Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Phú Tân - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Phú Tân Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

26-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận, xã Việt Thắng xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 13:00

25-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng thuộc khu vực ấp Quảng Phú xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

24-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

21-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực thị trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

20-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

18-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

17-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

17-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 13:30 - 16:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 12:00

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 12:30

15-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 13:00

14-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 11:40

13-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

13-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 13:00

11-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

11-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Toàn bộ KH Trạm NTCN Nguyễn Thanh Hùng xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 13:00

10-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Mười Hổ xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 10:00 - 10:40

10-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

10-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

10-03-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

09-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Rạch Chèo Huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 11:40

06-03-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Toàn bộ KH trạm Nguyễn Công Danh xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 11:00

06-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

04-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:00

03-03-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

02-03-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

25-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Trảng Chim xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 14:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Ba Hoàng xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 11:00

23-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

23-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Thọ Mai xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 14:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Mỹ Thành xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 11:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Bào Láng xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:00

21-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Kết Nghĩa xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 10:00

20-02-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

20-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

19-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

18-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khách hàng trạm Bình Hưng 5 xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:00

15-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Việt Thắng, xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

14-02-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 09:30

13-02-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

11-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ, xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 14:00

09-02-2023

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:30

17-01-2023

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ khách hàng Thị Trấn Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái. Một phần khách hàng xã Rạch Chèo xã Tân hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 06:00 - 17:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khách hàng thuộc khu vực Thị Trấn Cái Đôi Vàm, Một phần khách hàng xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 06:00 - 17:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận, xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 06:00 - 17:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, Tân Hải, Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo, xã Việt Tháng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 06:00 - 17:00

28-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Toàn bộ khách hàng trạm Bình Hưng 5 xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:30

23-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phũ Thuận, xã Việt Tháng huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:30

23-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng xã Phú Tân, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau Điện lực Phú Tân 09:00 - 09:30

20-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ trạm Nước Đá Vĩnh Phát xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:30

19-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần thị trấn Cái Nước và xã Trần Thới huyện Cái Nước, một phần xã Việt Thắng huyện Phú Tân. Điện Lực Cái Nước 06:00 - 17:00

19-12-2022

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần khách hàng thuộc khu vực Thị trấn Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

18-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Toàn bộ khách hàng trạm Cái Đôi 3 Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

15-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

14-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Rạch Thùng xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 12:00 - 15:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Rạch Chèo xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 11:00

13-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Gò Công xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 11:00 - 13:00

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Công Nghiệp xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:30 - 13:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kinh Mỹ Hưng xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 09:30

12-12-2022

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:30

10-12-2022

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Một phần TT Cái Nước, xã Trần Thới huyện Cái Nước, một phần xã Việt Thắng huyện Phú Tân Điện Lực Cái Nước 10:00 - 14:00

07-12-2022

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật