Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Văn Yên - Yên Bái

Lịch Cúp Điện Văn Yên Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 07:00 - 11:30

25-03-2023

Xã An Bình Điện Lực Văn Yên 07:00 - 17:00

24-03-2023

Xã An Bình Điện Lực Văn Yên 07:00 - 17:00

23-03-2023

Xã An Bình Điện Lực Văn Yên 07:00 - 17:00

22-03-2023

Xã An Bình Điện Lực Văn Yên 07:00 - 17:00

21-03-2023

Xã Đông Cuông Điện Lực Văn Yên 13:30 - 15:30

19-03-2023

Xã Đông Cuông Điện Lực Văn Yên 07:00 - 11:30

19-03-2023

TBA Thôn 12 Mậu Đông và một phần TT Mậu A Điện Lực Văn Yên 15:45 - 16:00

18-03-2023

Các xã An Bình, Đông An, Quế Hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 15:45 - 16:00

18-03-2023

Các xã Mậu Đông, Tân Hợp, Đông Cuông, Quang Minh, An Bình, Điện Lực Văn Yên 14:00 - 16:00

18-03-2023

TBA Thôn 12 Mậu Đông và một phần TT Mậu A Điện Lực Văn Yên 14:00 - 14:15

18-03-2023

Xã Đông Cuông Điện Lực Văn Yên 07:30 - 12:00

18-03-2023

TBA Thôn 12 Mậu Đông và một phần TT Mậu A Điện Lực Văn Yên 07:30 - 07:45

18-03-2023

Xã Đông Cuông Điện Lực Văn Yên 06:00 - 16:00

18-03-2023

Xã Mậu Đông Điện Lực Văn Yên 06:00 - 11:30

18-03-2023

Các xã Mậu Đông, Tân Hợp, Đông Cuông, Quang Minh, An Bình, Điện Lực Văn Yên 06:00 - 07:30

18-03-2023

Các xã An Bình, Đông An, Quế Hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 06:00 - 07:45

18-03-2023

Xã Mậu Đông, Điện Lực Văn Yên 06:00 - 16:00

18-03-2023

TBA Thôn 12 Mậu Đông và một phần TT Mậu A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 06:15

18-03-2023

Xã Yên Thái và một phần thị trấn Mậu A Điện Lực Văn Yên 14:00 - 16:00

11-03-2023

Xã Yên Thái và một phần thị trấn Mậu A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 08:45

11-03-2023

Xã Yên Thái Điện Lực Văn Yên 06:00 - 16:00

11-03-2023

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 13:30 - 17:30

09-03-2023

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 07:00 - 12:00

09-03-2023

Xã Phong Dụ Hạ Điện Lực Văn Yên 15:30 - 17:00

05-03-2023

Xã Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 10:00 - 11:15

05-03-2023

Xã Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 08:01 - 09:30

05-03-2023

Xã Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 08:00 - 09:40

05-03-2023

Các xã Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 06:00 - 17:00

05-03-2023

Xã Phong Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 17:00 - 17:15

04-03-2023

Các xã Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 07:30 - 07:45

04-03-2023

Các xã Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 06:00 - 17:00

04-03-2023

Xã Phong Dụ Thượng Điện Lực Văn Yên 06:00 - 06:15

04-03-2023

Xã Ngòi A Điện Lực Văn Yên 14:30 - 16:00

25-02-2023

Xã Ngòi A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 16:00

25-02-2023

Xã Ngòi A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 07:30

25-02-2023

Xã Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 09:00 - 11:30

16-02-2023

Xã Yên Phú Điện Lực Văn Yên 10:00 - 12:30

13-01-2023

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 07:30 - 10:00

13-01-2023

Xã Đông An Điện Lực Văn Yên 07:30 - 17:00

07-01-2023

Các xã An Bình, Đông An, Quế Hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 13:00 - 13:15

28-12-2022

Các xã Mậu Đông, Tân Hợp, Đông Cuông, Quang Minh, An Bình và một phần Thị trấn Mậu A Điện Lực Văn Yên 11:00 - 13:00

28-12-2022

Các xã An Bình, Đông An, Quế Hạ, Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 11:00 - 11:15

28-12-2022

Thị Trấn Mậu A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 13:00

28-12-2022

Thị Trấn Mậu A Điện Lực Văn Yên 06:00 - 07:30

28-12-2022

Xã Viễn Sơn,Đại Phác, An Thịnh Điện Lực Văn Yên 16:00 - 17:45

27-12-2022

Xã Đại Sơn, Mỏ Vàng, Nà hẩu Điện Lực Văn Yên 06:00 - 17:45

27-12-2022

Xã Viễn Sơn,Đại Phác, An Thịnh Điện Lực Văn Yên 06:00 - 07:10

27-12-2022

Các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 00:30 - 01:00

24-12-2022

Xã Đông An Điện Lực Văn Yên 09:00 - 12:00

23-12-2022

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 08:00 - 10:30

23-12-2022

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 13:30 - 16:30

22-12-2022

Xã Viễn Sơn Điện Lực Văn Yên 09:30 - 12:00

22-12-2022

Xã Đại Phác Điện Lực Văn Yên 08:00 - 10:30

22-12-2022

Xã Quang Minh Điện Lực Văn Yên 07:50 - 10:00

22-12-2022

Các xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 05:00 - 06:30

22-12-2022

Xã Viễn Sơn Điện Lực Văn Yên 13:30 - 16:00

21-12-2022

Xã Ngòi A Điện Lực Văn Yên 09:30 - 12:00

21-12-2022

Xã Tân Hợp Điện Lực Văn Yên 08:00 - 17:00

21-12-2022

Xã Yên Hợp Điện Lực Văn Yên 06:30 - 17:00

18-12-2022

TBA Tĩnh Nhung Điện Lực Văn Yên 08:00 - 09:30

16-12-2022

HTX Mạnh San Điện Lực Văn Yên 09:00 - 11:30

15-12-2022

Xã Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 13:30 - 15:30

14-12-2022

Xã Lang Thíp Điện Lực Văn Yên 09:30 - 11:30

14-12-2022

Xã Mậu Đông Điện Lực Văn Yên 08:00 - 09:30

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật