Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Kh khu vực xa Thịnh Hưng Điện lực Yên Bình 15:00 - 16:30

02-10-2023

Lịch cúp điện Lục Yên - Yên Bái

Lịch Cúp Điện Lục Yên Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần KH khu vực xã Yên Bình Điện lực Yên Bình 09:30 - 11:45

27-09-2023

Xã Phúc Lợi Điện Lực Lục Yên 08:00 - 11:00

27-09-2023

Xã Tân Lập Điện Lực Lục Yên 08:00 - 11:30

27-09-2023

Một phần KH khu vực xã Bảo Ái Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

27-09-2023

Một phần KH khu vực xã Vĩnh Kiên Điện lực Yên Bình 07:30 - 09:00

27-09-2023

Khách hàng Trung tâm y tế huyện Yên Bình Điện lực Yên Bình 15:30 - 16:30

25-09-2023

Xã Mường Lai Điện Lực Lục Yên 13:30 - 16:30

25-09-2023

Xã Mường Lai Điện Lực Lục Yên 07:00 - 11:00

25-09-2023

Khách hàng Công ty CP môi trường và công trình đô thị Yên Bái ( cấp điện tại TBA Chiếu Sáng 3) Điện lực Yên Bình 15:00 - 16:00

23-09-2023

Xã Minh Chuẩn Điện Lực Lục Yên 14:00 - 18:00

23-09-2023

Xã An Lạc Điện Lực Lục Yên 08:00 - 12:00

23-09-2023

Xã Minh Tiến Điện Lực Lục Yên 07:30 - 11:00

23-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 17:00 - 17:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 16:00 - 16:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:30

22-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:30

22-09-2023

TBA Hương Trà (KH) Điện Lực Lục Yên 09:00 - 11:00

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

22-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 08:15 - 09:00

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:00

22-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:00

22-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:15

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

22-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

22-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

22-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 17:00 - 17:45

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 17:00 - 17:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 17:00 - 17:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 16:00 - 16:45

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 16:00 - 16:45

21-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 16:00 - 16:45

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

21-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

21-09-2023

Xã TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

21-09-2023

TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 11:00 - 11:45

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:30

21-09-2023

Xã TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:45

21-09-2023

TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

21-09-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Yên Bình Điện lực Yên Bình 07:30 - 11:30

21-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:15

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:15

21-09-2023

TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 07:15 - 08:15

21-09-2023

TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

21-09-2023

Xã Yên Thắng Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

21-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 06:00 - 07:00

21-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 15:30 - 17:00

20-09-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Yên Bình, Bạch hà, Vũ Linh, Phúc An, yên Thánh, Cảm Nhân, Xuân lai, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Xuân Long, Vĩnh KiênTT Thác Bà, Điện lực Yên Bình 17:30 - 18:00

17-09-2023

Một phần khách hàng KCN phía nam Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:45

17-09-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Yên Bình, Bạch hà, Vũ Linh, Phúc An, yên Thánh, Cảm Nhân, Xuân lai, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Xuân Long, Vĩnh KiênTT Thác Bà, Điện lực Yên Bình 16:00 - 16:30

17-09-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Yên Bình, Phúc An Điện lực Yên Bình 16:00 - 18:00

17-09-2023

Một phần khách hàng ku vực xã yên Bình, Vĩnh Kiên, TT Thác Bà Điện lực Yên Bình 07:30 - 08:00

17-09-2023

Một phần khách hnagf KCN phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 12:30

17-09-2023

Một phần khách hàng KCN phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 09:30

17-09-2023

Một phần khách hàng KCN phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 11:15

17-09-2023

Một phần khách hàng ku vực xã yên Bình, Vĩnh Kiên, TT Thác Bà Điện lực Yên Bình 06:00 - 06:30

17-09-2023

Một phần khách hàng ku vực xã yên Bình, Bạch hà, Vũ Linh, Phúc An, yên Thánh, Cảm Nhân, Xuân lai, Ngọc Chấn, Tích Cốc Điện lực Yên Bình 06:00 - 08:00

17-09-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Xuân Long Điện lực Yên Bình 06:00 - 08:30

17-09-2023

ĐZ 35 kV sau DCL 372-7/22-3 Minh Tiến Điện Lực Lục Yên 06:00 - 08:00

17-09-2023

Một phần khách hnagf KCN phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 13:30

17-09-2023

Xã Vĩnh Lạc Điện Lực Lục Yên 06:30 - 11:30

16-09-2023

Xã An Phú Điện Lực Lục Yên 16:00 - 17:00

15-09-2023

Khu vực Xã Mông Sơn huyện Yên Bình Điện lực Yên Bình 07:00 - 11:00

15-09-2023

Xã Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 16:00 - 17:00

14-09-2023

Các xã Tô Mậu, Tân Lĩnh, Phan Thanh, Tân Lập, Khai Trung, Minh Chuẩn, TT Yên Thế, Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, An Phú, Mường Lai, Yên Thắng, Minh Xuân, Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Tân Phượng. Điện Lực Lục Yên 05:30 - 06:00

10-09-2023

Các xã Yên Thắng, Minh Xuân, Mai Sơn, Khánh Thiện, Lâm Thượng, Tân Phượng. Điện Lực Lục Yên 05:30 - 06:30

10-09-2023

TBA Gạch Sơn Tùng (KH) Điện Lực Lục Yên 16:00 - 17:30

09-09-2023

TBA Thái Dương 2 (KH) Điện Lực Lục Yên 07:00 - 08:30

09-09-2023

Xã Tân Lĩnh Điện Lực Lục Yên 08:00 - 09:00

07-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 08:00 - 09:00

06-09-2023

Các KH MĐ Xi Măng Yên Bái + Khách Hàng MTV Hải Dương Điện lực Yên Bình 07:00 - 11:00

05-09-2023

TBA khách hàng chuyên dùng 100 kVA -35/0,4 kV Nhà Máy Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 12:15 - 13:45

04-09-2023

TBA khách hàng chuyên dùng 2000 kVA -35/0,4 kV Nhà Máy Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 10:30 - 12:00

04-09-2023

TBA khách hàng chuyên dùng 1500 kVA -35/0,4 kV Nhà Máy Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 08:45 - 10:15

04-09-2023

TBA khách hàng chuyên dùng 100 kVA -35/0,4 kV Nhà Máy Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 07:00 - 08:30

04-09-2023

Khách hàng Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 06:00 - 18:00

04-09-2023

TBA Đá Hoà Trắng (KH) Điện Lực Lục Yên 13:30 - 15:00

03-09-2023

TBA Dốc Thẳng (KH) Điện Lực Lục Yên 10:00 - 11:30

03-09-2023

TBA RK 5 (KH) Điện Lực Lục Yên 08:00 - 09:30

03-09-2023

Khách hàng Sắn Vũ Linh Điện lực Yên Bình 06:00 - 18:00

03-09-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật