Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
: Một phần xã Biển Bạch Đông, xã Tân Bằng, xã Biển Bạch- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau 03 LBFCO PĐ 479KA-7/297/96 Kinh 1 Biển Bạch Đông. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Tất Thành, một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, một phần đường Nguyễn Công Trứ, Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Hẻm 19 tháng 05 khóm 1 Phường 8 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kinh 7 xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/238 Kinh 7 Tân Bằng. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Tân Hưng ( từ Đình Tân Hưng đến Kinh Xáng Lương Thế Trân Xã Lý Văn Lâm, Một phần đường Hải Thượng Lãng Ông Khóm 6 Phường 6 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5, ấp Bịnh Định Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

18-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đập Lung Dừa, ấp Lung Dừa Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

18-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Kinh Ông Muộn ấp Ông Muộn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 13:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ DNTN Nước Đá Mai Hương Phường 4 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 13:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Võ Văn Kiệt (Cầu Bạch Ngưu) khóm 1 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Xáng Phụng Hiệp Phường Tân Xuyên TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 14:00

19-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Tân Hiệp, ấp 6 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

20-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Lộc- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 478AX-7/305/49 Kinh Tân Phong Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 13:00

20-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Bà Cai Di, Kinh Cũ, khóm 5, 6 Phường 8 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Kinh Năm, xã Viên An; toàn bộ xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 13:00

21-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Bùng Binh 1, một phần ấp Cái Nai, ấp Xóm Chùa Xã Hòa Tân TP Cà Mau.. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

22-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Nguyễn Văn Lang, Phường Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Đường Lý Thường Kiệt khóm 7 phường 6 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/133A/51 UB xã Thới Bình. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 13:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Văn Lang, Phường Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 11:00 - 13:00

22-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cà Mau - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Cà Mau Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Đường Trương Phùng Xuân khóm 5 Phường 8 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

15-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lộ Thạnh Điền, Đường Kinh Huế ấp Chánh Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

14-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Kinh Ngã Cái, và một phần Kinh Rạch Rập ấp Xóm Lớn Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

14-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Gổ, ấp Tắc Thủ xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO trạm T3 Tắc Thủ tuyến 471AX. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO Trạm T17 Bạch Ngưu Trái tuyến 476AX Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 12:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 476AX-7/38/81 Ngã 3 Bào Nhàn. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cái Su, ấp Xóm Chùa, ấp Bùng Binh 1 Xã Hòa Tân TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

13-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2 Xã Tắc Vân TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

13-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nguyễn Tòng xã Biển Bạch Đông- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/78/10A Kinh 2 Rưỡi. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Nam Nghĩa, ấp Bà Thành, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4 thị trấn Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO PĐ 479KA-7/150/11 Rạch Giòng Nhỏ. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

12-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Dân Cư Tài Lộc ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

12-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cây Khô xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/108/02 Cây Khô. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 476AX-7/43/26 Kinh Bạch Ngưu. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp Kinh 8 xã Tân Bằng- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/258 Kinh 8 Tân Bằng. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

11-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Tân Hóa A, Tân Hóa, Hòa Trung xã Hòa Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

11-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phấn ấp 8 xã Trí Lực- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau FCO trạm Kinh Kiểm 5 tuyến 479KA. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 16:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Biển Bạch Đông, xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau LBFCO PĐ 479KA-7/180/97 Cái Sắn Phải. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

10-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 4 Xã Tắc Vân, và một phần Xã Định Bình TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 12:00

10-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 5, khóm 7 thị trấn Trần Văn Thời, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. Sau DS 477TVT-7/01 ( Trục chính tuyến 477TVT ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

09-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nội bộ Công An Tỉnh Cà Mau, Nội bộ Cty Đại Phương Tây ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 15:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Ấp 10A,10B, Kinh Chùa Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. Sau phân đoạn 481TVT-7/135 ( 1 Pha Trần Hợi - Sole ) Điện lực Huyện Trần Văn Thời 09:00 - 15:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 2, ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Lộ Minh Phú và một phần đường Sông Gành Hào ấp Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Khu Dân Cư Sao Mai ấp Bà Điều Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

08-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:30 - 15:30

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Ân Tây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

07-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 1, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ DNTN Nước đá Mai Hương Phường 4 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

07-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, xã Trí Phải, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 11:00 - 12:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 5 xã Trí Phải huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, ấp 8 xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Lực, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 15:00

06-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

05-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

05-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 15:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 7, xã Tân Lộc Bắc , huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 10:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bà Thanh, xã Tân Ân Tây, một phần ấp Kinh Ranh, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:30 - 15:30

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

04-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 14:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Phú, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

04-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bến Gỗ, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình - Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 15:00 - 15:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 13:30 - 14:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Mậu Thân, Ngô Thời Nhiệm, Huỳnh Hữu Nghĩa khóm 6 Phường 9 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 12:00 - 15:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Nội bộ trạm cấp nước Xã Tắc Vân TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 12:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Đường Kéo, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:30 - 15:30

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 09:30 - 10:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 4, 6 thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 12:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn, một phần ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ huyện Thới Bình- Cà Mau Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần Ấp 6 La Cua, xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 09:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình- Cà Mau. Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

03-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Nội bộ trường Tiểu Học Phường 7 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Thiện Năng khóm 4 Phường 4 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 11:00

03-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh Cái Nhúc khóm, 2, 3, 4 Phường Tân Thành , TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

02-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần khóm 1, khóm Đường Đào, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 08:00 - 14:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
ấp Bùng Binh 1, Gành Hào 2, Hòa Đông xã Hòa Tân TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 15:00

01-06-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Ấp 1, 2 Xã Tắc Vân, Ấp 2, 4, 5 ấp Bình Định Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

01-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Kinh xáng Phụng Hiệp, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Vàm Cái Nhúc khóm 2 ,4, 6 Phường Tân Thành , ấp 6 Xã Tân Thành TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 11:00 - 14:00

31-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Trần Văn Bỉnh và một phần đường Trần Hưng Đạo, hẻm 48 khóm 4,6 phường 5 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 11:00

31-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Kinh xáng Phụng Hiệp, đường Quản Lộ Phụng Hiệp Vàm Cái Nhúc khóm 2 ,4, 6 Phường Tân Thành , ấp 6 Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 11:00 - 14:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 1, xã Hồ Thị Kỷ.- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/85/03 Cây Phú Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

30-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Đường Trần Văn Bỉnh và một phần đường Trần Hưng Đạo, hẻm 48 khóm 4,6 phường 5 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 11:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc Lộ 63 ấp 3 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 07:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc Lộ 63 ấp 2 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 07:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc Lộ 63 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 07:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Trãi Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 07:00 - 13:00

30-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ẤP 9 xã Thới Bình - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau CB, FCO trạm T5 Thới Bình Điện lực Huyện Thới Bình 12:00 - 15:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Đường Nguyễn Tất Thành ( từ ngã tư Nguyễn Đình Chiễu đến cống Hội Đồng Nguyên) Khu Tập Thể Thủy Sản khóm 8 Phường 8 TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 12:00 - 14:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Nguyễn Trãi Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 12:00 - 16:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lộ Thạnh Điền Xã Lý Văn Lâm TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp Bào Nhàn xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/38/81 Bào Nhàn Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp 10 xã Thới Bình- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau CB, FCO trạm Tám Điện 4 Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng khóm 8 Phường 7 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần Kinh Xáng Phụng Hiệp, Phường Tân Xuyên, ấp Tân Thuộc, Tân Hiệp, Tân Thời, Tân Dân, Kinh Tập Đoàn 1, 3, Ấp 6 Xã An Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

29-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần đường Nguyễn Trãi Phường 9 và Phường Tân Xuyên TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 12:00

29-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần dđường Kinh Xáng Phụng Hiệp khóm 4 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 12:00 - 14:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Hẻm Y Học Dự Phòng, đường Trần Văn Thời Nối Dài khóm 4 Phường 6 TP Cà Mau Điện lực Thành phố Cà Mau 10:00 - 12:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần khóm 4, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Điện lực Huyện Ngọc Hiển 09:00 - 15:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần ấp 2, Kinh 5, xã Trí phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 478VT-7/80/52 Kinh 5A Điện lực Huyện Thới Bình 09:00 - 10:30

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Trí Phải- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 478VT-7/100 Kinh Lầu Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 11:30

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Cái Bát xã Hồ Thị Kỷ- huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/30/54 Rạch giòng Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ -huyện Thới Bình- Cà Mau. Tại trạm Rạch Đình 1 Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 10:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lê Đức Thọ Phường, đường số 2, đường số 5 Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 10:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Quốc Lộ 63 khóm 2.3 Phường Tân Xuyên TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 14:00

28-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần đường Lý Thường Kiệt từ Nhà máy Bi Tis đến Nhà máy Diesel Xã Định Bình và một phần Phường Tân Thành và một phần Xã Tân Thành TP Cà Mau. Điện lực Thành phố Cà Mau 08:00 - 13:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần xã Tân Bằng, một phần xã Biển Bạch huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 479KA-7/208 Kinh 5 Tân Bằng Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 14:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần ấp Xóm Lá, ấp Bào Nhàn, xã Hồ Thị Kỷ - huyện Thới Bình- Cà Mau. Sau PĐ 476AX-7/43/26 Kinh Bạch Ngưu Điện lực Huyện Thới Bình 08:00 - 16:00

27-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật