Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Xã Vân Hội huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 07:30

02-06-2023

Xã Vân Hội Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:00 - 09:30

02-06-2023

Xã Việt Hồng huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 10:00 - 11:30

02-06-2023

Một phần KH khu vực xã Tân Hương Điện lực Yên Bình 13:30 - 14:30

02-06-2023

Xã Việt Hồng huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 14:30 - 16:00

02-06-2023

Một phần KH khu vực xã Tân Hương Điện lực Yên Bình 15:00 - 16:00

02-06-2023

phương Minh Tân Điện lực TP Yên Bái 05:00 - 08:15

03-06-2023

Phường Minh Tân, Yên Ninh Điện lực TP Yên Bái 05:00 - 05:20

03-06-2023

1 Phần Phường Minh Tân Điện lực TP Yên Bái 05:00 - 13:00

03-06-2023

Xã Hưng Thịnh Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 07:30

03-06-2023

Xã Hồng Ca Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 07:30

03-06-2023

một phần phường Nam Cường, Sân Bay Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:00

03-06-2023

TBA T8 Điện lực Yên Bình 07:00 - 08:30

03-06-2023

Phường Minh Tân, Yên Ninh Điện lực TP Yên Bái 08:00 - 08:15

03-06-2023

TBA T9 Điện lực Yên Bình 09:00 - 10:30

03-06-2023

Xã Hồng Ca huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 10:00 - 11:30

03-06-2023

Một phần KH khu vực xã Bảo Ái Điện lực Yên Bình 13:30 - 15:00

03-06-2023

Xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 14:30 - 16:00

03-06-2023

Một phần KH khu vực xã Tân Nguyên Điện lực Yên Bình 15:30 - 17:00

03-06-2023

KH May xuất khẩu Điện lực TP Yên Bái 05:00 - 12:30

04-06-2023

Xã Y Can, Quy Mông huyện Trấn Yên và một phần xã Âu Lâu TP Yên Bái Điện Lực Trấn Yên 05:30 - 07:15

04-06-2023

Phường Yên Thịnh Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 09:00

04-06-2023

Xã Y Can, Quy Mông huyện Trấn Yên và một phần xã Âu Lâu TP Yên Bái Điện Lực Trấn Yên 11:00 - 12:30

04-06-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Bảo Ái Điện lực Yên Bình 15:30 - 16:30

06-06-2023

Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:30

07-06-2023

Lịch cúp điện Yên Bái

Lịch Cúp Điện Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Kh khu vực thị trấn Yên Bình Điện lực Yên Bình 22:30 - 22:45

31-05-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 16:00 - 17:30

31-05-2023

Điện lực TP Yên Bái 15:10 - 15:40

31-05-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 14:30 - 15:50

31-05-2023

xã văn phú Điện lực TP Yên Bái 13:30 - 15:00

31-05-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 09:20 - 10:50

31-05-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:40 - 09:10

31-05-2023

phường NTH Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 08:00

31-05-2023

1 Phường Nguyễn Thái Học Điện lực TP Yên Bái 07:00 - 12:00

31-05-2023

một phần P Nguyễn Thái Học Điện lực TP Yên Bái 07:00 - 12:00

31-05-2023

Xã Phan Thanh Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

31-05-2023

Xã Phúc Lợi Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

31-05-2023

Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 11:30

31-05-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 07:30

31-05-2023

Một phần KH khu vực Thị trấn Yên Bình Điện lực Yên Bình 06:00 - 06:15

31-05-2023

phường Nguyễn Thái Học Điện lực TP Yên Bái 15:40 - 17:40

30-05-2023

phường Yên Thịnh Điện lực TP Yên Bái 13:30 - 15:30

30-05-2023

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:00

30-05-2023

Phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:00

30-05-2023

Thôn Kiến thịnh 2 xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 10:00

30-05-2023

Bản Lải xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 11:00

30-05-2023

Bản Khem xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 11:00

30-05-2023

Bản Co Hả xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 11:00

30-05-2023

Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 11:00

30-05-2023

1 Phần Phường Minh Tân Điện lực TP Yên Bái 05:30 - 11:30

30-05-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 13:30 - 17:30

29-05-2023

một phần Phường Hợp Minh Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 10:00

29-05-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 07:00 - 11:30

29-05-2023

mọt phần phường minh tân Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:30

29-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 17:00 - 17:15

28-05-2023

TBA Công An Điện Lực Lục Yên 17:00 - 18:10

28-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 15:30 - 17:15

28-05-2023

Xã Minh Tiến Điện Lực Lục Yên 12:00 - 12:30

28-05-2023

Xã Ngọc Chấn, Xuân Long Điện lực Yên Bình 12:00 - 12:30

28-05-2023

Xã Minh Tiến Điện Lực Lục Yên 07:00 - 07:30

28-05-2023

Xã Xuân lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Phúc Ninh Điện lực Yên Bình 07:00 - 12:30

28-05-2023

Xã Ngọc Chấn, Xuân Long Điện lực Yên Bình 07:00 - 07:30

28-05-2023

Xã Động Quan Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

28-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 08:15

28-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 07:00

28-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 17:15

28-05-2023

Xã Lâm Thượng; Tân Phượng; Mai Sơn; Minh Xuân Điện Lực Lục Yên 05:00 - 08:30

28-05-2023

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:30

27-05-2023

Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:30

27-05-2023

Pú Trạng Tâm thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

27-05-2023

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

27-05-2023

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

27-05-2023

Km 14 Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:00

27-05-2023

TT Yên Thế Điện Lực Lục Yên 13:30 - 17:30

27-05-2023

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:00

27-05-2023

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 09:20 - 11:00

27-05-2023

Km 14 Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:00

27-05-2023

Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:00

27-05-2023

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:00

27-05-2023

Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 12:20

27-05-2023

TBA Cảm Nhân 2 Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

27-05-2023

Một phần KH khu vực xã Cảm Nhân Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

27-05-2023

Phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:30

27-05-2023

Mường Lò phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:30

27-05-2023

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 09:20

27-05-2023

1 ươhaanf P Nguyễn Thái học Điện lực TP Yên Bái 07:00 - 12:00

27-05-2023

Xã Hưng Khánh Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:00 - 11:30

27-05-2023

xã An Lạc Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

27-05-2023

xã Tân Lĩnh Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

27-05-2023

xã Liễu Đô Điện Lực Lục Yên 07:00 - 11:30

27-05-2023

Xã Cường Thịnh Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:00 - 11:30

27-05-2023

một phần phường yên ninh Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:30

27-05-2023

Xã Hưng Thịnh Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:30 - 11:30

27-05-2023

1 phần xã Van phú Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 08:00

27-05-2023

1 Phần TP Yên Bái Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 08:00

27-05-2023

Phường Tân An thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

27-05-2023

Phường Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

27-05-2023

Trung tâm Văn Hóa thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

27-05-2023

Khu 19/5 TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:30 - 18:00

26-05-2023

Hồng Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 16:30 - 18:30

26-05-2023

Khu 7 TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:30 - 16:00

26-05-2023

Thôn 11 xã Tân Thịnh Thịnh huyện văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:00

26-05-2023

một phần phường đồng tâm Điện lực TP Yên Bái 13:00 - 17:00

26-05-2023

Phường Cầu Thia thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:00

26-05-2023

Đội 2 TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

26-05-2023

Thôn Dầy xã Chấn Thịnh huyện văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

26-05-2023

xã Phan Thanh Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

26-05-2023

xã Minh Chuẩn Điện Lực Lục Yên 07:00 - 10:30

26-05-2023

1 Phần phường Minh Tân Điện lực TP Yên Bái 06:00 - 12:00

26-05-2023

Bản Lải xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 09:00

26-05-2023

Bản Khem xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 09:00

26-05-2023

Bản Co Hả xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 09:00

26-05-2023

Thôn Bồ xã Chấn Thịnh huyện văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

26-05-2023

Đội 1 TTNT Trần Phú huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:30

26-05-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Tân Hương Điện lực Yên Bình 14:00 - 16:00

25-05-2023

Xã Quế Hạ Điện Lực Văn Yên 14:00 - 16:00

25-05-2023

Xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ. Xã Pá Hu, Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, thị trấn Trạm tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

25-05-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 13:30 - 17:30

25-05-2023

Xã Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 12:30 - 15:30

25-05-2023

TG T12-14 MỎ ĐÁ MÔNG SƠN Điện lực Yên Bình 08:30 - 10:30

25-05-2023

Xã Hồng Ca - huyênh Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:00 - 11:00

25-05-2023

Xã Lâm Giang Điện Lực Văn Yên 08:00 - 11:00

25-05-2023

Một phần KH khu vực xã Yên Thành Điện lực Yên Bình 08:00 - 12:00

25-05-2023

Xã Động Quan Điện Lực Lục Yên 07:30 - 10:30

25-05-2023

Một phần khách hàng khu vực xã Km 10 - TT yên Bình Điện lực Yên Bình 07:00 - 12:00

25-05-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật