Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hiệp - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

02-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Tạo - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Giá xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

03-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình; Tân Phước; Tân Thành Lập xã Tân Đức; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

04-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Điền, Thành Vọng, Phú Điền, Trung xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:30 - 14:00

04-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thành Vọng, Trung Cang xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 15:00

05-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Đức, Tân Phước xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

06-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hiệp xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

07-10-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã TAK, TAK Nam, TAK Đông, Tân Đức, Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thành, Tân An Ninh xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khu vực thị trấn Đầm Dơi, xã Tân Duyệt, xã Tân Dân, xã Ngọc Chánh, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

07-10-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Đầm Dơi Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Ấp Tân Phú, Nam Chánh xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

26-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

25-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Khóm 2 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

23-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 12:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 14:30

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Long B xã Tân Dân Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Long B - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

22-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

22-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Mới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 11:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hồng xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới B xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 09:30

21-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hiệp Dư - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

20-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Tạo - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

20-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 14:30

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:30 - 12:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phầnn ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Thới xã TAK Đông Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

19-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Cang, Công Điền xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt, Ngã Bát, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

18-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Tân Tiến, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

17-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã TAK Đông, xã Tân Đức, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 4 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

16-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã TAK Đông, xã Tân Đức, xã Tân Thuận và một phần xã Tạ An Khương Nam huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Khánh xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

15-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền xã TAK, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

13-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Môt phần ấp Mỹ Phú, Hàng còng xã TAK, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

12-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Trung Cang, Công Điền xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt, Ngã Bát, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

06-09-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Khánh, Tân Điền xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

05-09-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

30-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 10:00 - 11:00

28-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

26-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

25-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã Ngọc Chánh, Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đồng Giác - Xã Tân Thuận. Ấp Thuận Tạo - Xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

24-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
1 Phần ấp Mương Điều xã TAK, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

23-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Nhà Củ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thanh Tùng, Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 Phần Ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, Tân Thành xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

21-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình; Tân Phước; Tân Thành Lập xã Tân Đức; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

20-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Mương Điều, Hàng Còng xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

19-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

18-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Lợi xã TAK Nam, ấp Tân Thành xã Tân Dân Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Bình; Tân Phước; Tân Thành Lập xã Tân Đức; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

17-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Mỹ Tân xã TAK, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hải An, xã Nguyến Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân An, Xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

15-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp Ngã Bát xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

15-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Long A, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 10:00 - 11:00

14-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Bình; Tân Phước; Tân Thành Lập xã Tân Đức; một phần ấp Hòa Lập xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

14-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Hồng xã TAK Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

13-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

12-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Mương Điều xã TAK, huyện Đàm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

11-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền xã TAK, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:30 - 14:30

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân An Ninh xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

10-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

09-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Tân Điền, Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

08-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lưu Hoa Thanh; Thuận Lợi A; B xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

08-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

06-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thành xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

03-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Mai Hoa - Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

02-08-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Công Điền xã Tân Trung, 1 phần ấp Nhị Nguyệt xã xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

02-08-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Phước, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

22-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Điền B, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:00 - 12:30

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hòa, Tân Long B, Tân Thành - Xã Tân Tiến. Toàn Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

21-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

21-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Sen xã Tân Duyệt, Tân Hiệp, Tân Phú, Nam Chánh xã Tân Dân, Tân Thành xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

20-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 14:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:00 - 12:30

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hòa Hiệp, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 10:00

19-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Tạ An Khương Đông, xã Tân Đức, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Phú Hiệp, ấp Hiẹp hoà Tây, xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

18-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 13:30 - 16:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:00 - 13:30

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 11:00

17-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

15-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2 TT Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

13-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ xã Trần Phán, xã Quách Phẩm, xã Quách Phẩm Bắc huyện Đầm Dơi. Điện Lực Cái Nước 09:00 - 12:30

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Chà Là, Bào Gía xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:30

12-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cái Ngay và Một phần ấp Tân Điền B - Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

11-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Toàn bộ khu vực xã Quách Phẩm và Một phần ấp Tân Điền B - Xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

09-07-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Trung Cang, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

07-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 13:00

06-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Thuận Thành, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 12:00

04-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 13:00 - 14:00

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Hải An, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 11:30 - 12:30

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Vàm Đầm, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 09:30

03-07-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 2,5 thị trấn Đầm Dơi, xã Tạ An Khương Nam, Tân Đức, Tân Tiến, Tân Dân, Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 12:00 - 14:00

24-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Khóm 1,5,2,4,6 Thị trấn Đầm Dơi. Xã Tân Duyệt, Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 11:00

24-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã TAK Đông; xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

23-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Phú Điền, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 10:10

20-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Thuận Lợi A;B; ấp Thuận Hòa; Thuận Hòa A; B; Đồng Giác, Xóm Tắc; Thuận Phước; Hiệp Hải; Hòa Lập; Hòa Hải xã Tân Thuận Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

20-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

17-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

16-06-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nam Chánh xã Tân Dân, ấp Tân Thành xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 14:00

15-06-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật