Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới


Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật liên tục từ trang thông tin Tổng Công Ty Điện Lực Việt Nam một cách nhanh chóng và chính sát nhất

Lịch Cúp Điện Các phường xã ở Trạm Tấu - Yên Bái

Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới

Cập nhật sớm nhất thông tin Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới để giúp bạn có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp, công ty kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có thông tin cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái hôm nay, ngày mai và những ngày sắp tới được chúng tôi cập nhật mỗi ngày để bạn có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Chưa có thông tin cúp điện ở khu vực này trong thời gian sắp tới
Lịch cúp điện Trạm Tấu - Yên Bái

Lịch Cúp Điện Trạm Tấu Yên Bái những ngày trước

Khu vực Điện lực Thời Gian Ngày Lý do
Km 14 Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 16:00

27-05-2023

Km 14 Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:00

27-05-2023

Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:00

27-05-2023

Xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ. Xã Pá Hu, Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, thị trấn Trạm tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 13:30 - 15:30

25-05-2023

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 22:30

20-05-2023

Nậm Dạ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:30 - 11:30

15-05-2023

Thôn Chống Tầu Xã Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 17:00 - 19:00

09-05-2023

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 19:30

09-05-2023

Thôn Chống Tầu Xã Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 19:00

09-05-2023

Thôn Chống Tầu xã Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 17:30

08-05-2023

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 20:00

08-05-2023

Xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ. Các xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Đồng Khê, Suối Bu, Cát Thịnh huyện Văn Chấn. Xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 12:00 - 13:00

28-04-2023

Các xã Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ. các xã thuộc huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 12:00 - 13:00

28-04-2023

Xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ. Các xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Đồng Khê, Suối Bu, Cát Thịnh huyện Văn Chấn. Xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:00

28-04-2023

Các xã Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Nghĩa An thị xã Nghĩa Lộ. các xã thuộc huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:00

28-04-2023

Xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 18:30

28-04-2023

Các xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng NHì huyện Trạm tấu, Xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 08:30

27-04-2023

Các xã Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ. Xã Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Xà hồ, TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 16:30 - 17:00

23-04-2023

xã Túc Đán huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 14:30 - 15:30

23-04-2023

Các xã Bản Công, Bản Mù, Pá Hu, TT Trạm tấu huyện Trạm tấu Điện lực Nghĩa Lộ 13:00 - 13:30

23-04-2023

Xã Túc Đán huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 17:00

23-04-2023

Xã Túc Đán huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 17:00

22-04-2023

Bản Lừu Xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 11:30

11-04-2023

Tà Sùa xã Bản Công huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

26-03-2023

Bản Mù huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 14:00 - 15:30

26-03-2023

Hát Lừu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 11:00 - 12:30

26-03-2023

Xã Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 10:30 - 11:30

26-03-2023

Khấu Ly huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:30

26-03-2023

Các xã Bản Mù huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:30

26-03-2023

Các xã Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Xà hồ, TT Trạm tấu huyện Trạm tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 11:30

26-03-2023

Pá Hu 2 xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:50 - 10:20

26-03-2023

Bản Lừu xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:00

26-03-2023

xã Pá Hu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 08:30

26-03-2023

Khu 4 huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 08:30

26-03-2023

Các xã Phình Hồ, Làng Nhì, Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu, xã Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 18:00

25-03-2023

Xã Phình Hồ, Tà Xi Láng, Làng Nhì huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 08:30

25-03-2023

Xã Nghĩa Lộ thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng Nhì huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 08:30

25-03-2023

Phình Hồ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 13:00

24-03-2023

Xã Làng Nhì huyện Trạm tấu Điện lực Nghĩa Lộ 09:00 - 12:00

22-03-2023

Thị xã Nghĩa Lộ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 16:00 - 17:00

12-02-2023

Thị xã Nghĩa Lộ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 06:00

12-02-2023

thôn Tàng Ghênh xã Pá Lau huyện Trạm tấu Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:00

07-01-2023

Thôn Nhì Dưới Xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 11:00

06-01-2023

Xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 12:00 - 12:30

26-12-2022

Xã Làng Nhì, Tà Xi Láng huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 12:30

26-12-2022

Xã Phình Hồ huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 07:00 - 07:30

26-12-2022

Các xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng NHì huyện Trạm tấu, Xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Đồng Khê, Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 03:30 - 04:00

24-12-2022

Các xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng NHì huyện Trạm tấu, Xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Đồng Khê, Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 05:00 - 06:30

22-12-2022

Các xã Nghĩa An, Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ. Xã Trạm tấu, Xà hồ, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 11:30 - 13:00

21-12-2022

Các xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng NHì huyện Trạm tấu, Xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Đồng Khê, Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 11:30 - 13:00

21-12-2022

Các xã Nghĩa Lộ, Thạch Lương thị xã Nghĩa Lộ, xã Phình Hồ, Làng NHì huyện Trạm tấu, Xã Sơn Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Đồng Khê, Cát Thịnh huyện Văn Chấn Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:00

19-12-2022

Các xã Nghĩa AN, Phúc Sơn, Hạnh Sơn thị xã Nghĩa Lộ. Xã Trạm tấu, Xà hồ, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, TT Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:00 - 07:00

19-12-2022

Xã Pá Hu, Tà Tầu, Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, thị trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 10:30 - 11:00

18-12-2022

Xã Pá Hu, Tà Tầu, Trạm tấu, Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, thị trấn Trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 06:30 - 07:00

18-12-2022

Khu 1 TT huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 10:00 - 11:00

15-12-2022

Thôn Nậm Da TT trạm Tấu huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:00 - 09:30

15-12-2022

Xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu Điện lực Nghĩa Lộ 08:30 - 11:30

14-12-2022

Nguồn thông tin cập nhật từ website : EVN CPC, EVN NPC, EVN SPC

Thông tin đang cập nhật