Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở U Minh - Cà Mau

Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần TT U Minh (khu hành chính) huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 08, 09 xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 02, 03 xã Khánh An, ấp 07, 08 Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh - Cà Mau

Lịch Cúp Điện U Minh Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Khánh An, xã Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

15-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp An Phú xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 16:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 16:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nguyễn Phích, một phần ấp 02, 13 xã Khánh Lâm huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 9 xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An, xã Nguyễn phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 16:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An, nguyễn phích, khánh lâm và khánh hội huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:30 - 15:00

26-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh Hòa và Khánh Tiến huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An và Nguyễn Phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:30 - 15:00

25-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Nguyễn phích huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

24-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Lò Hỏa Tán huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:00 - 15:00

19-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm khách hàng: 03 TBA khách hàng thuộc Cty TNHH XNK Gỗ Hùng Dũng HD Cà Mau huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Khánh Tiến, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 12:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm KH DNTN Quốc Khánh 2 huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 13:30 - 14:30

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Phi Long U Minh huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 10:00 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Khánh Lâm huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 09:00 - 12:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19 xã Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
trạm KH Trường Sơn 5 huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 12, xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Sở Chỉ Huy Thống Nhất huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 10:30 - 11:30

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm KH Nguyễn Văn Mạnh huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 09:00 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 16 xã Khánh An, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Nguyễn Phích, huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 07:00 - 15:00

12-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Trạm Đồn biên phòng 696 huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 15:00 - 16:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nguyễn Văn Nhỏ huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 14:00 - 15:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Nguyễn Chí Phương huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 13:00 - 14:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trại giam khu nuôi heo huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 11:00 - 12:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trại giam cái tàu huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 10:00 - 11:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Trại giam cái tàu huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 09:00 - 10:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cty Quang vinh huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 09:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 08 xã Khánh Hòa huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 15:00

11-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, 14 xã Khánh An huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 14:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
một phần xã Khánh Thuận huyện U Minh Điện lực Huyện U Minh 08:00 - 16:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Vũ Thắng huyện U Minh Điện Lực U Minh 15:00 - 16:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm HKDCT Trần Xuân Tuyền huyện U Minh Điện Lực U Minh 14:00 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm HKDCT Nguyễn Văn Thuân huyện U Minh Điện Lực U Minh 13:00 - 14:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cty CP cấp nước & môi trường Khánh An huyện U Minh Điện Lực U Minh 10:00 - 11:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Cty TNHH SX&TM Tôn trường thắng huyện U Minh Điện Lực U Minh 09:00 - 10:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Sanh Phát 5 huyện U Minh Điện Lực U Minh 08:00 - 09:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 TT Đầm Dơi, một phần ấp Tân Long B xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/139/07 (U Minh). Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 14:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 13, 15 xã Khánh An huyện U Minh Điện Lực U Minh 08:00 - 14:00

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Xí nghiệp dầu khí huyện U Minh Điện Lực U Minh 10:00 - 11:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Trạm Khu JETTY huyện U Minh Điện Lực U Minh 09:00 - 10:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm TT Lưu Trữ KĐĐ, huyện U Minh Điện Lực U Minh 08:00 - 09:00

07-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật