Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Một phần Kh khu vực xa Thịnh Hưng Điện lực Yên Bình 15:00 - 16:30

02-10-2023

phường đồng tâm Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 08:30

03-10-2023

xã tân thịnh Điện lực TP Yên Bái 08:40 - 09:40

03-10-2023

phường yên ninh Điện lực TP Yên Bái 10:00 - 11:00

03-10-2023

xã văn phú Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 09:00

04-10-2023

xã văn phú Điện lực TP Yên Bái 09:20 - 10:30

04-10-2023

Bản Tạo xã Đồng Khê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

05-10-2023

xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:30 - 10:30

06-10-2023

Xã Hưng Khánh huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 09:00 - 12:20

06-10-2023

xã Việt Cường huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 14:30 - 16:30

06-10-2023

TT Cổ Phúc huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:00 - 09:00

07-10-2023

phường minh tân Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 09:00

07-10-2023

xã Minh Quân huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:30 - 12:30

07-10-2023

TTNT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 14:30

07-10-2023

Thôn 2 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 10:30

07-10-2023

Thôn Nậm Cướm xã Nậm Búng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 14:00

07-10-2023

TT Cổ Phúc huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 09:30 - 11:30

07-10-2023

Xã Phù Nham TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:30

07-10-2023

TT Cổ Phúc huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 13:30 - 15:30

07-10-2023

Thôn 4 xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

07-10-2023

Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:00

07-10-2023

Khu 1 xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:00

07-10-2023

xã Quy Mông huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:30 - 09:30

08-10-2023

xã Minh Quán huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 10:00 - 12:00

08-10-2023

xã Hoà Cuông 4 huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 14:00 - 16:00

08-10-2023

xã Minh Quán huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:30 - 11:30

09-10-2023

Lịch cúp điện Yên Bái

Lịch Cúp Điện Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, Kim Nọi, Mồ Dề, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông, Nậm Khắt, thị trấn Mù Cang Chải huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 19:00 - 19:15

01-10-2023

Các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, Kim Nọi, Mồ Dề, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông, Nậm Khắt, thị trấn Mù Cang Chải huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 05:45 - 06:00

01-10-2023

Các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, Kim Nọi, Mồ Dề, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông, Nậm Khắt, thị trấn Mù Cang Chải huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 19:00 - 19:15

30-09-2023

Xã Lương Thịnh, Y Ca, Quy Mông huyện Trấn Yên, xã Âu Lâu TPYên Bái Điện Lực Trấn Yên 12:00 - 12:30

30-09-2023

Xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 11:00 - 12:30

30-09-2023

Xã Lương Thịnh, Y Ca, Quy Mông huyện Trấn Yên, xã Âu Lâu TPYên Bái Điện Lực Trấn Yên 11:00 - 11:30

30-09-2023

Xã Minh Quán Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:00 - 12:30

30-09-2023

Xã Quy Mông Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:00 - 09:30

30-09-2023

Xã Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

30-09-2023

Xã Lương Thịnh, Y Can, Quy Mông huyện Trấn Yên, xã Âu Lâu TP Yên Bái Điện Lực Trấn Yên 07:00 - 07:30

30-09-2023

Xã Lương Thịnh huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 07:30

30-09-2023

Xã Lương Thịnh, Y Can, Quy Mông huyện Trấn Yên, xã Âu Lâu TP Yên Bái Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 06:30

30-09-2023

Các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải, Kim Nọi, Mồ Dề, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Púng Luông, Nậm Khắt, thị trấn Mù Cang Chải huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 05:15

30-09-2023

Khu 1 xã Nghĩa Lợi thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:00

28-09-2023

Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:00

28-09-2023

Xã Phù Nham TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:00

28-09-2023

phường đồng tâm Điện lực TP Yên Bái 09:00 - 11:00

28-09-2023

Phường Phú Trạng TX Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 10:30

28-09-2023

Thôn Nậm Cướm xã Nậm Búng huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 14:00

28-09-2023

NM Chè Việt Trung Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

28-09-2023

Bản Tạo xã Đồng Khê huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

28-09-2023

phường đồng tâm Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 08:30

28-09-2023

TTNT Liên Sơn huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 14:00

28-09-2023

Thôn Mù Cái Hồ xã Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 15:30 - 16:30

27-09-2023

Thôn Quăn 4 xã Bình Thuận huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:00

27-09-2023

Thôn Bồ xã Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:00

27-09-2023

Xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 12:00 - 12:30

27-09-2023

Xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ. Các xã Pá Hu, Trạm Tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Xà Hồ, TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 12:00 - 12:30

27-09-2023

Thôn Tà Chí Cao xã Nậm Có huyện MCC Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:30

27-09-2023

Một phần KH khu vực xã Yên Bình Điện lực Yên Bình 09:30 - 11:45

27-09-2023

Xã Phúc Lợi Điện Lực Lục Yên 08:00 - 11:00

27-09-2023

Xã Tân Lập Điện Lực Lục Yên 08:00 - 11:30

27-09-2023

Các Xã Đại Lịch, Chấn Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 10:30

27-09-2023

Thôn Bản Pằn xã Gia Hội huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

27-09-2023

Một phần KH khu vực xã Bảo Ái Điện lực Yên Bình 08:00 - 09:30

27-09-2023

TBA Giấy Âu Lâu. Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 12:00

27-09-2023

phường Yên Ninh Điện lực TP Yên Bái 07:30 - 09:30

27-09-2023

Xã Minh Quân Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 07:30 - 12:00

27-09-2023

Xã Thanh Lương.Thạch Lương TX Nghĩa Lộ. Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 12:30

27-09-2023

Xã Thạch Lương TX Nghĩa Lộ. Các xã Pá Hu, Trạm Tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Xà Hồ, TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 08:00

27-09-2023

Xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 07:30 - 08:00

27-09-2023

Một phần KH khu vực xã Vĩnh Kiên Điện lực Yên Bình 07:30 - 09:00

27-09-2023

Các Xã Đông An,xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 15:00 - 15:30

26-09-2023

Các Xã Đông An, Phong Dụ Thượng,, Phong Dụ Hạ,xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 15:00 - 15:30

26-09-2023

CT CP THỊNH ĐẠT XANH Điện lực Nghĩa Lộ 14:30 - 16:30

26-09-2023

phường yên ninh Điện lực TP Yên Bái 13:30 - 16:00

26-09-2023

Thôn Tà Lành xã Nậm Lành huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 15:30

26-09-2023

Xã Tú Lệ huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 12:30

26-09-2023

Các Xã Đông An, Phong Dụ Thượng,, Phong Dụ Hạ,xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 07:00 - 07:30

26-09-2023

Các Xã Đông An,xuân Tầm Điện Lực Văn Yên 07:00 - 07:30

26-09-2023

Xã Tân Thịnh Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:00

26-09-2023

Xã Bảo Hưng Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 00:00 - 11:30

26-09-2023

Khách hàng Trung tâm y tế huyện Yên Bình Điện lực Yên Bình 15:30 - 16:30

25-09-2023

Xã Mỏ Vàng Điện Lực Văn Yên 15:00 - 16:00

25-09-2023

Xã Mỏ Vàng Điện Lực Văn Yên 13:30 - 14:30

25-09-2023

Xã Mường Lai Điện Lực Lục Yên 13:30 - 16:30

25-09-2023

Xã Lâm Giang Điện Lực Văn Yên 09:00 - 10:30

25-09-2023

Xã Mỏ Vàng Điện Lực Văn Yên 09:00 - 11:00

25-09-2023

Xã Minh Quán Huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 08:00 - 12:30

25-09-2023

Xã Đông An Điện Lực Văn Yên 07:30 - 11:30

25-09-2023

Xã Mường Lai Điện Lực Lục Yên 07:00 - 11:00

25-09-2023

Xã Giới Phiên, Minh Quân, Bảo Hưng Điện lực TP Yên Bái 16:30 - 17:00

24-09-2023

Xã Đào Thịnh, Việt Thành, Hoà Cuông, một phần TT Cổ Phúc huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 16:00 - 17:30

24-09-2023

Phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học Điện lực TP Yên Bái 16:00 - 16:30

24-09-2023

Xã Giới Phiên, Minh Quân, Hợp Minh, Bảo Hưng, Vần Điện lực TP Yên Bái 13:30 - 14:00

24-09-2023

Phường: Yên thịnh,Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học,Hợp Minh,Nam Cường Điện lực TP Yên Bái 12:00 - 14:00

24-09-2023

Phường: Hồng Hà,Xã Tuy lộc,Phường Nguyễn Phúc Điện lực TP Yên Bái 12:00 - 16:00

24-09-2023

Phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học Điện lực TP Yên Bái 12:00 - 12:30

24-09-2023

Một phần xã Quy Mông, Điện Lực Trấn Yên 07:00 - 17:30

24-09-2023

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 07:00 - 16:30

24-09-2023

Các xã Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, Mồ Dề, TT Mù Cang Chải, La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Púng Luông, Nậm Khắt huyện Mù Cang Chải Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 17:00

24-09-2023

Xã Hoà Cuông huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 12:30

24-09-2023

Các xã Đào Thịnh, Hoà Cuông, một phần xã Việt Thành huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 12:30

24-09-2023

Các xã Nga Quán, Minh Quán, TT Cổ Phúc huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 06:00 - 12:30

24-09-2023

Khách hàng Công ty CP môi trường và công trình đô thị Yên Bái ( cấp điện tại TBA Chiếu Sáng 3) Điện lực Yên Bình 15:00 - 16:00

23-09-2023

Xã Minh Chuẩn Điện Lực Lục Yên 14:00 - 18:00

23-09-2023

Xã An Lạc Điện Lực Lục Yên 08:00 - 12:00

23-09-2023

Xã Minh Tiến Điện Lực Lục Yên 07:30 - 11:00

23-09-2023

Xã An Thịnh Điện Lực Văn Yên 07:00 - 11:20

23-09-2023

một phần phường Hợp Minh Điện lực TP Yên Bái 06:30 - 11:00

23-09-2023

Phường: Yên thịnh,Đồng Tâm, Nguyễn Thái Học,Hợp Minh,Nam Cường Điện lực TP Yên Bái 05:30 - 08:00

23-09-2023

Phường Hợp Minh,Xã Giới phiên,Xã Việt hồng,Việt cường Điện lực TP Yên Bái 05:30 - 12:30

23-09-2023

Xã Giới Phiên, Minh Quân Điện lực TP Yên Bái 05:30 - 06:00

23-09-2023

Xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên Điện Lực Trấn Yên 05:30 - 06:00

23-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 17:00 - 17:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 16:00 - 16:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 15:00 - 15:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 14:00 - 14:45

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Tân Phượng Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 13:00 - 13:45

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 10:45 - 11:30

22-09-2023

Xã Khánh Thiện Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:30

22-09-2023

Xã Mai Sơn Điện Lực Lục Yên 09:45 - 10:30

22-09-2023

TBA Hương Trà (KH) Điện Lực Lục Yên 09:00 - 11:00

22-09-2023

Xã Lâm Thượng Điện Lực Lục Yên 08:30 - 09:30

22-09-2023

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật