Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tân Lộc Bắc - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Lò Hỏa Tán huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đất Mới, xã Lâm Hải, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 16:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1 xã Hòa Tân; Hòa Nam xã Hòa Thành TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:30 - 14:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Trần Thị Phiếm xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 08:30 - 09:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 14:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 5, 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Đỗ Văn Tuấn xã Việt Thắng, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:30 - 10:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Hoà A, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Hoàng Minh xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Điện lực Huyện Phú Tân 13:00 - 13:30

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nuôi tôm công nghiệp Nguyễn Thị Mừng xã Phú Thuận, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 14:30 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

22-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trí Phải - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 15:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 16:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trung tâm Nuớc sạch và VSMTNT Tỉnh Cà Mau, xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 09:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:30 - 12:30

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 11 xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Năm Căn, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 16:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 9 thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

23-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Thới Bình, thị trấn Thới Bình, xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Nguyễn phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

24-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 07:30 - 15:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An và Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:30 - 15:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh Hòa và Khánh Tiến huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu Tái Định Cư Phường 4 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc Lộ 63 ấp 2 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Việt Thắng xã Tân Hưng Tây, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân. Sau LBS & DS PĐ 473THT-7/11/79 (3 pha Cầu Mồ Ôm) từ trụ 80 đến trụ 107 tuyến 473THT. (Điện lực Phú Tân thực hiện chuyển nguồn cung cấp điện theo PA số 440/PA-PPT ngày 04 tháng 4 năm 2024) Điện lực Huyện Phú Tân 09:00 - 11:30

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 10:00 - 13:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Quốc Lộ 63 ấp 3 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 11:00 - 15:00

25-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Khánh An, nguyễn phích, khánh lâm và khánh hội huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:30 - 15:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, một phần đường Nguyễn Tất Thành, một phần đường Nguyễn Công Trứ phường 8 và một phần đường Hùng Vương Phường 7 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 13:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cà Mau

Lịch Cúp Điện Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đường Quốc Lộ 63, Kinh cống Cây Me ấp 3,4 Xã An Xuyên TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 12:00 - 15:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Quốc Lộ 63, ấp 4 Xã An Xuyên TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 12:00

20-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Rạch Chèo, xã Tân Hưng Tây, Thị Trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân Điện lực Huyện Phú Tân 09:30 - 14:30

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 thị trấn Trần Văn Thời, ấp Kinh Củ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Sau DS 481TVT-7/01 đến trước DS 481TVT-7/122 Quảng Hảo, sau DS 479TVT-7/01 đến trước DS 479TVT-7/29 Chủ Ến, sau DS 477TVT-7/01 đến trước DS 477TVT-7/25 Rạch Lăng. Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Môt phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước. Sau NR 471CM-7/24A/149/01 (Cái Rắn - Kinh Cùng) Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 15:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ trường Nguyễn Việt Khái Phường 8, Cảnh Sát Biển Phường 9, lò giết mổ gia cầm Thủy Tân Xã An Xuyên, Nghĩa Trang TP Phường Tân Xuyên, Hộ KDCT Lê Thanh Sự Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lộc Bắc. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gôc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:00 - 15:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Tô Văn Phol 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Việt Thành 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ Công An Tỉnh Cà Mau, và một phần đường Quang Trung phường 5 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 13:00 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Thanh Phong 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:30 - 13:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Lâm Việt Tân 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Văn Khánh 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Quốc Đảm 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Hoài Thanh 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Lệ Huyền, UBND Xã Lý Văn Lâm ấp Xóm Lớn, Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng Nhà Thiếu Nhi CM, Cục Hải Quan, Nhà Khách Công An Tỉnh, Ngân Hàng Bản Việt, Phường 5 TP Cà Mau, BB Thịnh Đạt ấp cây tram Xã Định Bình TP Cà Mau Nguyễn Văn Thật Xã Hòa Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trương Phùng Xuân khóm 4, 5, 6 Kinh Bà Cai Di, Kinh Ông Muộn, Kinh Cũ phường 8 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Lý Thường Kiệt khóm 9 Phường 6 và ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hưng, xã Tân Hưng Đông, xã Đông Thới, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Môt phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước. Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 13:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm khách hàng: 03 TBA khách hàng thuộc Cty TNHH XNK Gỗ Hùng Dũng HD Cà Mau huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 12:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 TT Đầm Dơi, Xã Tân Duyệt, Tân Dân, Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Tân Tiến, Nguyễn Huân, Một phần xã Tạ An Khương Nam, một phần xã Tân Đức, huyện Đàm Dơi. Tuyến 476ĐD; 477ĐD; 478ĐD; 479ĐD trạm Đầm Dơi. Từ trụ 01 đến trụ 13/2. Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, ấp 9, ấp 10 xã Thới Bình. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đường Đào, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ. - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Văn Đen 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Phương Văn Thống 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Sông Bé 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH DNTN Quốc Khánh 2 huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 13:30 - 14:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
UBND Xã Ngọc Chánh 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:30 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Thành Công-Nguyễn Hoàng Khanh 1x75kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 9 xã Tân Lộc.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:00 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Thị Thanh 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Phi Long U Minh huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 10:00 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Văn Bằng Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 9 xã Tân Lộc.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhị Nguyệt, Ngã Bát, Bờ Đập, Chà Là xã Trần Phán và 1 phần xã QP Bắc, huyện Đầm Dơi. Sau PĐ 474CN-7/03B (Chà Là) Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh Lâm huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 09:00 - 12:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 4, xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 09:00 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Minh Đáng 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19 xã Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm KH Trường Sơn 5 huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch lùm C, Kinh Hảng A, B, C, Nhà Máy A xã Khánh Hưng.huyện Trần Văn Thời. Sau PĐ 475TVT-7/100 (3 pha Cống Đá ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Đất Mới, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Kinh Mới khóm 6 Phường 9 và khóm 4 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Rạch Rập phường 8 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Tô Xuân Thái 1x37.5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Thanh Mật - Quốc Tùng 1x37,5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Văn Chiến - Văn Trường 1x37,5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478NH-7/25 (Bàu Hầm). Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 8, thị trấn Rạch Gôc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Trí Lực - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 3, TT Năm Căn, huyện Năm Căn Điện lực Huyện Năm Căn 08:00 - 13:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 12, xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Bào Sơn ấp Bào Sơn, và một phần khu đô thị Hoàng Tâm ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Lê San Yo 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Đinh Văn Hội 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Ngọc Hải 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Võ Mộng Tiền 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Sở Chỉ Huy Thống Nhất huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 10:30 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Giồng Kè Phường Tân Xuyên, TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Hồng Nhị 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Nguyễn Văn Mạnh huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 09:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Ngọc Giàu 1x75kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền, Phú Điền xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Sau NR 474ĐD-7/23 (Ông Vọng). Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một Phần ấp Công Nghiệp A, B, C, Bình Minh II Xã Khánh Hưng huyện Trần Văn Thời..Sau phân đoạn 475TVT-7/79 (1 pha Công Nghiệp). Điện lực Huyện Trần Văn Thời 08:00 - 15:00

15-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Kinh Nàng Huy ấp 5 Xã An Xuyên và khóm 8 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ Cty Nhất Linh ấp 6 Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Bờ Kè Phường 7 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT NGUYỄN MINH BẰNG Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Trần Thanh Hoàng 160kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 16:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Ngô Tấn Lực Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Chí Nguyện 1x100KVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:00 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Phạm Văn Thôi 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:00 - 13:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Trần Văn Tèo Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:00 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Hiền Thức Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:00 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 hộ NTCN Phạm Văn Nhiều Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dương Văn Trạng Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 10:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Văn Cảnh 1x37.5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Chí Nguyện Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Văn Liền 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hòa Trung Xã Hòa Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 13:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Tấn Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3 xã Tân Lộc Đông- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, Kinh 5, xã Trí phải- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải -huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 16 xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật