Lịch cúp điện Yên Bình - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Bình - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Bình - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Bình - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Bình - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một Phần KH khu vực xã YÊN THÀNH Điện lực Yên Bình 08:00 - 12:00

10-02-2023

Lịch Cúp Điện Yên Bình Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Km13 đường vào cảng Hương Lý Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

29-01-2023

Khách Hàng Xi Măng Yên Bái Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

29-01-2023

CÁc KH khu vực TT Yên Bình, xã Tân Thịnh, Lương Thịnh Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

29-01-2023

Khu công nghiệp phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 06:30

27-01-2023

CÁc KH khu vực TT Yên Bình, xã Tân Thịnh, Lương Thịnh Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

19-01-2023

Khách Hàng Xi Măng Yên Bái Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

19-01-2023

Phân đoạn nhà máy nước Km13 thị trấn Yên Bình Điện lực Yên Bình 21:00 - 22:00

19-01-2023

Khu công nghiệp Phía Nam, Điện lực Yên Bình 17:00 - 17:30

19-01-2023

Các KH khu vực KCN Phía Nam Điện lực Yên Bình 15:00 - 17:00

19-01-2023

Xã Mông Sơn Điện lực Yên Bình 15:30 - 17:00

17-01-2023

Xã Mông Sơn Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:45

17-01-2023

Xã Mông Sơn Điện lực Yên Bình 06:30 - 17:00

17-01-2023

Xã Mông Sơn, Cảm ân Điện lực Yên Bình 15:30 - 17:00

16-01-2023

Khách hàng ĐŨA THANH HƯƠNG Điện lực Yên Bình 10:00 - 11:30

16-01-2023

Kachs hàng SẮN YÊN BÌNH 1 (100kVA) Điện lực Yên Bình 10:00 - 11:30

16-01-2023

Khách hàng NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

16-01-2023

KH gỗ Nam Thắng Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

16-01-2023

Xã Mông Sơn Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:45

16-01-2023

Xã Mông Sơn Điện lực Yên Bình 06:30 - 17:00

16-01-2023

Xã Bảo Ái, Tân Nguyên Điện lực Yên Bình 16:30 - 17:00

15-01-2023

Các KH khu vực xã Phúc An, Xuân Lai, Cảm Nhân, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:00

15-01-2023

Các KH khu vực TT Thác Bà, xã Hán Đà Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:00

15-01-2023

Xã Tân Hương, Mông Sơn Điện lực Yên Bình 15:30 - 17:00

15-01-2023

Một phần KH khu vực KCN phía nam Điện lực Yên Bình 15:00 - 17:00

15-01-2023

Một phần KH khu vực KCN phía nam Điện lực Yên Bình 10:30 - 11:00

15-01-2023

Các KH khu vực TT Thác Bà, xã Hán Đà Điện lực Yên Bình 10:00 - 10:30

15-01-2023

Một phần KH khu vực KCN phía nam Điện lực Yên Bình 07:00 - 07:30

15-01-2023

Xã Tân Hương, Bảo Ái, Mông Sơn Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:45

15-01-2023

Xã Bảo Ái, Tân Nguyên Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:00

15-01-2023

Các KH khu vực xã Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh Điện lực Yên Bình 06:30 - 10:30

15-01-2023

Các KH khu vực xã Phúc An, Xuân Lai, Cảm Nhân Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:00

15-01-2023

Xã Mông Sơn, Cảm Ân Điện lực Yên Bình 06:30 - 17:00

15-01-2023

KH xi măng Yên Bình Điện lực Yên Bình 03:00 - 06:30

15-01-2023

KH xi măng Yên Bình + Takoko Điện lực Yên Bình 00:00 - 03:30

15-01-2023

Khách Hàng Thuế Yên Bình Điện lực Yên Bình 15:00 - 17:00

14-01-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Vĩnh Kiên Điện lực Yên Bình 07:30 - 13:00

14-01-2023

Khách Hàng LatCa Điện lực Yên Bình 15:00 - 17:00

13-01-2023

Khách hàng TBA Nhựa PMC Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:00

12-01-2023

Khách hàng TBA GANG THÉP YB 1000 Điện lực Yên Bình 13:30 - 15:30

12-01-2023

Khách hàng TBA GANG THÉP YB 400 Điện lực Yên Bình 10:00 - 11:00

12-01-2023

Khách hàng TBA GA CƯỜNG THẮNG Điện lực Yên Bình 09:00 - 10:00

12-01-2023

Khách hàng TBA Sơn Dẻo Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:00

12-01-2023

Một Phần KH khu vực xã Phú Thịnh Điện lực Yên Bình 06:00 - 09:00

12-01-2023

Các KH khu vực xã Văn Lãng Điện lực Yên Bình 06:00 - 09:00

12-01-2023

Một phần KH khu vực KCN phía nam Điện lực Yên Bình 06:00 - 09:00

12-01-2023

Các khách hàng khu vực xã Bạch Hà, Vũ Linh, Yên Bình, Xã Cảm Nhân, Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Phúc An, Mỹ Gia Điện lực Yên Bình 11:30 - 12:00

07-01-2023

Các khách hàng khu vực xã Bạch Hà, Vũ Linh, Yên Bình, Xã Cảm Nhân, Xuân Long, Ngọc Chấn, Tích Cốc, Phúc An, Mỹ Gia Điện lực Yên Bình 06:30 - 07:00

07-01-2023

Một phần KH khu vực xã Hán Đà, Đại Minh Điện lực Yên Bình 12:00 - 12:30

04-01-2023

Một phần KH khu vực xã Hán Đà, Đại Minh Điện lực Yên Bình 04:30 - 05:00

04-01-2023

Xã Yên Thành, Mỹ Gia, Xuân Lai, Xuân Long, Cảm Nhân, Ngọc Chấn Điện lực Yên Bình 12:00 - 12:30

28-12-2022

Thị trấn Thác Bà, xã Yên Bình Điện lực Yên Bình 12:00 - 12:30

28-12-2022

Thị trấn Thác Bà, xã Vĩnh Kiên Điện lực Yên Bình 08:30 - 11:30

28-12-2022

Khu vực thị trấn Thác Bà Điện lực Yên Bình 08:30 - 11:00

28-12-2022

Xã Bạch Hà, Phúc An Điện lực Yên Bình 07:00 - 12:30

28-12-2022

Xã Yên Thành, Mỹ Gia, Xuân Lai, Xuân Long, Cảm Nhân, Ngọc Chấn Điện lực Yên Bình 07:00 - 07:30

28-12-2022

Một phần khu vực xã Thịnh Hưng Điện lực Yên Bình 08:00 - 13:00

21-12-2022

Một phần khu vực xã YÊN THÀNH Điện lực Yên Bình 08:30 - 10:00

20-12-2022

Một phần khu vực xã Bạch Hà Điện lực Yên Bình 07:30 - 13:00

19-12-2022

Một phần khu vực xã Đại Minh, Hán Đà, Thịnh Hưng, Văn Lãng, Phú Thịnh Điện lực Yên Bình 11:00 - 11:30

17-12-2022

Xã Đại Minh Điện lực Yên Bình 11:00 - 11:30

17-12-2022

ĐZ 371E12.1 từ E12.1 đến CDPT 36-1 Km14 Điện lực Yên Bình 08:00 - 11:30

17-12-2022

Một phần khu vực xã Đại Minh, Hán Đà Điện lực Yên Bình 07:30 - 10:00

17-12-2022

Khách hàng Xi măng Yên Bái Điện lực Yên Bình 07:00 - 14:00

17-12-2022

Một phần khu vực thị trấn Yên Bình Điện lực Yên Bình 07:00 - 11:00

17-12-2022

Các khách hàng khu công nghiệp phía nam Điện lực Yên Bình 07:00 - 16:00

17-12-2022

TBA Bảo Ái 9 Điện lực Yên Bình 08:30 - 10:30

16-12-2022

Một phần khu vực xã Tân Nguyên Điện lực Yên Bình 08:00 - 13:00

15-12-2022

Một phần các khách hàng khu vực Xã Thịnh Hưng ( TBA Chè Văn Hưng ) Điện lực Yên Bình 14:00 - 16:00

14-12-2022

Khách hàng HTX CƯỜNG CHẦM Điện lực Yên Bình 09:30 - 11:00

13-12-2022

Khách hàng TAKOKO Điện lực Yên Bình 07:30 - 09:00

13-12-2022

Khách hàng Gạch AYB Điện lực Yên Bình 10:30 - 12:00

12-12-2022

Khách hàng Công ty TNHH NEW WANLY VIỆT NAM Điện lực Yên Bình 09:00 - 10:30

12-12-2022

Khách hàng Sun Rise Điện lực Yên Bình 07:30 - 09:00

12-12-2022

Khu vực Thị trấn Thác Bà, các xã Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Vũ Linh Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:00

10-12-2022

Một phần khu vực xã Thịnh Hưng Điện lực Yên Bình 08:00 - 12:00

10-12-2022

Khu vực Thị trấn Thác Bà, các xã Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên, Vũ Linh Điện lực Yên Bình 06:00 - 07:00

10-12-2022

Các khách hàng khu vực xã Yên Bình, Bạch Hà, Vũ LInh, TT Thác Bà, Mỹ Gia, Xuân lai, Cảm Nhân, Xuân Long, Tích Cốc Điện lực Yên Bình 16:00 - 17:00

09-12-2022

Các khách hàng khu vực xã Yên Bình, Bạch Hà, Vũ LInh, TT Thác Bà, Mỹ Gia, Xuân lai, Cảm Nhân, Xuân Long, Tích Cốc Điện lực Yên Bình 06:00 - 07:00

09-12-2022

TBA Cảm Ân 4 Điện lực Yên Bình 08:00 - 12:00

08-12-2022

TBA Thịnh Hưng 6 Điện lực Yên Bình 12:30 - 16:00

06-12-2022

TBA Văn Lãng 3 Điện lực Yên Bình 08:00 - 12:00

06-12-2022

TBA Tân Nguyên 9 Điện lực Yên Bình 08:00 - 16:00

06-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật