Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Cái Nước - Cà Mau

Lịch Cúp Điện Cái Nước Cà Mau những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần xã Tân Hưng Đông, xã Trần Thới và thị trấn Cái Nước huyện Cái Nước. Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

16-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Toàn bộ xã Thạnh Phú một phần xã Phú Hưng, xã Lương Thế Trân Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

08-06-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Một phần TT Cái Nước và một phần xã Trần Thới huyện Cái Nước Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 15:00

28-05-2024

Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Môt phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước. Sau NR 471CM-7/24A/149/01 (Cái Rắn - Kinh Cùng) Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 15:00

19-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng, xã Tân Hưng Đông, xã Đông Thới, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước. Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Môt phần xã Phú Hưng huyện Cái Nước. Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 15:00

18-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Một phần xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước Điện lực Huyện Cái Nước 08:00 - 14:00

15-05-2024

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật