Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp Gành Hào, ấp Cái Su Xã Hòa Tân TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ trường dạy nghề phường 9, một phần ấp 2 Xã An Xuyên, một phần khu Đông Bắc một phần đường 3/2 và nội bộ Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên, một phần đường Bùi Thị Trường, một phần đường Trần Hưng Đạo, phường 5 TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 15:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lộ Minh Phú, một phần lộ Thạnh Điền, Công Ty CP Đức Tài ấp Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đường Kéo, ấp Đường Dây, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, một phần ấp Dinh Củ, xã Tam Giàng Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

08-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp Phường 4, khóm 4, Một phần Phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6 Xã An Xuyên, Cty Đức Duy, Cty Bê Tông Thảo Anh ấp 6 Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 07:00 - 16:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lý Văn Lâm ( từ Lưu Bồng đến Kinh 16), Khu Dân Cư Tỉnh Đoàn, Khu Dân Cư Phường 1, Công Viên Văn Hóa , Cty Dược Minh Hải, UBND Phường 1, Đường Đại Đức Hữu Nhem, một phần đường Nguyễn Trãi ( từ Kinh 16 đến hẻm 26) phường 1 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 07:00 - 16:00

09-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

09-12-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
- Một phần ấp 1 xã Hồ Thị Kỷ, một phần xã Khánh An - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

09-12-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
- - Một phần ấp 9 xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

09-12-2023

Sửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện truyền tải
Một phần xã Viên An Đông; toàn bộ xã Viên An và xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
- Một phần xã Tân Phú, một phần xã Tân Lộc Bắc, xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 16:00

10-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nội bộ trung Tâm Viễn Thông Cà Mau và một phần ấp Tân Hưng Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 10:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp khóm 4 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 1, 4, khóm 6, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 11:00

11-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Đường Đào, ấp Cái Bát, ấp Cây Khô – xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 16:00

12-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kinh 5A, xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 09:00 - 11:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Dinh Củ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Kinh 5A, xã Tân Phú - huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 09:00 - 13:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Bùng Binh 1, ấp Bùng Binh 2, ấp Xóm Chùa Xã Hòa Tân, ấp Bùng Binh Xã Hòa Thành TP Cà Mau Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 13:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Cái Ngang và một phần ấp Cái Rô Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 15:00

12-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Giồng Kè, một phần đường Lý Văn Lâm (từ Lưu Bồng đến Cống Giồng Kè) Phường 1TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 09:00 - 11:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, ấp 9, xã Trí Lực, huyện Thới Bình - Cà Mau Điện Lực Thới Bình 09:00 - 11:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xẻo Ngay, Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình – Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 12:00 - 14:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
478VT-7/60/25 Kinh 7000 Trái.( 344799) - Một phần ấp 4, xã Trí Phải, một phần ấp Tapasasa, Tapasa 2 xã Tân PHú - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 12:00 - 14:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá, xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau Điện Lực Thới Bình 14:00 - 16:00

13-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường lộ Minh Phú ấp Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần Khóm 2, thị trấn Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. - Xã Tân Bằng, Biển Bạch, Biển Bạch Đông – huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 16:00

14-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Khóm 2, thị trấn Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. - Xã Tân Bằng, Biển Bạch, Biển Bạch Đông – huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 12:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 11:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp Tân Hóa , Tân Hóa A, Hòa Trung, Gành Hào 1, Gành Hào 2, Cái Su, Hòa Đông, Bùng Binh 1 xã Hòa Tân. ấp Hòa Nam , Tân Phong B, Tân Phong xã Hòa Thành, một phần đường Huỳnh Thúc Kháng Khóm 7 và khóm 8 Phường 7 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 09:00 - 13:00

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Tam Hiệp, khóm 6, 7, 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:30 - 11:30

14-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Cà Mau Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Ấp 2, 3 Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. Điện Lực Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nhưng Miên, xã Viên An Đông; một phần ấp Nguyễn Quyền, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần xã Tân Bằng, xã Biển Bạch - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 16:00

07-12-2023

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Kinh Rạch Rập khóm 3 Phường 8, ấp Xóm Lớn, ấp Bà Điều, Ấp Lung Dừa, Ấp Tân Hưng, Ông Muộn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Dân Cư Sao Mai, ấp Bà Điều xã Lý Văn LâmTP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 15:00

07-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Khuê, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Ngọc Hiển 09:00 - 12:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 2 Xã Tắc Vân, một phần Kinh Lung Thành ấp Bình Định Xã Tân Thành, một phần Kinh Bào Chứa ấp Cây Trâm Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lê Hồng Phong, một phần đường Lưu Hữu Phước, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đường Lê Vĩnh Hòa, đường Nguyễn Ngọc Cung, đường Nguyễn Mai, đường Lê Anh Xuân, đường Trần Văn Ơn, Khu D chợ Phường 8 TP Cà Mau. Điện Lực TP. Cà Mau 08:00 - 14:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
- Một phần ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện Lực Thới Bình 08:00 - 14:00

06-12-2023

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật