Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Trần Văn Thời - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Trần Văn Thời Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 2,4, Xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời. Sau LBFCO PĐ 481TVT-7/48/43 Tuyến 481TVT (1 pha Kinh T26). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 4, 5, 6A, 6B, thị trấn Sông Đốc B, ấp Tân Hòa, Đất Biển, Đất Mới, Xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. Sau DS 475SĐ-7/39 ( Trục chính 475SĐ ). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp Vồ Dơi, ấp 2 Trần Hợi huyện Trần Văn Thời. Sau LBFCO PĐ 481TVT-7/48/02 Tuyến 481 TVT (1 Pha Kinh 30) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 5, khóm 7 thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. Sau DS 477TVT-7/01 ( Trục chính tuyến 477TVT ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 10A,10B, Kinh Chùa Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. Sau phân đoạn 481TVT-7/135 ( 1 Pha Trần Hợi - Sole ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp 2,3, ấp vồ Dơi Xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời .Sau phân đoạn 481TVT-7/01/50.( 1 pha Co Xáng ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

06-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Bình Minh 1,Ấp 2,3 Xã Trần Hợi huyện Trần Văn Thời. Sau phân đoạn 481-7/175/7/01 ( 1 Pha Kiểm Lâm ). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trần Hợi, Khánh Hưng, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hẻm Y Học Dự Phòng, đường Trần Văn Thời Nối Dài khóm 4 Phường 6 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Vồ Dơi Trần Hợi, Minh Hà Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 5, 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

27-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5, 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 thị trấn Trần Văn Thời, ấp Kinh Củ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Sau DS 481TVT-7/01 đến trước DS 481TVT-7/122 Quảng Hảo, sau DS 479TVT-7/01 đến trước DS 479TVT-7/29 Chủ Ến, sau DS 477TVT-7/01 đến trước DS 477TVT-7/25 Rạch Lăng. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Rạch lùm C, Kinh Hảng A, B, C, Nhà Máy A xã Khánh Hưng.huyện Trần Văn Thời. Sau PĐ 475TVT-7/100 (3 pha Cống Đá ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp Công Nghiệp A, B, C, Bình Minh II Xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời..Sau phân đoạn 475TVT-7/79 (1 pha Công Nghiệp). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Vồ Dơi, Ấp 2 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Sau 1 FCO PĐ481TVT-7/2/1A (Nhánh rẽ 1 pha Đội 4). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

13-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Ba Xuyên, ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời. Sau FCO trạm Ba Xuyên 2A Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 5, thị trấn Trần Văn Thời. Sau FCO trạm Trảng Cò 1. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 16:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cấp Nước Khóm 5. Sau PĐ 479TVT-7/14 Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

12-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 7, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Sau FCO pđ: 481TVT-7/101/63/01( 1 pha Hai Sỹ) Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 16:00

08-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp Thị Kẹo, Tham Trơi B xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Sau FCO Pđ 481TVT-7/101/26 ( 1 pha Đường Cuốc KBĐông 3). Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 16:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Kinh Đìa Trâm, ấp Tân Thành, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Sau FCO Pđ: 477TVT-7/18/1 ( 1 pha trạm Đìa Trâm 2). Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 16:00

06-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật