Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Trần Bảo, Phùng Văn Dũng, Trần Công Hạt, Huỳnh Văn Hùng, Lê Văn Khang Xã Hòa Tân, Hòa Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần xã Tân Phú- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 11:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 11 xã Biển Bạch- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Lê Giáo xã Biển Bạch Đông- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Năm Căn - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 15:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hiệp - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Bàn Quỳ, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Láng Tròn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Rô, Ấp Cái Ngang, Ấp Ba Dinh, ấp Bình Thành Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng Hộ NTCN Hồ Trung Nghi, Phùng Văn Khal, HTX NTCN An Thành, Vương Sông Lô, Xã Hòa Thành, Nước đá Nhựt Phát Xã Tắc Vân TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tấn Công xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 7 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Năm Căn - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 15:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tạo - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Giá xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

03-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Ông Định, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng Cơ Sở Quách Nghiệp Phường 4, Khách Sạn Song Ngọc Phường 7, DNTN Tư Chẩn Phường 8, Cty Đang Tuấn Phường 1, Ngân Hàng Phương Đông P8, Khách Sạn Ánh Nguyệt Phường 6 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 2, ấp 3 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 1 xã Thới Bình, ấp 5 xã Tân Lộc Bắc- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 12:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Tân, xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 12:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hiệp và một phấn ấp 6 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 12:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tắc Năm Căn - TT Năm Căn - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10 A, Kinh Củ xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình; Tân Phước; Tân Thành Lập xã Tân Đức; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Điền, Thành Vọng, Phú Điền, Trung xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:30 - 14:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 13:30 - 16:30

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung xã Hòa Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng Công Ty Bao Bì Lê Phát, Ngân Hàng Đại Dương, Công Ty Hưng Thịnh, Hoàng Gia Mart, Nhà Nghỉ Gia Huy ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Chủ Ến, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 08:00 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Xóm Sở xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 09:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 7, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 11 xã Biển Bạch- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 11 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Thị Trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần Ấp Đường Ranh,xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Định, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Xóm Sở, ấp Đường Đào xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 10:00 - 14:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kênh Mây Dốc, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 13:00 - 17:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thành Vọng, Trung Cang xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng Nhà Nghỉ Hồng Nga, DNTN Thanh Hồng, DNTN Mỹ Phượng, DNTN Mỹ Phượng 1, Công Ty TNHH TMDV Ngân Long, Tole Đại Tín ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 7, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Tapasa xã Tân Phú- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi cá kèo Lê Vũ Nam, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 09:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Mỹ, xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 14:00

06-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Hộ NTCN Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:30 - 09:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 12A Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Đức, Tân Phước xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 09:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Trung xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 13:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ nuôi cá kèo Ngô Trúc Giang, ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 10:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ NTCN Quách Thành Tài 2, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 10:00 - 11:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ NTCN Đỗ Minh Chí, khóm 3, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 11:00 - 12:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 11:30 - 12:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 7, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 12:00 - 14:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 13:00 - 13:30

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hộ NTCN Dương Thanh Bửu, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 13:00 - 14:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ khách hàng khu tập thể nhà công vụ Khí Điện Đạm Cà Mau, Hộ kinh doanh cá Thể Tô Minh Hén Phường 1, Công Ty TNHH TMDV Hiệp Thành, Phường Tân Xuyên, Nguyễn Huỳnh Phường 9 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 14, 15 xã Khánh An huyện U Minh Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

07-10-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
- Một phần ấp Bến Gỗ xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 1 xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã TAK, TAK Nam, TAK Đông, Tân Đức, Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thành, Tân An Ninh xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Sào Lưới, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

08-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cà Mau

Lịch Cúp Điện Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần khóm 1, khóm 7 thị Trấn Thới Bình huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1 thị Trấn Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

01-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 10A, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

30-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một các phần khóm 1, 2, 3, 4 Thị Trấn U Minh ( khu hành chính) huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nội bộ Ngân Hàng TMCP Bản Việt CN Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 13:00

30-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ xã Khánh Bình và một phần xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

29-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấpKinh hảng B, Kinh Hảng C, Rạch Lùm C Xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Trần Hưng Đạo và đường Châu Văn Đặng Phường 5 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 13, 14, 16 xã Nguyễn Phích huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

29-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Củ khóm 6 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 14:00

28-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 09, 10, 11, 13, 16, 21 xã Khánh Thuận huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

28-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 13:30 - 16:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 10:00 - 16:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 10:00 - 11:00

27-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Cui xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phạm Kiệt xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Kinh Đứng B, Nhà Máy B, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 11:30

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Lê Lợi Phường 2 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

27-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Thống Nhất Phường 9 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 13:00

27-09-2023

Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Một phần khóm 4 Phường Tân Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 10:00 - 15:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Bạch Ngưu khóm 1 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 11:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Phạm Kiệt xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 2. 3 xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Rạch Bần, ấp Công Điền, ấp Công Bình, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Tân Phú, Nam Chánh xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Phú Thuận huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 12:30

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Xã Hòa Tân, một phần Xã Hòa Thành , một phần Xã Định Bình, TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ Hộ NTCN Trần Xuân Việt Xã Hòa Tân, TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ, trạm khách hàng Cty TNHH Quang Tiền Phường 8, Nhà máy Xay Xát Hưng Hòa Phường 5, Cty Triều Thâm 2 Phường 1, Cty Lưới Lập Thành ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 08, 14 xã Khánh Hòa huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 10:00 - 11:00

25-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Ấp Rạch lùm A,B,C, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 11:30

24-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

24-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 2 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Thị Trấn Cái Đôi Vạ, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Kinh xáng Phụng Hiệp, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Vàm Cái Nhúc khóm 2 ,4, 6 Phường Tân Thành , ấp 6 Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Hải Thượng Lãng Ông, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh, Bệnh Viện Mắt, Trung Tâm Phòng Chống các Bệnh Xã Hội Tỉnh , Bệnh Viện Lao Phổi, Kinh Cống Đôi, một phần Kinh Xáng Bạc Liêu khóm 6 Phường 6 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 10:00

23-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông, khóm 6 Phường 6 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 13:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 07 xã Khánh An huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 10:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm 2, Khóm 6 thị trấn Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 12:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần TT Năm Căn; xã Lâm Hải huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Lá - xã Lâm Hải - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lung Tràm, ấp Đường Ranh, xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Long B xã Tân Dân Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long B - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu ấp Xóm Lung, Một phần Ấp Xóm Lung, Cái Rô , Một phần ấp 4 Xã Tắc Vân, và một phần Xã Định Bình TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 15:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch Đông - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần xã 7, ấp 8 xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Mới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hồng xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới B xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 09:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Bà Cai Di, Kinh Cũ, Ông Muộn khóm 5, 6 Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần các ấp 17, 19, 20, 21 xã Khánh Thuận huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 6 xã Tân Bằng - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 08:00 - 12:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cỏ Xước, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 10:00 - 16:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang, toàn bộ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 14:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một Phần ấp12A, Minh Hà A, Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hiệp Dư - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Tạo - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Cái Sắn Vàm, xã Biển Bạch Đông - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 09:00 - 12:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hải huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 12:30

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 15 xã Khánh Thuận, ấp 20 xã Nguyễn Phích huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 18 xã Biển Bạch - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 14:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnn ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực Kênh Làng Cá, Thị trấn Cái Đôi Vàm huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 09:00 - 14:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khu Dân Cư Minh Thắng, đường Kinh Củi , khóm 3,5 Phường 9 TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 11:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trương Thoại, ấp 18 xã Biển Bạch - huyện Thới Bình- Cà Mau. . Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Hà Phúc Ứng, xã Biển Bạch - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 13:00 - 17:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Chống Mỹ - xã Hàm Rồng - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 15:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 4, 6, 6A, 6B, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

18-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Trung Cang, Công Điền xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt, Ngã Bát, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

18-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp So Đủa, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 10:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Kinh 9, xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 08:00 - 12:00

18-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trần Hợi, xã Khánh Hưng, Khánh Bình Tây , Khánh Bình Tây Bắc Huyện Trần Văn Thời. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 20 xã Nguyễn Phích huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một ấp 01, 06, An Phú xã Khánh An huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

17-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Khánh Tiến huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Tân Hưng Tây, xã Rạch Chèo huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 12:00 - 13:00

16-09-2023

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Một phần xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã TAK Đông, xã Tân Đức, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 4 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã TAK Đông, xã Tân Đức, xã Tân Thuận và một phần xã Tạ An Khương Nam huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khách hàng thuộc khu vực chợ Phú Tân xã Phú Tân huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 13:30

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khách hàng thuộc khu vực xã Nguyễn Việt Khái huyện Phú Tân Điện lực Phú Tân 08:30 - 09:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Một phần Xã Hòa Tân, Xã Hòa Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần các ấp 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, xã Nguyễn Phích; Một phần ấp 02, 13 xã Khánh Lâm huyện U Minh. Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần xã Thới Bình, xã Trí Phải - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hàng Vịnh, Hàm Rồng, Hiệp Tùng - huyện Năm Căn Điện Lực Năm Căn 09:00 - 14:00

15-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật