Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 14:00

21-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Ấp Thuận Hoà A, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 15:00

21-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Minh Hùng, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 14:00

22-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

23-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Đầm Dơi Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

20-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Tô Văn Phol 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Việt Thành 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Thanh Phong 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:30 - 13:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Lâm Việt Tân 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Văn Khánh 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Quốc Đảm 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Hoài Thanh 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 TT Đầm Dơi, Xã Tân Duyệt, Tân Dân, Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Tân Tiến, Nguyễn Huân, Một phần xã Tạ An Khương Nam, một phần xã Tân Đức, huyện Đàm Dơi. Tuyến 476ĐD; 477ĐD; 478ĐD; 479ĐD trạm Đầm Dơi. Từ trụ 01 đến trụ 13/2. Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:00 - 15:00

18-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Nguyễn Văn Đen 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phương Văn Thống 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Phạm Sông Bé 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
UBND Xã Ngọc Chánh 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:30 - 13:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Thành Công-Nguyễn Hoàng Khanh 1x75kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Thị Thanh 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Văn Bằng Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhị Nguyệt, Ngã Bát, Bờ Đập, Chà Là xã Trần Phán và 1 phần xã QP Bắc, huyện Đầm Dơi. Sau PĐ 474CN-7/03B (Chà Là) Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

17-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Phạm Minh Đáng 1x50kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Tô Xuân Thái 1x37.5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

17-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Thanh Mật - Quốc Tùng 1x37,5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:30

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Văn Chiến - Văn Trường 1x37,5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 10:00

16-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478NH-7/25 (Bàu Hầm). Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

16-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
NT Lê San Yo 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Đinh Văn Hội 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:00 - 13:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Ngọc Hải 1x15kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:30 - 12:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Võ Mộng Tiền 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:30 - 11:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Nguyễn Hồng Nhị 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT Trần Ngọc Giàu 1x75kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 09:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Điền, Phú Điền xã Tân Trung, ấp Nhị Nguyệt xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Sau NR 474ĐD-7/23 (Ông Vọng). Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:30 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
NT NGUYỄN MINH BẰNG Điện lực Huyện Đầm Dơi 07:30 - 08:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Trần Thanh Hoàng 160kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 16:00 - 17:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Ngô Tấn Lực Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:30 - 15:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Chí Nguyện 1x100KVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 14:00 - 14:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Phạm Văn Thôi 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:00 - 13:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Trần Văn Tèo Điện lực Huyện Đầm Dơi 13:00 - 14:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Hiền Thức Điện lực Huyện Đầm Dơi 12:00 - 12:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
1 hộ NTCN Phạm Văn Nhiều Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:00 - 11:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Dương Văn Trạng Điện lực Huyện Đầm Dơi 11:00 - 12:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Văn Cảnh 1x37.5kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Chí Nguyện Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
trạm NT Nguyễn Văn Liền 1x25kVA Điện lực Huyện Đầm Dơi 10:00 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nguyễn Văn Tấn Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:30 - 10:30

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Các hộ NTCN: Đinh Phi La, Điện lực Huyện Đầm Dơi 08:00 - 09:00

14-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

13-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Xã TAK Nam, TAK Đông, Tân Đức, Tân Thuận và một phần xã TAK, huyện Đầm Dơi. sau tuyến 472ĐD. Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

11-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Thành xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/188/01 (Tân lợi). Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

10-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bờ Đập xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi. Sau NR 474ĐD-7/119/122 (Bờ Đập). Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

09-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478NH-7/25 (Bàu Hầm). Điện lực Huyện Đầm Dơi 09:00 - 15:00

09-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 2 TT Đầm Dơi, một phần ấp Tân Long B xã Tân Dân, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478ĐD-7/139/07 (U Minh). Điện Lực Đầm Dơi 08:30 - 14:30

08-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi. Sau NR 478NH-7/25 (Bàu Hầm) Điện Lực Đầm Dơi 09:00 - 15:00

06-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật