

24-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 13:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 08:30 - 14:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ, xã Tân Hưng Tây, xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 08:30 - 14:30

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng Ấp Xẻo Đước, ấp Phú Thành xã Phú Mỹ và môt phần xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 11:30 - 14:30

03-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng Ấp Xẻo Đước, ấp Phú Thành xã Phú Mỹ và môt phần xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 08:30 - 11:30

03-06-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 11:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 10:00 - 13:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Việt Thắng xã Tân Hưng Tây, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Sau LBS & DS PĐ 473THT-7/11/79 (3 pha Cầu Mồ Ôm) từ trụ 80 đến trụ 107 tuyến 473THT. (Điện lực Phú Tân thực hiện chuyển nguồn cung cấp điện theo PA số 440/PA-PPT ngày 04 tháng 4 năm 2024) Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 11:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Trung tâm Nuớc sạch và VSMTNT Tỉnh Cà Mau, xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Mừng xã Phú Thuận, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 14:30 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Hoàng Minh xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 13:00 - 13:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Đỗ Văn Tuấn xã Việt Thắng, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:30 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Trần Thị Phiếm xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 08:30 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:30 - 14:30

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Việt Khái, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân. Sau PĐ 471THT/120/13 3P VIỆT KHÁI Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Cái Đôi 5-1 Thị trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân. Sau NR 475THT-7/41/134/150 3P TIÊU THỦ CÔNG NGHIỆP Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Việt Khái, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân. Sau NR 471THT-7/14/66 3P KÊNH 90 Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Kênh Bào Láng xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân. Sau NR 477THT-7/07/08 1P BÀO LÁNG Điện lực Huyện Phú Tân 13:00 - 14:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân. Sau PĐ 477THT-7/07 3P TÂN HƯNG Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 11:00

10-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Cái Đôi 5, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 15:00

09-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạm Lung Tàn, xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 10:00 - 11:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cái Đôi 7, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 15:00

08-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận huyện Phú Tân. Sau PĐ 472CN-7/59 3P ĐẦM THỊ TƯỜNG Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Cái Đôi 6, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 15:00

07-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Trạm Cái Đôi 10, Thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 15:00

06-05-2024

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật