Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Ngọc Hiển - Cà Mau

Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Vịnh Nước Sôi, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 13:00

04-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

05-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

06-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Viên An Đông, toàn bộ Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 14:00

07-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

08-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

08-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 1, khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, một phần ấp Xưởng Tiện, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

10-03-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ngọc Hiển - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Ngọc Hiển Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần đường Phan Ngọc Hiển khóm 2 Phường 6 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 12:00

02-03-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

27-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Viên An; toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

24-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

23-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

21-02-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật